Site Meter

På stan i november

 
Trots att det inte är trädgårdssäsong nu, så dras jag nästan automatiskt in till Stockholms parker med jämna mellanrum. På Djurgården är jag lugn och trygg, men ibland längtar jag in till innerstadens gröna rum. Den här lördagen då duggregnet höll mig sällskap, började jag som så många gånger förr att besöka Centralbadets trädgård på Drottninggatan 88, där ett vackert ljus fick de vissnande perennerna att lysa i harmoniska höstfäger. 
 
Efter förra årets hårda vind i november, då snön tyngde grenarna på parkens gamla syren och då två av dem föll, har det nu planterats två nya. Se förra årets snöoväder här.
 
Berzelii park -  Bukettapeln 'Everest' med sina vackra löv och bär utanför Berns Bistro & Bar, nu i november!
 
Cyklamen och slottet!
 
 
Grand Hotel på Blasieholmen har verkligen ett av Stockholms bästa lägen, men jag har aldrig riktigt tyckt om byggnaden och jag tror att det är färgen som stör mig och även den allför rena fasaden, nästan helt utan utsmyckningar. Nu har det gjorts ett test i hörnet vid KAK-huset och jag tycker att det ser helt fantastiskt ut. Tänk er hela byggnaden i den gula färgen och med ny fasadutsmyckning!
 
Målet är nu att hela fasaden ska renoveras, men ännu finns inte bygglov för detta och nu väntar man på byggnadsnämndens beslut! Jag hoppas verkligen inte att de sätter stopp för det här fantastiska förslaget. Enligt tidningen Östermalmsnytt så har stockholmarnas reaktioner enbart varit positiva på provytan.
 
Drömmen vore att både Grand och Stockholms slott mitt emot, kunde få den här gammaldags gula färgen på sina fasader, vilket verkligen skulle förgylla hela den är delen av Stockholm!
 
 

Våren i Engsholms slottspark

 

 

En tidig vårmorgon just när solen går upp över Grödingelandet, glider ett lastfartyg sakta fram på den spegelblanka fjärden på sin väg in mot Södertälje. Det här är havsörnens rike, denna mäktiga fågel som har sitt bo i gammal talltopp borta på udden och som man ibland kan se majestätiskt svepa över slottsparken. Skönsjungande fåglar bjuder på en underbar vårkonsert i parkens begynnande grönska och backarna runt slottsparken lyser av vitsippornas blomstermattor. Under tidiga vår- och sommarmorgnar har jag som vana att hälsa dagen välkommen från berget med utsikt. Att blicka ut över fjärden, lyssna på sjöfåglarna och fånga in de första värmande solstrålarna som når Engsholms slottspark, är en perfekt start på en arbetsdag och jag känner mig lyckligt lottad att få ha detta paradis som arbetsplats.

 

 

 

Det är i månadsskiftet mars-april som vårbruket i trädgården börjar på allvar. När snön smälter och trädgården åter börjar få liv efter en lång vintervila. Då vaknar även trädgårdsmästaren i mig igen och jag njuter av allt som börjar gro. En svag doft av jord sprider sig i planteringarna bland snödroppar, vintergäck och knoppande krokus, och växterna runt omkring förbereder sig inför en ny säsong. Årets första citronfjärilar flyger med vingliga vingar på jakt efter nekar från de tidigaste vårblommorna. Vintern städas bort, alla gångarna sopas, gräsmattor krattas och i planteringarna klipper jag perennernas blast som på de flesta ställen får ligga kvar mot jorden och bilda den bästa jord och gödsel till trädgårdsväxterna. I parkens planteringar används ingen konstgödsel utan endast organiskt material som gräsklipp och klipp från perennerna men även väl brunnen kogödsel blir näring och jordförbättring åt växterna. Under hösten tillförs en fantastisk kompostjord från löv och trädgårdsavfall.  

 

När ljuset återvänder efter mörka vintermånader anländer de trumpetande tranorna som på vingliga ben börjar dansa på åkrarna ner mot sjön och när fåglarnas vårkonserter ekar allt starkare i backarna runt slottet, då är det som mest att göra i trädgården. Mitt i allt vårarbete är det ändå viktigt att ibland stanna upp och njuta av trädgårdens och naturens uppvaknande, att uppmärksamma de små förändringar som sker varje dag. Efter det att marken legat frusen och täckt av snö under vintern, blir varje liten grodd i planteringar eller i naturen runt omkring likt ett stort mirakel. När livet i jorden åter vaknar gläds jag till och med åt liljebaggar och små groende ogräsplantor, dessa trädgårdsfiender som jag senare bekämpar med full kraft.

 

Tidigt på våren sår jag mina sommarblommor inomhus, de som sedan ska blomma i slottsparken långt i på hösten och även inomhus pryda slottets vaser. Sådden behandlas varsamt och omsorgsfullt i slottets blomsterrum där de under växtbelysning drivs fram till färdiga plantor. Det börjar med att jag bredsår frön i såjord, för att några veckor senare skola om de späda plantorna i nya kärl med gödslad planteringsjord. Att använda bra jord är för mig en självklarhet och det gäller såväl vid uppdrivning av sommarblommor inomhus som ute i parkens planteringar, för att växterna ska få bästa möjliga förutsättningar och sedan bli till vackra friska blommor som ska glädja både trädgårdsmästaren och slottets gäster. Det är upp till mig som trädgårdsmästare att vattna och gödsla rätt och lagom och se till att blomsterrummet håller den temperatur som sådden kräver. Innan det är dags för växterna att flytta ut i slottsparken så måste de avhärdas för att de veka plantorna ska vänja sig med vindar och starkt solljus. Under en veckas tid bär jag plantorna ut och in varje dag fram till den stora utplanteringsdagen.

 

I slutet av maj när frostrisken är över och mitt tålamod är slut - då är det äntligen dags för alla små plantor som kämpat under artificiell  belysning i flera månader, att få komma ut i årets vackraste tid när syrener och äppelträd blommar överdådigt i parken och när perennplanteringarnas försommarblomning har inletts. Det tillhör höjdpunkterna under trädgårdssäsongen när jag planterar ut de ettåriga växterna, där de sedan kan utveckla sina rötter i fri jord, liknande känsla som kor i vårsläppet ungefär. Utplanteringen bör helst ske en stilla och mulen dag så att plantorna får en lugn start under bar himmel. Det tar sedan några veckor innan de etablerat sig och vant sig vid solljus, vindar och hårt regn - det svenska sommarvädret helt enkelt.

 

Det finns en vacker tidsangivelse som trädgårdsmästarna förr i tiden använde sig av då sådden av grönsaker på friland skulle ske. När körsbärsträden blommade - då var det dags att få fröna i jorden och invid Engsholms köksträdgårdsland står ett körsbärsträd som jag planterade 1999 och vars blomperiod jag strikt lyder. Under alla år som trädet haft sin plats vid köksträdgårdslandet har jag sått grönsakerna under körsbärsblomningen. Alltid med gott resultat. Trädgårdslandet passeras på gångvägen till och från hotellet och många av våra gäster stannar till för att se vad som växer i odlingslådorna.De upphöjda odlingslådorna tillverkades år 2000 efter ritningar av VD Kerstin, av Jarmo som är fastighetsansvarig och min medhjälpare i parken. Längs staketet vid landet växer några olika sorter av klematis, som stjärn-klematis ‘Summer Snow’, atragene-klematis  ‘Columella’, alpklematis samt klätterrosen ‘Grand Hotel’ som klättrar på pergolan. Som undervegetation växer här både rosor, perenner, sommarblommor och blomsterlökar där tulpanernas blomsterprakt inleder säsongen på våren och där oktoberastern ‘Lady in Blue’ med blålila mattor avslutar trädgårdsåret, ibland långt in i november.

 

Att odla en viss mängd av slottets grönsaker är något som vi ser som självklart på Engsholm. När jag började i parken som trädgårdsmästare hade jag inte någon vana med köksträdgårdsodling eftersom jag tidigare mest jobbat med anläggning och trädgårdsskötsel. Med åren har det blivit ett nöje att se dessa små frön få växa till frodiga, fräscha sallatshuvuden, vacker mangold, delikata frilandsgurkor, vaxbönor, brytbönor och zuccini. Redan några dagar efter sådden studerar jag sedan noggrant jorden för att upptäcka den där allra första grodden som tittar upp. När raka rader av något smått ynkligt grönt börjar synas mot den mörka jorden, då vet jag att kockarna senare under sommaren kommer att få in mängder av grönsaker till köket.

 

Det krävs dock en hel del skötsel och tillsyn innan grönsakerna blir färdiga att skördas. Det ska gallras, vattnas, rensas och pysslas. När plantorna blivit 10-15 cm höga börjar jag täckodla med färskt gräsklipp som inte bör vara äldre än tolv timmar efter klippningen och gräset får heller inte läggas precis intill plantornas rothals, som då kan brännas av det färska gräsklippet.

Det finns många fördelar med att täckodla med gräsklipp, löv och annat lämpligt material. I trädgårdslandet på Engsholm använder jag endast gräsklipp. Eftersom avdunstningen blir mycket mindre så minskar behovet av vattning, ogräset har svårare att gro under gräsklippet som även gödslar jorden. Nedbrytare som maskar, olika småkryp och mikroorganismer förvandlar med tiden gräsklippet till fantastisk näringsrik jord.


Engsholms slotts historia

 
 

Vägen till Engsholms slott leder genom Sörmlands mjuka och bördiga landskap. Mörkö där slottet är beläget domineras av jordbruksmark och skog, men med områden av ängar och hagmarker som tillsammans med öns stränder skapar en omväxlande och vacker natur. I äldre tider var Mörkö uppdelad i sex mindre öar. Den nordligaste ön hette Dåderö, vilken i några äldre källor även kallats för Simonsö. På nordöstra delen av Dåderö vid Järnafjärden ligger Engsholms slott. 

 

 

 I Engsholms förvaltningsrapporter kunde jag läsa att lindallén planterades under de sista veckorna i maj månad 1915 och i maj 2015 firade vi allén när den fyllde 100 år! Se här!
 

Innan man når fram till Engsholms slott, passeras grannslottet Hörningsholm som stolt och mäktigt höjer sig på klippan över viken, där det haft sin plats i olika skepnader sedan 1400-talet. Det rokokoslott man idag ser, utan tinnar och torn, uppfördes i mitten av 1700-talet efter ritningar av Carl Hårleman - den kända arkitekten som skapat flera slott och kända byggnader runt om i landet. Vid Hörningsholm fanns på 1600-talet en stor barockpark, vilken man än idag kan se spår av bland annat i form av de långa tuktade lindalléerna. 

 

Vägen slingrar sig fram genom jordbrukslandskapet för att tills slut leda in i den över hundra år gamla lindallé, som fått växa vild och vacker utan några större mänskliga ingrepp och som bildat en naturens katedral på väg upp mot Engsholm. Slottet är beläget på historisk mark som genom åren har bebotts av många intressanta och spännande personer i den svenska historien. De tidigast kända ägarna till Engsholm är enligt urkunderna från 1300-talet, Magnus Ladulås´ söner, hertigarna Erik och Valdemar, bröder till Kung Birger. En av medeltidens mest spännande och grymma händelser utspelade sig sju mil härifrån under Nyköpings gästabud år 1317 då hertigarna fängslades i Nyköpingshus av deras bror Birger, vilket ledde till att de året därpå dog i fängelsehålan. 

 
 

 

Redan på 1600-talet fanns här en park med dammar omgärdade av bland annat vackra ekar. Några mäktiga ekar finns ännu kvar, men dammarna har för länge sedan försvunnit. Nedanför slottets förrådslada, där dessa dammar en gång fanns, ligger marken idag i träda och bara väntar på att återfå sin forna glans med dammar, broar och promenadstigar.

Inne i den nuvarande slottsparken finns även vissa spår från en äldre park i form av några månghundraåriga lindar som kantar vägen ner mot hotellet, men den största delen av det man ser av slottsparken idag är anlagt i samband med, och efter det att slottet stod klart 1916. Då planterades många vackra prydnadsträd och som vid så många andra slott och herrgårdar skulle det även här finnas en blodbok i parken. I Engsholms slottspark är den rödbladiga boken placerad bakom slottet mot skogen, där gullvivor och förgätmigej växer i ängsmark under trädets grenar. Övriga träd som planterades var några vanliga bokar, lindar, pelaraspar, cypresser, tysklönn, avenbok, syrenträd och en ståtlig pyramidek som idag är 20-25 meter hög. Bland de vilda träden i slottsparken märks mest ek, ask, skogslönn och björk.

 

 

Idag jobbar vi med att utöka antalet arter i trädbeståndet och har bland annat planterat ett manchuriskt valnötsträd Juglans mandshurica, ett dubbelblommande fågelbärsträd Prunus aviumPlena och ett bergskörsbär i buskform Prunus sargentii.  

 

På ett vykort från 1940-talet kan man se att den stora gräsytan framför slottet då var en stor lummig och vacker fruktträdgård. Där fanns även ordnade gångar och lågt klippta häckar. De två runda buxbomplanteringarna som än idag finns kvar på stora gräsytan nedanför borggården är rester av en anläggning där andra lågt klippta häckar, växte i större formationer. 

 

 

Vårt lands berömda konstnär Bruno Liljefors som mest var känd för sina natur- och djurmotiv, ofta i dramatiska situationer, har bott på Engsholm vid två tillfällen, 1896-1898 och 1901-1903. Han målade och lät sig inspireras av djur- och fågellivet här på Mörkö. Bruno Liljefors blev så förtjust i trakten att han senare köpte en egen gård på fastlandet på andra sidan Ulvsundet, där han lät uppföra sitt berömda Wig-Wam. I dag ligger det huset i Antroprosofernas park i Ytterjärna. På Engsholm föddes hans dotter Blanka och när hon avled 1992 i Uppsala kunde man läsa i hennes nekrolog:

 

Den 13 juli 1896 steg Birger Mörner, Albert Engström och Verner von Heidenstam i land på Bruno Liljefors brygga vid Ängsholmens vackra 1700-talsherrgård - Adelsfanans gamla boställe - på Mörkön i Södermanland. Konstnären hade flyttat dit med sin unga hustru Signe i april och de tre författarna kom och överraskade. Bruno Liljefors kom emot dem med orden: ´´Ni kom precis, för en timma sedan fick jag en flicka med långt svart hår´´. Flickan fick i dopet namnet Blanka efter Edfeldts tavla ´´Drottning Blanka´´ som fru Liljefors då beundrade.

 

 

 

Vid uppförandet av Engsholms slott 1916 byggdes samtidigt en trädgårdsmästarbostad, rättarbostäder, några arbetarbostäder och även ett palmhus eller det som vi idag kallar orangeri och som numer ligger just utanför Engsholms slotts ägor. Palmhuset byggdes i tegel och smyckades med en vacker tempelgavel och kolonner och har i många år fått förfalla. Visserligen har det varit ett vackert förfall omfamnat av ett vilt vildvin.

 

Men så kom då räddningen för Palmhuset!

2017 flyttade en familj från Stockholm in i bostadshuset som renoverades på ett mycket fint sätt och även palmhuset/orangeriet kommer att renoveras framöver. TV-programmet ´´Det sitter i väggarna´´  har filmat här under sommaren och programmet kommer att sändas på SVT den 12 december 2017.

 

 

På sydsidan av palmhuset byggdes växthusen ut tvärställt från byggnaden och i boken ´´Svenska trädgårdar på 1930-talet´´ kan man läsa:

 

Engsholms Trädgård omfattar 7 tld. 4 växthus och 200 bänkfönster äro uppförda. 

På friland odlas alla sorters köksväxter, 360 fruktträd samt jordgubbar, hallon och vinbär. 

Under glas odlas 3 000 kg. tomater, 500 kg. gurkor och 200 kg. meloner samt vindruvor och persikor; 2 000 chrysanthemer och 100 cyclamen

I rörelsen sysselsättas 3 biträden; för driften 1 bil; bränslekostnaden uppgår till 450 kr. och produkterna avsättas i parti.

 

 

Vid detta tillfälle arrenderades trädgården av  trädgårdsmästare Valter Jansson, född 1893 och de lär ha levererat frukt och grönsaker bland annat till NK i Stockholm. Hela 360 fruktträd fanns då på markerna och man kan förställa sig vilken praktfull syn det det måste ha varit när alla dessa träd blommade i maj månad och vilka mängder av frukt som skördades på hösten. Idag finns endast några av fruktträden kvar. I bokens beskrivning här ovan kan man läsa att en bil ingick i driften, möjligen en liten lastbil, men jag tror säkert att frukt- och grönsakstransporten till Stockholm huvudsakligen gick med båt. 

 

Tomater som var en stor och viktig del av det som drevs upp i växthusen, började odlas i Sverige i början av 1900-talet, men det var först efter andra världskriget som det stora genombrottet kom, då tomater började bli allt vanligare i svenska hem. I Sverige låg då små handelsträdgårdar tätt och det vanligt att man drev upp mellan 2000-4000 kg tomater per år, så Engsholms 3000 kg per år, var en normalskörd.

 


Allt flyter på Långholmen

 Den här sjöstugan invid Långholmens badstrand, hyrde vårt familjeföretag Norrtälje Trädgårdsservice AB på 90-talet, då vi hade våra trädgårdsuppdrag åt AB Stadsholmen. På den här vackra platsen åt vi vår lunch och förvarade våra verktyg. Nästa hyresgäst i sjöstugan blev Magnus Härenstam.
 
Södermalm, Djurgårdsstaden, Gamla Stan och innerstaden var vår arbetsplats fram till 1996. 
 

Min föregångare - Ingemar Gram

 Ingemar Gram 4 augusti 1968, då var jag 14 år och skulle börja jobba med trädgård om två år. Nästa sommar ska jag placera mig på samma plats och ta ett fotografi 50 år senare!
 
 
 Av en händelse fick jag reda på att jag haft en föregångare som vandrande amatörfotograf i Stockholms gröna rum på 50- och 60-talet, och det känns som om jag nu går i Ingemar Grams fotspår. Nästa sommar tänker jag ställa våra bilder mot varandra, fotografera från samma vinkel som Ingemar gjorde på 60-talet och se hur olika platser har förändrats.
 
Efter att ha sett hans fina bilder, har jag förstått att han var en vackert-väder-fotograf, med tanke på den klarblå himmel som finns på nästan alla bilder. Själv tycker jag om moln av alla de slag och tar motvilligt med mig kamernan ut när himlen är klarblå. Många tycker att bilder tagna i sol, med helt blå himmel blir trevligare, men jag är skeptisk...!
 
På bilderna från 60-talet kan jag konstatera att det idag finns ett mycket större utbud av sommarblommor och perenner i stadens parker och torg. På den tiden dominerade pelargoner, praktsalvia, begonior och tagetes. Perenner i starka färger och rosorna var oftast lysande röda eller klargula. Det var starka fäger som gällde över lag. Undrar om det kan vara kvinnornas intåg i trädgårdsbranschen som gjort att sommarblommor och perenner idag har en helt annan färgskala och att det finns en helt annan tanke bakom kompositionerna.
 
Blomsterurnor och planteringar bjuder idag på mer romantik och harmoni, men även mer spänning och lekfullhet än på 60-talet. En högkänslig person som jag, har ibland svårt att ens titta på några av bilderna från 60-talets blomsterurnor med en mix av rött och gult. Samtidigt blir jag varm i hjärtat av att Ingemar Gram med sin kamera, har fångat sin tids gröna rum i huvudstaden och att det finns skillnader mellan då och nu.
 
Läs Wikepedias text om Ingemar här nedan. Vi tycker/tyckte båda om att dokumentera Stockholms gröna rum och jag tror att vi hade ungefär samma syn på hur vi ville ta våra bilder. Jag fastnade speciellt för det här: 
 
Människor och trafik intresserade honom inte lika mycket som blommorna, rabatter och planteringar. Det illustreras av ett fotografi taget på högertrafikomläggningen 3 september 1967 då några planteringar med bolltistlar i Pålsundsparken fångade hans intresse mer än den stora trafikhändelsen. Helst fotograferade han tidigt på morgonen där inga människor eller fordon kunde ”störa” bilderna.
 
 Texten här nedan är hämtat från Wikipedia
Ingemar Gram, född 1908, död 1986, var en svensk trädgårdsmästare och amatörfotograf. Som trädgårdsmästare var han under många år medarbetare till Stockholms stadsträdgårdsmästare Holger Blom och som fotograf efterlämnade han cirka 13 000 diabilder med Stockholmsmotiv som donerades 1989 till Stockholms stadsmuseum. Människor och trafik intresserade honom inte lika mycket som blommorna, rabatter och planteringar. Det illustreras av ett fotografi taget på högertrafikomläggningen 3 september 1967 då några planteringar med bolltistlar i Pålsundsparken fångade hans intresse mer än den stora trafikhändelsen. Helst fotograferade han tidigt på morgonen där inga människor eller fordon kunde ”störa” bilderna. 
 

Ingemar Gram anställdes i början av 1950-talet som trädgårdsmästare på Stockholms stads gatukontors parkavdelning. Den befattningen hade han till sin pensionering 1973. Hans stora intresse för blommor, växter och fotografi gav honom smeknamnen som ”modernismens blomstersmyckare” och ”blomsterfotograf”. Han hade alltid kameran med sig och fotograferade huvudsakligen i färg, på diafilm och i format 6x6 cm.

 

Gram dokumenterade samma platser under olika årstider, år efter år och skapade därmed en omfattande bildsamling visande Stockholm i förändring. Det nya Stockholm som växte fram under 1960- och 70-talet smyckades med växter som stadens trädgårdsmästaren Gram hade ansvar för och som fotografen Gram dokumenterade i välkomponerade färgfotografier.

Återkommande motiv var även Stockholms stora nybyggen, bland annat Hötorgsskraporna, Sergels torg, Folksamhuset och Wenner-Gren Center. Här skapade Gram intressanta kontraster mellan byggnadernas raka linjer och blommornas mjuka former. Men han dokumenterade inte bara det vackra utan även förstörda blomsterrabatter eller bortrivna citykvarter.

År 1989 donerade systersonen Torkel Sternberg omkring 13 000 färgdiabilder till Stockholms stadsmuseum som har digitaliserad en del och som är tillgängliga för allmänheten på Stockholmskällan. På hösten 2016 fanns där över 650 bilder.

 

 

 Tessinparken. Ingemar Grams bild från 1961 och min bild från 2012. Hästkastanjern har växt en hel del på 51 år.
De 150 hästkastanjerna runt Tessinparken planterades på 1930-talet när parken anlades. 
 
Kungsträdgården Ingemar Grams bild från 1963  och min bild från 2011

Att älska november

 
Bokar och rödek kring det blå lusthuset i Bergianska trädgården, får mig att även älska november. Nu gäller det att lära mig tycka om december och januari också! Målet är att kunna njuta av årets alla månder, nu när jag nästa år inte behöver bry mig så mycket om vädret.
 
Jag vet några som gillar hösten...
 
Så här kan man bo i Stockholm (Djurgården), några kilometer från stadens brus!
 
 Lexus favoritbänk hemma på Djurgården - Isbladskärret.
 

Djurgårdshelg

Hösttankar
 
Djurgårdshelger gör gott för min kropp och själ. Just nu när det sker stora förändringar i mitt liv, är det fint att få vistas på stillsamma Blockhusudden för att få balans i tillvaron. Ännu sitter gula och guldfärgade löv kvar på träden som förskönar trädgårdar, parker och natur och när solen lyser på björkar, lindar och ekar, går en reflex till avtryckaren på kameran, även om jag ibland kan bli väldigt trött på höstbilder med färgade löv. 
 
Vi hann med att både sätta lök i trädgården, vandra med Lexus och fika på vårt favoritställe Skroten. Även om vi lämnade Djurgården en stund för en kort vacker södervandring, så var det här en skön Djurgårdshelg i vackra oktober. Nästa år kommer jag att vistas ännu mer här på östra Djurgården.
 
Jo just det, Engsholm har bestämt sig för en ny Slottsträdgårdsmästare, som snart kommer att presenteras här på bloggen. 
 
Gamla huset på Waldemarsudde.
 
Vackra Migondahlior på Galleriterrassen på Prins Eugens Waldemarsudde. En av få dahlior som jag tycker riktigt mycket om. Jag hade dessa på Engsholm några år.
 
Visst kan jag även tycka att dessa stora vräkiga dahlior är lite kul...
 
Lexus färg passar så fint med höstlöven.
 
Blockhusudden
 
Vid Rosendals slott har Djurgårdsförvaltningen nu satt tusentals nya blomsterlökar som åter kommer att förgylla den här vackra platsen.
 
Trädgårdsmästaren på Djurgårdsförvaltningen Cecilia Adén, tog denna bild.
 
 
 
Rosendals trädgård
 
 Flodvågsmonumentet på Blockhusudden börjar ta form. I juni nästa år invigs monumentet.
 

Höst på Södermalm

Här på Lotsgatan brukar jag fotografera de här vitblommande syrenbuskarna som blommar i maj. Det verkar som om bladen på vitblommande syrener behåller klorofyllen längre än vanliga lila bondsyrener. 
 
Lotsgatan
 
Förra året befann jag mig just här, längst ute på östra delen av Åsögatan, för att fotografera den här vyn och då stod en bil parkerad och förstörde  hela bilden. Idag fanns en bil på samma plats, troligen samma bil. Irriterande!
 
Kvastmakarbacken och huset där Joel och Melinda Kinnaman växte upp i.
 
Mina fina vandrarvänner!
 
Vitabergsparken
 
Huset som Uffe Lundell hyrde på 70-talet och där han skrev sin debutroman Jack, som välte landets alla kiosker.
 
En höstmöte på Söder.

Kungsträdgårdens perennplanteringar har fått nya växter

 
Kungsträdgårdens perennplanteringar mellan de berömda almarna och Stockholms ström har fått helt nya växter i höst. Visst var de tidigare växterna fina, men det var hög tid att förnya den här platsen. Som tidigare är det Ulf Nordfjell som står bakom dessa planteringar som även innehåller små tuktade bokar. Växterna blir inte så strikt indelade som tidigare utan är väl tänkta att väva samman lite ängslikt, så som ligger i tiden nu. Jag ser fram mot att följa utvecklingen av de nya växterna, men vet att det brukar ta några år innan de etablerat sig och växt ut som det är tänkt.
 
Idag mötte jag Jonna och Lasse från NIKAB STHLM AB, som höll på att sätta vårblommande blomsterlök i de nya planteringarna. Tulpaner i lila och ljust rosa tillsammans med Allium, kommer att bli fint tror jag. Tack Jonna och Lasse för att jag fick fota av er växtlista!
 
 
Blomsterlökar
Tulipa Merlot - vinröd liljeblommande
Tulipa Angelique - blekrosa dubbel
Tulipa Uncle Tom - vinröd dubbel
Allium 'Graceful'  - vit blekrosa
 
Träd-buskar
Fagus sylvatica 'Gatekeeper' - Formklippt bok
Taxus media 'Hilli'  - Idegran
 
Perenner
Aconitum 'Arendsii'  - Oktoberstormhatt
Agastache 'After Eight' - Anisört mörkblå
Aster macrophyllus 'Twilight'  - Storbladig aster blåviolett
Astrantia major 'Roma'  - Stjärnflocka rosa
Calamagrostis brachytricha - Diamantrör
Cimicifuga simplex 'Brunette' - Silverax mörkbladigt
Eryngium planum 'Small Blue'  - Rysk martorn blå
Geum totaly 'Tangerine'  - Nejlikrot soft orange
Helenium 'Mardi Gras' 
Leucanthemum 'Bröllopsgåven'  - Jätteprästkrage
Nepeta grandiflora 'Summer Magic'  - Kantnepeta lavendelblå
Perovskia atriplicifolia 'Little Spire'  - Perovskia lavendelblå
Phlox paniculata 'Blue Paradise'  - Höstflox blå
Rudbeckia 'Henry Eilers'  - Rudbeckia
Salvia sylvestris 'Serenade Pink'  - Salvia rosa purple
Sanguisorba officinalis 'Red Thunder'  - Blodtopp röd
Sanguisorba tenuifolia 'Alba'  - Kransveronika vit
Succisa pratensis 'Small Blue'  - Praktvädd
Thalictrum delavayi 'Splendid White'  - Violruta vit
Verinicastrum v. 'Lavendeltum'  - Kransveronika lavendelblå
 
 
 
De nya planteringarna i Kungsträdgården
 
Och i Kungsans lindalléer blåstes löv!
 
Oktobersolen värmde en aning och jag vandrade ut på Skeppsholmen. Jag provgår mitt onda knä idag och det kändes ok.
 
En av Skeppsholmens vackra byggnader.
 
 Jag vandrade förbi af Chapman!
 
Utanför vandrarhemmets café, där jag drack te.
 
Från Skeppsholmen zoomade jag mig in på Djurgården, där Djurgårdsförvaltningen just nu håller på att plantera tusentals blomsterlökar inför kommande vår. Lindarna som glöder i oktobersolen, står i Galärparken.
 
 Efter ett besök i Humlegården, åt jag en god lunchsallad med min dotter som arbetar i stan, innan jag åtevände hem till nästet i Bromma.
 

Oktoberhelg i Visby

 
OK, jag brukar inte redigera bilderna med filter och annat ´´fusk´´, men jag ville verkligen ha fram den rätta höstkänslan i Visby på ett sätt som inte mina ´´rena´´ bilder kunde förmedla. 
 
Vi skramlade upp genom medeltidsstadens kullerstenar, med våra resväskor på hjul den här oktoberfredagen, efter en båtresa från Nynäshamn. Det är alltid lite komma-hem-känsla när jag kliver iland på Gotland och det här är 17:e gången som jag besöker öjn. Ju längre upp i den vackra staden vi kom, desto lugnare blev det i de små gränderna, sommarboende och turister har dragit sig mot fastlandet och nu kan Visbyborna andas ut!  Efter att ha fört oväsen hela vägen upp till Norra Kyrkogatan där vi skulle bo, sa vi att nästa gång tar vi ränsel i stället för resväska...! 
 
I den lånade fina lägenheten invid Visby domkyrka, mådde vi som prins och prinsessa, eller kung och drottning...eller nåt, den här hösthelgen. Det är en speciell känsla att bo inne bland alla dess historiska byggnader och bara kunna kliva ut och vandra på kullerstensbelagda gator och gränder. Under fredagseftermiddagen installerade vi oss och handlade uppe i Östercentrum och självklart även i Matkassen på Stora torget. 
 
Lördagen började med ett stilla regn och vi hade inte bråttom ut, utan njöt av långfrukost. Men efter ett tag trotsade vi regnet och gav oss ut för att besöka de butiker som var planerat. Visst hade flera butiker stängt för säsongen, men överraskande många höll fortfarande öppet. Gatorna var nästan tomma på folk när vi vandrade mellan Cecilias favoritbutik som säljer julstjärnor...och underbara Kränku Te & Kaffe. Där handlade vi kärlekste och jag hittade även mitt S:t Hanste. Butiken ligger ju i de gamla S:t Hanskvarteren. Innan vi bytte butikerna mot Botaniska trädgården, fikade vid på Skafferiet, precis som för två år sedan då vi var här i november. 
 
Det är alltid en ren lycka att få vistas i Visby botaniska trädgård, som är en av mina absoluta favoritträdgårdar i Sverige. Trädgården omfamnas så vackert av de stora höga träden och det finns alltid något att upptäcka som man inte sett tidigare. Men visst känns vissa av träden som gamla vänner. De enorma platanerna, den japanska magnolian, det krypande svarta mullbärsträdet, kejsarträdet, tulpanträdet, ginkgon och mannasken, alla i en storlek som knappast finns i Stockholmsområdet. Regnet upphörde och vi kunde fotografera mycket av det vackra i trädgården. 
 
På kvällen åt vi en fantastisk god middag på Restaurang Bolaget, men eftersom det här inte är någon matblogg, så tänker jag inte berätta vad vi åt...!
 
Vi fortsatte våra vandringar i staden under söndagen som var solig, men när mitt knä började strejka, fick vi ta det lite lugnare och vi vilade på väldigt många bänkar. Klockan 16.00 tog vi farväl av Visby, då färjan tog oss tillbaka till verkligheten! Det var en underbar helg och det är aldrig med sorg som jag lämnar Gotland, eftersom jag vet att jag snart kommer att återvända.
 
Stort tack till Cecilias kompis Lena, för att vi ännu en gång fick låna din fina lägenhet med det perfekta läget och jag lovar att hjälpa till med Messi framöver!
 
Se även vårt besök i Botaniska trädgården här!
 
 
 Cecilias bild
 
Det var det här Cecilia fotograferade!
 
 Astrar, ulleterneller och en fuchsia i trappan vid Visby domkyrka.
 
 Aster och ulleternell
 
I privata villaträdgårdar kan man ha en medeltida kyrkoruin som granne.
 
 Mullbärdsträd finns i var och varannan trädgård inne i medeltidsstaden.
 
 Bokharabinda vid Nordeport.
 
Cecilias bild.
 
 En av murens 44 portar.
 
Ibland hjälper vi till lite, för att komma åt ordentligt!
 
I det underbara Strykjärnshuset på Wallers plats, ligger Creperie & logi och där åt vi söndagens lunch! Mycket gott var det!
 
Kränku Te & Kaffe
 
 Julstämning!
 
 Det var vi som reste till Visby! Cecilia och jag!

Visby botaniska trädgård i oktober 2017

Cecilias bild
 
 Zelkova serráta - Japansk Zelkova, planterad 1984
 
Anemone x hybrida 'Honorine Jobert'. En sprakande avenbok i bakgrunden.
 
 Dahlia x pinnata 'Bishop of Oxford' 
 
Dhalia x pinnata 'Happy Single Kiss'
 
En hösttrött Echinacea purpurea 'Virgin' 
 
 Ghislaine de Feligonde - årets ros 2015
 
 Tulpanträdets höstlöv
 
Oktoberstormhatt
 
De tre bilderna här överst har Cecilia tagit
 
Katsura
 
Höstcyklamen 
 
Cecilias bild
 
Fröställning av Magnolia kobus i trädgårdens jätteexemplar.
 
Träff med en favorit! Det svarta mullbärsträdet som kämpar vidare i livet!
 
 En av Sveriges största plataner, planterad här i Visby botaniska trädgård 1855

Höst i Stockholm

Jag visade höstbilder från Stockholm på Facebook och som är tagna under tidigare höstar. Nu visar jag här i ordning vilka bilder som gillades mest!
 
1. Stigbergsgatan
 
2. Djurgårdsbrunnskanalen
 
3. Humlegården
 
4. Observatorielunden
 
5. Cecilia och Lexus på Djurgården
 
6. Hästar på Djurgården
 
7. Djurgårdsbrunnskanalen
 
8. Nordiska museet
 
9. Humlegården
 
10. Kastellholmen
 
11. Blockhusudden
 
12. Alvik
 
13. Vanadislunden från Wennergrens Center
 
14. Rosendals Slott
 
15. Hästar på Djurgården
 
16. Skeppsholmen
 
Skeppsholmen från ett vindsdrum i Gamla Stan - den här bilden var inte med på Facebook
 
 
Några ord från er över 700 som besökte min Facebooksida!
 
 

Ut i skogen ska vi gå ...🎼🎼🎼

 
Ut i skogen ska vi gå, pjäx och keps och ränsel på - som Povel Ramel sjöng en gång i tiden!
Men vi hade varken pjäxor, keps eller ränsel på, den här lördagen i Bogesunds svampskog.
 
Jag är en stadsvandrare, men älskar även att vandra i skogar. Född i Roslagen är jag van att vistas i naturen, men jag tycker om kontrasten mellan stadens puls och naturens stillhet. Enligt SMHI var regnet på väg, så vi var tidigt ute i Bogesund den här oktobermorgonen. Det var stilla i skogen och vi hade som mål att hitta lite trattkantareller till en middagspaj. Att det är ett fantastiskt svampår fick oss att känna en viss press. Tänk om vi inte skulle hitta någon svamp alls? Att skogen skulle vara dammsugen på trattkantareller, efter alla Facebookinlägg där stora berg av plockade trattisar dagligen visas.
 
Vi lät Lexus nosa på den första kantareller vi hittade och bad honom sedan att söka! Nog satte han iväg med nosen i marken, men jag är osäker på om han förstått att det var svamp han skulle söka efter. Nåväl, Cecilia är en uppmärksam och duktig svampplockare och hittade lite trattkantareller här och där och till slut fick vi ihop en liten vacker korg med paj ingredienser. Själv är jag verkligen ingen svampplockare, eller kännare av svamp, men jag tycker att de är vackra och inriktade mig mest på att fotografera vår fina vistelse i svampskogen. Samtidigt sjöng jag ´´Ut i skogen ska vi gå...´´  
 
Tre trattkantareller hittade jag i varje fall och en hel del andra svampar som fick stå kvar i skogen. Jag hörde att nästan tusen fall av svampförgiftning skett i år, så vi nöjde oss med trattkantarellerna. Tyvärr hittade vi inte en enda Karl Johan, som skulle vara så vanlig i år. Jag antar att de redan är plockade.
 
Vi hittade en fantastisk plats där underbar mossa lagt sig som ett täcke över stora vackra stenar, där åt vi god hembakad sockerkaka och drack te. Lexus fick ett wienerbröd...! Det utlovade regnet kom, men vi fortsatte en stund till att vandra på den mjuka mossbelagda marken, för att fylla vår korg. 
 
Hemma på Djurgården lagade sedan Cecilia till en fantasktisk god paj, där vår svamp fanns med!
 
 
Sök!
 
 
Apropå svamp, så kan man se den här häxringen ute på Blockhusudden.
 

Prins Eugens Waldemarsudde på Engsholmsbesök

 Kristina Bäck, Marina Rydberg, Lars-Åke Wall, Kristina Öhman, Christer Johansson och Anette Forsberg, fikar inne i slottet.
 
Onsdag den 4 oktober fick jag finbesök i slottsparken! Trädgårdspersonal från Prins Eugens Waldemarsudde kom på besök och gick på trädgårdsvandring med mig i parken. Det är alltid trevligt när kollegor från andra trädgårdar hälsar på. Eftersom jag är ensam trädgårdsarbetare på Engsholm, så är det skönt att prata trädgård med andra med liknande jobb. Efter vandringen fikade vi i slottets musiksalong innan VD Kerstin hade historik inne i slottet för Wudden-besökarna.
 
Trädgårdsmästare Marina Rydberg har skrivit en mycket fin bok - Trädgården vid Prins Eugens Waldemarsudde - och även Waldemarsuddes florist Kristina Öhman har också skrivit vacker bok - Prins Eugens värld av blommor och Waldemarsuddekrukan
 
Marina Rydberg, trädgårdsmästare på Waldemarsudde, besöker bänken! 🙂
 
De tre sista bilderna har Kristina Öhman från Waldemarsudde tagit!
 

Äntligen oktober!

 
Jag är inte ironisk i rubriken, utan nu när jag snart slutar jobba ska jag lära mig att tycka om alla årstider, eftersom jag då inte behöver tvinga mig ut i väder som jag inte trivs i. Men oktober är en månad som jag alltid tyckt om. Färgerna och den klara luften, men nu gäller det bara att lära sig tycka om mörkret också! Bilden här ovan är från Humlegården i en allé fram mot Linnéstatyn och Kungliga biblioteket.
 
Den här vackra 1 oktober började dock tidigt på morgonen med en hundpromenad på östra Djurgården, där dimman låg trolsk över Isbladskärret och Djurgårdsbrunnskanalen. Min underbara kompis och jag vandrade i skog och längs stränder och vi njöt av stillheten i den vackra naturen. Jag mådde verkligen gott av lugnet och de vackra färgerna. Lexus var som vanligt mest inresserad av dofterna.
 
Efter vandringen, tog jag mig till Sankt Eriksplan och vandrade inåt stan. Nere vid Norra Bantorget framför Brantingmonumentet, låg 25-30 personer och sov i sovsäckar och plötsligt försvann den vackra morgonkänslan från Djurgården och jag hamnade i verkligheten igen. Efter en hastig vandring runt i parken, tog jag mig över till Norra Latins gård där någon eller några hade haft roligt med fontänen ´´Maskrosbollen´´  och hällt i diskmedel eller något liknande, så att det skummade kraftigt i och runt och i bollen. Jag antar att det var ett busstreck, men det såg ganska roligt ut...!
 
Inne i Centralbadets trädgård grönskade det fortfarande och vi får vänta ett tag till på höstfärgerna där. Jag hittade några vackra nävor utefter gångarna och jag tycker verkligen om de här perennerna, där vissa sorter blommar väldigt länge. Det finns de som inte alls tycker om nävor och en viss f.d. redaktör avskyr hela det här släktet. Själv tycker jag att de är användbara på så många olika sätt, som marktäckare och som vävarväxter i perennplanteringar, plus fördelen att många sorter blommar långt in på hösten. Rozanne är en sort som är helt fantastisk och blommar nog längst av alla perenner som jag känner till, utan att man behöver klippa den på något sätt. 
 
Jag vandrade Brunkebergstunneln bort till Humlegården som sprakade av höstfärger på vissa platser och avslutade min stadsvandring med att handla mat på T-Jarlen. I morgon ska jag ta hand om oktober i min slottspark! 
 
 Eldtöreln glöder nedanför Linné. Kring Linnémonumentet sitter fyra kvinnliga figurer; Den första, representerar botaniken med blomma och förstoringsglas. Den andra, medicinen med hygieiaskålen och asklepiosstaven. Den tredje mineralogin med en kristall och ett manuskript. Den fjärde kvinnan representerar zoologin med en fjäril i ena handen.
 
 Fredrika Bremer framför lekplatsen i Humlegården där prunusträden glöder idag den 1 oktober.
 
Jag har alltid haft svårt för sköldpaddsört, men här tillsammans med höstanemoner, var de helt ok tycker jag. Platsen är gården mellan Norra Latin och Drottninggatan.
 
Fina nävor inne i Centralbadets trädgård...
 
...och på Norra Bantorget hittade jag nävan Rozanne som är så fantastisk!
 
Norra Bantorget blommar vidare. Här märks mest strålrudbeckian.
 
Här skummar det kring Maskrosbollen på Norra Latins gård.
 
Hortensior på Dalagatan.
 
 Som sagt så startade jag dagen med en härlig vandring på östra Djurgården med min lurviga kompis Lexus.
 
Soluppgång över Lilla Sjötullsbron.
 
 Underbara Isbladskärret
 

Dahliafrossa vid Rosendals slott

 
Rosendals slottsträdgård har i år varit vackrare än någonsin tycker jag och har under säsongen visat flera fantastiska sidor. Just nu i slutet av säsongen är det dahlior som förgyller trädgården och den vackra sorten Dahlia ’XXL Rose’ har planterats i mängder och det blir verkligen effektfullt när en sort får så här mycket plats. De ljuvliga lejongapen blir perfekta vänner nu i september.
 
Klicka gärna in på Djurgårdslänkar för att se trädgården under andra tider på säsongen.
 
Så skynda er hit och njut ni som gillar dahlior - det finns andra sorter i planteringen runt porfyrvasen - snart kommer dessa planteringar att rivas, för att ge plats åt vårens blomsterlökar som ska planteras i oktober. 
 
 
Trädgårdsmästare Cecilia ´´noppar´´ det som är överblommat.
 
 Dahlia ’Hawaii’
 
 Underbart höstiga urnor framför Rosendals slott!

Höstmarknad på Skansen 2017

En av mina absoluta favoritplatser i Stockholm - Skogaholms köksträdgård!
 
Skansens örtagård
 
Skånegården
 
...och så hittad jag en växtlista!
 
Hittade en ost till Madame
 
Det händer ibland - eller ganska ofta om jag ska vara ärlig - att jag inte riktigt förstår konstnären...
 
Förra årets höstmarknad här!

Dahliaträdgården i Enskede Gård

 
16 september
 
Dahliaträdgården i Enskede Gård invigdes 2014 och skapades av entusiastiska Enskedebor som älskar dahlior och som kallar sig Mälardahliorna, som är en lokal krets till Svenska Dahliasällskapet. Platsen ligger vackert och skyddat i Enskede Gård invid koloniområdet och ridhuset. Vid koloniträdgården finns även ett mysigt litet sommarcafé.
 
Min relation till dahlior är lite komplicerad. Jag har jobbat med trädgård i 47 år och har ´´träffat på´´ många växter genom åren. Det finns vissa av dessa växter som jag tycker mindre bra om och jag har alltid haft svårt för dahlior. Enkelblommande går bra, som till exempel migondahlia, med de stora svulstiga, skrytiga och ibland rent groteska blommorna, som ibland är så stora att stjälkar inte orkar hålla upp tyngden av blomman - det är dessa som jag har lite svårt för! Nu får jag väl Svenska dahliasällskapet på mig...!
 
Den 16 september besökte vi trädgården och redan på håll såg vi den färgsprakande lilla platsen och jag började fotografera alla dessa märkliga blommor i alla möjliga färger och former. När man odlar dahlior tänker man tydligen inte så mycket på vilka färger som passar ihop, utan det blir ofta en vild färgexplosion helt enkelt. Mitt färgsinne sätts ännu en gång på prov, men så tänkte jag att jag inte ska bry mig om färgharmoni och gamla föreställningar om vilka färger som passar ihop. Jag ställde mig en bit ifrån planteringarna och försökte överblicka platsen och se med nya ögon - det fungerade inte heller. 
 
Mitt sällskap älskar dahlior så jag ville verkligen inte gnälla och vara negativ på något sätt. Mitt sista försök att hitta något vackert i detta populära växtsläkte, var att dyka nära intill blommorna och ägna mig åt närbilder och då...då fann jag en skönhet som jag inte kunde värja mig emot. Nu upptäckte jag en vacker blomstervärld och min kamera tyckte om vad den fångade. 
 
Nästa gång jag kliver in i en dahliaträdgård, ska jag blunda, tills jag kommit riktigt nära blommorna!
 
En jättefin plats var det i varje fall och en eloge till de som skapat Enskede dahliaträgård!
 
 

Lusthusportens park fyller 50 år!

 
14 september 2017

Lusthusportens park, som ligger öster om Nordiska museet vid Djurgårdsbron och invigdes 1967, skapades efter idéer av Kung Gustaf VI Adolf och stadsträdgårdsmästare Holger Blom. För växtvalet i parken samarbetade de med landskapsarkitekten Walter Bauer. 

 

I år fyller den vackra parken 50 år och den 14 september firades det med tal, bubbel, cupcakes och rundvandring i ett strilande regn och vi var ett 40-tal intresserade som trotsade vädret. De flesta kom väl från den kungliga förvaltningen, men flera var inbjudna utifrån, bland annat en slottsträdgårdsmästare från en park i Sörmland...!

 

Slottsfogde Magnus Andersson höll tal och berättade kort om parkens historia och lämnade sedan över mikrofonen till parkchef Gunnar Björkman och trädgårdsmästare Malin Järild, som berättade lite om sitt arbete på Djurgårdsförvaltningen. 13 000 sommarblommor och ungefär 90 olika sorter, planteras varje år i Lusthusportens park i fem rabatter med färgerna - rött, rosa, gult, vitt och blå/lila! Det här är en mycket vacker plats på Djurgården och det är verkligen en fröjd att varje år få beskåda det här fem planteringarna och där få tips på vackra sommarblommor. Nu har jag även fått tillgång till växtlistorna - se nedan vid bilderna på planteringarna.

 

Det blev en trevlig stund trots regnet den här torsdagseftermiddagen på kungliga Djurgården, där jag träffade några trädgårdskompisar och hälsade på några nya! 

 
Parkchef Gunnar Björkman och trädgårdsmästare Malin Järild berättar om Djurgårdsförvaltningens arbete på Djurgården.
 
De tre bilderna till höger i broschyren kommer från min kamera.
 
 Verbena bonariensis
 
Lennart Skalleberg har levererat sommarblommor till Djurgårdsförvaltningen i många år. Se Skalleberg Handelsträdgårds hemsida här!
 
På bilden, en av Djurgårdsförvaltningens trädgårdsmästare, Cecilia Adén - arbetsklädd, Lennart Skalleberg med fru - festklädda och Prins Eugens Waldemarsuddes trädgårdsmästare Marina Rydberg - klädd för cykelfärd i regnet hem till Söder.
 
 Sorry för regndroppen på kameralinsen Malin, här med Tyresö slotts trädgårdsmästare Antoine Berthelin
 
 Tre av Djurgårdsförvaltningens duktiga trädgårdsmästare, Cecilia, Kerstin och Malin. Lushusportens park är Malins och Kerstins ansvarsområde på Djurgården.
 
 Djurgårdsförvaltningens trädgårdsmästare Cecilia ser fram mot nästa års jubileum på Djurgården! Då blir det 200 års jubileum för släkten Bernadotte på tronen i Sverige, vilket kommer att uppmärksammas bland annat vid Rosendals slott. Slottet som den första Bernadotten i Sverige, Karl XIV Johan lät uppföra 1823-1826.
 
 
Fem färgplanteringar i Lusthusportens park 2017 - stort tack för växtlistorna Malin!
 
 Cecilia Adéns bild
 
Vita
 
Angelonia x gardneri 'White'  F1
Begonia 'Baby Wing White' 
Begonia semperflorens 'Volumia White'
Begonia semperflorens 'Doublet White' 
Begonia tuberhybrida 'Non Stop Mocca' F1
Cleome hassleriana 'Sparkler White'
Cosmos bipinnatus 
Dahlia hortensis 'Gallery Art Faire' 
Gaura lindheimeri 'The Bride'
Lavatera trimestris Mound Blanc'
Nicotiana alata grandiflora
Pennisetum macrourum 'White Lancer' 
Pennisetum setaceum 'Sky Rocket'
Plectranthus argentatus 'Silver Shield'
Plectranthus coleoides
 
 
 Blå
 
Angelonia x gardneri 'Purple'
Agastache hybrida 'Astello Indigo'
Alternantera denata 'Purple knight'
Cleome hassleriana
Helliotrophium arborescens 'Dark Blue'
Lobelia speciosa F1 Blue
Pennisetum glaucum 'Purple Majesty' 
Pennisetum macrourum 'White Lancer'
Pennisetum setaceum 'Rubrum'
Plecranthus argentanteus
Petunia sanguna 'Sky Blue'
Petunia sanguna 'Patio Blue'
Petunia pegasus 'Deep Blue'
Salvia x hybrida 'Amistad'
Salvia farinacea 'Blue'
Salvia spendens 'Unica Purple'
Salvia 'Mystic Blue Spires'
Salvia farinacea 'Mauritius'
Salvia patens 'Blue Angel'
Scabiosa atropurpurea 'Dark Blue'
Verbena bonariensis
Verbena bonariensis 'Purple Tower'
Verbena vectura 'Deep Blue'
 
 Röda
 
Amaranthus caudatus 'Oeshberg'
Amaranthus 'Tower Red'
Begonia nonstop 'Mocca Scarlet'
Begonia 'Beluga Scarlet'
Begonia 'Big Red With Green Leaf' 
Begonia 'Big Red With Bronze Leafe' 
Begonia 'Dragon Wing Red' 
Begonia 'Nonstop Leuchtrot'
Canna indica cannova F1 Red Shades
Coleus wizard 'Velvet Red'
Dahlia gallery rivera
Dahlia lubega xl 'Deep Red'
Dianthus barbatus 'Dash Crimson F1'
Hibiscus 'Red Shield' 
Lobelia speciosa scarlet
Pelargon calliope 'Dark Red' 
Pelargon tango 'Dark Red'
Pelargon nekita 'Scarlet F1' 
Petunia sanguna red
Pennisetum setaceum 'Rubrum Compact'
Ricinus communis
Salvia coccinea 'Lady In Red'
Scabios
Verbena vectura 'Dark Red' 
 
 Gula
 
Argyranthemum 'Sonnenschein'
Argyranthemum 'Alba Beuty Yellow'
Begonia 'Nonstop Mocca Yellow'
Begonia 'Beluga Yellow'
Begonia 'Unbelievable Tweetie Pie'
Canna indica 'Cannova F1 Yellow'
Calendula officinalis 'Greenheart Gold'
Dahlia gallery 'Cezanne'
Lantana camara 'Esperanta Yellow'
Pennisetum macrourum 'White Lancer'
Rudbeckia hirta 'Praire Sun'
Rudbeckia hirta 'Maya' 
Tagetes x erecta 'Inca Gold' F1
 
 Rosa
 
Begonia 'Big Rose With Bronze Leaf'
Begonia 'Dragon Wing Pink'
Begonia 'Baby Wing Pink' 
Begonia 'Nonstop Mocca Pink'
Begonia 'Paso Doble Candy Pink'
Begonia marsala 'Eurovision Rose'
Begonia bolivensis 'Bella Vista Rose'
Begonia 'La Paz Rose´  F1
Dahlia xxl Rose
Fuchsia 'Mini Rose'
Fuchsia 'Wazzelnymf'
Fuchsia 'Wals Jubelteen' 
Lavatera trimestris 'Twins Hot Pink'
Pelargon nekita 'Deep Rose'
Pelargon 'Black Magic Rose'
Pennisetum setaceum 'Fireworks'
Verbena canadensis 'Toronto'
Verbena x hybrida 'Verino Pink'

September på Prins Eugens Waldemarsudde

Glada Wudden-trädgårdskompisarna Christer, Kristina och Marina! 
 
Se mycket mer från Prins Eugens Waldemarsudde här!
 
Mignondahlior. Det blommar väldigt fint på Galleriterrassen nu. Waldemarsuddes personal ska komma till ´´mitt´´ slott Engsholm i början av oktober och jag kan säga att så här ser det inte ut i min park, efter en knastertorr sommar, då jag inte kunde vattna. Men det ska bli kul med finbesök från Prins Eugens Waldemarsudde!
 
Galleriterrassen
 
Anette snyggar till Galleriterrassen inför helgen
 
 Mia extrajobbar på Wudden

Tidigare inlägg

RSS 2.0
Related Posts with Thumbnails