• 2009
 • 2008
 • 2007

 • Site Meter

  Snödroppsträd - Halesia carolina  För många år sedan såg jag ett snödroppsträd blomma i Göteborgs botaniska trädgård och den synen fastnade i mig och jag har flera gånger sedan dess försökt att komma i rätt tid till botaniska där i Göteborg men antingen har jag kommit lite för tidigt eller så har trädet just blommat färdigt. Det är ett fantastiskt vackert träd i blomningen och det har blivit ett favoritträd för mig.
  Det finns fyra arter av Halesia som växer i nordöstra Amerika och i östra Kina.

  Snödroppsträdet klarar sig upp till zon 2 och jag skulle alltså kunna prova det i slottsparken i Sörmland. Den vill ha djup, näringsrik, mullrik, fuktighetshållande och kalkfri jord. Trädet kan bli upp till 14 meter högt (i Sverige 4 meter) och har en brett konisk krona där de lägsta grenarna växer vågrätt från stammen.

  Det är blomningen som gör trädet så fantastiskt. Med vita, hängande blommor i grupp om tre blommor som är ca 3 cm långa blommar de i juni. Blommorna har en söt doft. De ljusgröna och senare bruna frukterna har 2 cm långa skaft

  Efterlysning
  De här bilderna har jag stulit på nätet men jag kommer att ta egna bilder nästa gång jag befinner mig vid ett blommande snödroppsträd. Nu undrar jag om någon vet var jag kan hitta ett sådant här träd i Sverige...mer än i Göteborgs botaniska.
  Snödroppsträd finns att se på dessa platser:
  • Göteborgs botaniska
  • Alnarps park
  • Kiviks Esperöds arboretum.
  • Alphems arboretum
  • Karlstads stadspark
  Google

  En hyllning till Alltets Moder

  Moder Jord av Sofia Carlsson.  Dagens låt

  .

  Trädgårdsapoteket

  När den här serien skulle börja sändas kände jag att det här var något nytt bland alla trädgårdsprogram och jag bänkade mig med stora förhoppningar. Laddade DVD:n och tänkte spara ner serien, men efter ha sett de första avsnitten orkar jag inte se mer. Trädgårdsapoteket.  Eftersom jag är sjukligt känslig för hur man använder musik i filmer och TV-program, backade jag direkt när programmet startade. Några B-musiker körde på med jobbiga gitarrer och jag blev helt nevös. Hysteriskt snabba klipp gjorde mig yr och när så programledaren började berätta likt en försäljare, kändes allt detta som reklam från TV-shop eller liknande.

  Tillsammans med den där gitarrmusiken berättar han i högt tempo om växter som har läkande och helande krafter. Ämnet är ju mycket intressant men eftersom allt var inbäddat i den här Engelska skit-produktionen rent ut sagt, så har jag svårt att hitta någon trovärdighet i någonting människan säger.

  Jag börjar snart tro att det bara är svenskar som kan göra bra dokumentärfilmer eller serier av typen trädgårdsprogram eller naturprogram.
  Där de utländska programen oftast visar sensationer om ´´världens farligaste växt eller djur´´  eller något annat som är bäst eller störst eller märkligast...så berättar man här hemma fakta i lugnt tempo av duktiga programledare och medarbetare där musiken oftast är perfekt anpassad. Gunnels Gröna. Söderläge, Trädgårdsfredag och Mitt i naturen är mycket bra program.

  I det här tredje programmet handlar Trädgårdsapoteket om träd och vad man kan utvinna från trädets olika delar. Man fixar till åderbråck med hjälp av hästkastanjer t.ex. Det handlar mycket om före och efter-sekvenser...precis som i alla dessa fruktansvärda reklambilder i veckotidningar.

  Dags igen....för El Classico

  Uppdaterat:
  Barcelona - Real Madrid 1-0. Tack för det målet Zlatan!! Läs på Aftonbladet.
  Ikväll kl 19.00 på TV4 Sport är det dags för årets fotbollsmatch!  Barcelona tar emot Real Madrid på Camp Nou och i år är det ju extra intressant för oss svenskar eftersom Zlatan finns i Barcelonas anfall.
  Nu gäller det att ´´småttingarna´´ är i vassaste formen och att Zlatan är mål...medveten! Just nu leder Real Madrid ligan med 28 poäng mot Barcas 27.

  Det här är stort om man gillar fotboll...mycket stort!
  Ikväll stänger jag ute yttervärlden, blicken kommer att stirra på TV-skärmen i två timmar och håret kommer att resa sig på armarna. Jag kommer att stå upp framför TV:n i perioder och fullständigt tappa mitt civiliserade lugn om....eller rättare sagt när Barca gör mål. Jag tippar 2-1 till Barca! Läs inför matchen här.
  Nu räknar vi ner till 19.00!

  Johan Hårleman - trädgårdsarkitekt på 1600-talet


  Drottningholms slottspark

  Efter far och son Tessin var Johan Hårleman 1600-talets stora trädgårdsarkitekt. Han blev även överintendent över alla kungliga trädgårdar 1698 då han även blev adlad.
  Han var känd som mästare att skapa broderiparterrer i trädgårdar och trots att han bara blev 45 år hann han med att skapa många trädgårdar och parker som man än idag kan se spår av. Han arbetade vid olika tillfällen tillsammans med Tessin d.y. som även rekommenderade Hårleman till franska trädgårdsmästare och arkitekter vilket gjorde att han som 18-åring åkte ut i Europa på en fem år lång resa för att studera och praktisera hos flera stora mästare.

  Under samarbetet med den stora och kända arkitekten Tessin d.y. är det svårt att veta hur mycket inflytande Johan Hårleman hade över arbetena t.ex. i Rosersberg, Steninge och Drottningholm där de arbetade tillsammans. Som Kjell Lundqvist skriver i boken ´´Svensk trädgårdskonst under 400 år´´
  - Vad som är eget, vad som skulle kunna rubriceras som idélån eller kopiering av Tessins formspråk och kompositionsprinciper, eller vad som i stället skulle kunna vara Hårlemans eget modifierat och praktiskt skickliga utförande av ´´mästarens´´ möjliga vaga anvisningar, röjer sig inte utan möda.


  Strömsholms slott 2009

  Barocken
  Barockens stil i trädgårdar började slå igenom ungefär 1650 här i Sverige, med influenser från Frankrike. Vad som kännetecknar en barockträdgård är det rätvinkliga axelsystemet med geometriskt klippta buskar och alléträd. Boskeer (träd- och buskbevuxet trädgårdskvarter som antingen omsluts av klippta häckar eller genomkorsas av raka gångar), vattenkonster var också viktiga delar i en barockträdgård.

  Under renässansen uppdelades trädgårdarna i olika kvarter men under barocken skulle trädgården vara öppen och en sammanhållen enhet. I slutet av 1500-talet anlades de första barockträdgårdarna i Europa och då var det familjen Mollet som först skapade dessa och de första broderiträdgårdarna skapades med buxbom.

  Att skapa en barockträdgård var ett stort och arbetsamt projekt som också var oerhört kostsamt. Många olika yrkeskategorier var inblandade och det krävdes en enorm noggrannhet för att all geometri och symmetri skulle fungera när de komplicerade buxbomsparterrerna anlades.

  Johan Hårleman var inblandad i ca. tjugo slottsträdgårdar och vid större gods i Sverige.
  Johan Hårlemans far Christian Hårleman var också trädgårdsmästare och föddes 1636 i Delmenhords söder om Bremen i Tyskland. Christian kom till Sverige 1666 då han blev kallad hit av änkedrottning Hedvig Eleonora, Karl XI:s mor och hans första arbete i det nya landet blev att ta sig an Kungsträdgården och Humlegården i Stockholm och anses som en nestor och nydanare inom trädgårdskonsten här i landet vid den tiden.

  Han lär ha haft en förmåga att anpassa växter efter det svenska klimatet och importerade nya sorter av fruktträd hit. Både far och son Hårleman var mycket växtkunniga och hade stort intresse att prova nya arter till orangerier och trädgårdar. Johan Hårleman ansågs tillsammans med Olof Rudbeck d.ä. (1630-1702) vara landets bästa växtkännare vid 1600-talets slut.

  De första broderiparterrerna vid Drottningholm är från 1686 men redan 1695-96 anlades dessa på nytt efter sättningar i marken. Dessa parterrer har nog varit ett problem under alla år vid Drottningholm och är så fortfarande då buxbomen har svårt att klara besvärliga vintrar i parken.
  I Drottningholms slottspark fanns då klippta granhäckar, enar som pyramidklipptes, syréner, spirea, fläder och ligusterbuskar.

  Johan Hårleman gjorde en andra resa ut i Europa under åren 1699-1700 till Frankrike och Holland. Orangeriväxter inhandlades men även 6000 buxbomsplantor till Drottningholms slottspark. Johan Hårleman dog 1707.


  Källor:
  Svensk trädgårdskost under 400 år (Kjell Lundqvist)
  Trädgårdskontens historia av Penelope Hobhouse

  En dag i maj 1915 på Engsholm


  Lindallén, bild från 1930-talet.

  Jag läser i Engsholms förvaltningsrapporter att under sista veckan i maj år 1915 planterade man lindar i slottsparken och med all säkerhet  planterades vår allé vid det tillfället, den där majdagen 1915, året innan det nya slottet stod färdigt. När jag hade läst om planteringen av lindarna gick jag jag ut i den nu snart hundraåriga allén, tittade upp i de höga trädkronorna och det kändes plötsligt väldigt speciellt.

  Jag tyckte mig se männen där de arbetade med att gräva alla planteringsgroparna för parklindarna som kommit från Tyskland och träden som väntade på att få sin plats i slottsparken. Avståndet mellan träden i allén var 9 meter.
  Det finns idag 77 st. parklindar i vår slottspark, inklusive allén och jag tror att de flesta av dessa planterades under den här tiden och skulle då snart vara 100 år gamla. Med all säkerhet hade lindarna fraktats hit med båt.

  Då i månadsskiftet maj-juni som är den vackraste tiden här ute hördes säkert liknande fågelkonserter som jag själv lyssnar på under försommaren men då hörde man inte det svaga bruset från E4:an långt där borta mot Järna.
  Människorna som vistades här på Engsholm den där försommaren 1915 njöt säker lika mycket som vi gör idag av den vackraste årstiden. Tyvärr hade de inte någon sommarsemester att se fram mot, det var hårt arbete som gällde men jag tror nog ändå att livet var lite enklare för dessa människor under den här tiden på året än det var under vinterhalvåret.

  Under samma vecka som lindarna planterades så står det i boken att potatislandet har gödslats och man har plöjt trädan. Vidare har man kört tegel och virke till slottsbygget.
  Man har även arbetat med slöjd- och smidesarbeten och dikat på ägorna.


  Lindallén syns till höger. Bild från 1930-talet.

  1915 är det året då Einstein utvecklar sin relativitetsteori och i Danmark får kvinnor rösträtt.


  Engsholm 3 maj. 1921 av Carl Landström
  • Brukat för vårsådd och sått färdigt alla sädessådd vid engsholm och ringvältat.
  • Harvat i fruktträdgården.
  • Brutit upp berberisbuskar.
  • Kört bort sten i vårsädeslanden.
  • Kört in de sista rotfrukterna.
  • Reparerat stängsel kring Ekbacken.
  • Sått gräsfrö i bete Borghaga.
  • Hämtat ladugårdskarl vid Vibynäs.
  • Harvat rotfruktsjorden och sått ut kontsgödsel.
  Engsholm 17 maj 1921
  • Sått grönfoder och gräsfrö i fruktträdgården.
  • Sått kålrötter.
  • Brukat potatislanden och satt potatis.
  • Sladdat på trädan.
  • Brutit berberisbuskar.
  Engsholm 20-26 juni 1921
  • Täckdikat å trädan.
  • Plöjt ner gödsel trädan.
  • Skumplöjt trädan.
  • Kupat potatis.
  • Lag om hjulringar.
  • Ordnat för midsommar.
  • Slaktat gödkalv till hushållet.

  De här lindarna kan stå här i flera hundra år till om de inte förstörs av felaktiga beskärningar av kommande slottsträdgårdsmästare....


  Jag vill åka till Sölvesborg

  I senaste numret av Hemträdgården (nr.6-2009) finns en artikel om Sövesborgs nya parkanläggning vid hamnen som kallas Fyra årstiders park. Det är Piet Oudolf som har skapat parken och bara av den anledningen så vill jag absolut se parken nästa år.  Parken invigdes i juni 2009 och man har planterat 15 000 plantor.

  Kristina Höijer är parkansvarig i Sölvesborg och berättar att de tidigare planterade 40 000 vita och blå krokuslökar i parken och att kajor ätit upp alla lökar till de vita krokusarna.

  Funderar på om jag inte skulle åka ner till Österlen i augusti nästa år i stället och då ta vägen förbi Ronneby och Sölvesborg då Oudolfs planteringar där är som vackrast. Hade ju tänkt göra om resan till Österlen i äppelblomningens tid nästa år men funderar nu i stället på att se Gotland i maj!?
  Herregud..nu planerar jag nio månader fram....

  Julpyntat på slottet  Min plats på jorden  Stockholm har inte Roslagens charm, inte Gotlands vackra karga eller sandiga stränder, inte heller Österlens mjuka fantastiska landskap vid havet. Men Stockholm har så mycket annat.
  Flyttlasset från Roslagen till huvudstaden gick när jag var 21 år och jag har aldrig ångrat mig. Det är här jag bor och kommer att göra så länge till...kanske i resten av mitt liv.

  Under 27 år jobbade jag i Stockholm i vårt familjeföretag men när företaget avvecklades och jag hittade den där annonsen på arbetsförmedlingen i Vällingby om att en slottsträdgårdsmästare söktes till ett slott i Sörmland och jag blev den som fick jobbet, då valde jag att jobba långt utanför stan.

  Mitt Stockholm är inte det trånga stressiga city utan jag har helt andra favoritplatser. Södermalm finns i mitt hjärta efter alla år som jag jobbat där uppe i alla vackra trädgårdar och på Långholmen kan man vandra när som helst....året om, det är alltid lika vackert. Att jag älskar Djurgården har väl alla som följt bloggen förstått, Skeppsholmen är en oas mitt i stan, i Gamla Stans gränder finns en lite mystisk och härlig känsla och längs stränderna här hemma i Bromma vandrar jag ofta.  Kvastmakarbacken på Södermalm  Blockhusuddens café


  Utsikt från Waldemarsudde


  Djurgårdsstaden


  Gustav Adolfs Torg


  Rosendals trädgård


  Bellmansmuseets trädgård


  Gamla Stan


  Utsikt från min balkong, mot Kungsholmen.


  Bok - Fagus sylvatica


  Kronvalls slottspark i början av maj 2009

  I maj då visar boken sin allra bästa sida då den vackra skira grönskan inte kan undgå någon. Just under våren så tillhör boken ett av mina favoritträd. En andra skönhet har boken på hösten då de kopparfärgade löven sitter kvar länge på trädet och sedan smyckar markerna i bokskogar, även de grå släta stammarna har ett skönhetsvärde. Senast jag besökte Österlen så var bokskogarna i lövsprickning och så där skönt skirt gröna. Vägen mot Kronovalls slott var som en enda lång katedral med de höga bokarna längs vägen. Vi har tre bokar i slottsparken, en blodbok och två vanliga, men det finns faktiskt en liten planterad bokskog på Mörkö bara en bit från slottet. 
  Boken bildar täta krontak och trädets grenar växer nästan vågrätt ut. Trädet kan bli upp till 40 meter högt och är det lövträd i Sverige som blir högst. 1968 mättes höjden på en bok vid infarten till Maltesholm i Skåne till 41 meter. Boken växer dock mycket sakta i ungdomen. Omkretsrekord samma år hade en bok vid Ingsäter som ligger 5 km norr om Skövde, den hade en omkrets av 6,36 meter vid 30 cm höjd - i vanliga fall brukar man mäta en omkrets vid brösthöjd. En bok brukar bli ca 150 år gammal men ibland kan de bli så gamla som 300 år. Boken har ytliga rötter vilket gör det svårt att plantera någon undervegetation där bokar växer.

  Boken blommar i april-maj, före lövsprickningen, men först när den nått en ålder av 40-80 år. Man brukar säga att det är ollonår vart fjärde till vart sjunde år då trädet fylls av bokollon. Ollonen är näringsrika och innehåller mycket fett vilket lockar många djur till att besöka bokträd. Boken har lite problem att föröka sig eftersom ollonen måste komma under jorden och den vill också gro i skugga. Jag antar att vissa djur som vildsvin t.ex. kan hjälpa till att böka ner rötterna i jorden.

  Bokar är vanliga i västra och mellersta Europa och trivs på väldränerade och mullrika jordar i kuperad terräng och i södra Sverige bildar den skogar där marken fylls av de nedfallna bladen på hösten och förmultnar så långsamt att det är svårt för markflora att etablera sig. Man brukar säga att den är vildväxande upp till mellersta Bohuslän och i Kalmartrakten och som odlad kan den klara sig enda upp till mellersta Norrlands kusttrakter. Sveriges största bokskogar finns på de skånska åsarna och på Ryssberget vid Blekingegränsen. På Djurgården i Stockholm finns en liten bokskog vid Biskopsudden och vid Ekebyhovs gård på Ekerö lät ägaren Albrecht Ihre plantera några hektar med bokar.

  Samlingarna av hanblommor hänger som gula bollar på långa skaft, varje blomma har 4-7 fjällika kronblad. Honblommorna sitter två och två, skyddade i en skaftad, taggig och fyrflikig svepeskål, som blir 2-5 cm lång, när frukten är mogen spricker flikarna isär så att de två trekantiga, bruna nötterna kan falla ur. (Europas träd av Bob Press)

  Bokved har ett högt värmevärde och har varit och är ett eftertraktat bränsle. Bokens virke används ofta till parkettgolv, möbler, träskor, glasspinnar och inom cellulosaindustrin.
  Sedan 1974 finns en lag som ska skydda de 60 000 hektar bokskog som finns kvar från att ersättas av andra trädslag. 
  Tyvärr har även bokarna råkat ut för en mystisk svampsjukdom i södra Sverige, bland annat i Pildammsparken i Malmö där man fått såga ner många döda träd.
  Några olika sorter i Zetas sortiment...betygen anges med +.
  • ’Pendula’, hängbok I-IV Kl 125/150 479:-
   ++ - - ’Rohan Gold’, bok, gulbladig I-III Kl 50/60 298:-
   - - - Kl 80/100 479:-
   ++ - - ’Viridivariegata’, brokbladig I-III Co 60/80 369:-
   ++ - - f. tortuosa, vresbok I-III Co 40/50 419:-
   +++ - - Flikbladiga Gruppen ’Aspleniifolia’, flikbok I-IV Co 100/125 498:-
   ++ - - Purpurbladiga Gruppen (f. purpurea) blodbok I-IV Co Th 125/150 329:- (445:-)
   +++ - - - ’Purple Fountain’ (hängblodbok) I-IV Kl Th 100/125 559:-
   ++ - - - ’Purpurea Pendula’, hängblodbok I-III Kl Th 100/125 598:-
   - - - - Kl Th 125/150 759:-
   - - - - toppympad, stamträd Co Sh 120 1.480:-
   - - - - toppympad, stamträd Co Sh 150 2.190:-
   +++ - - - ’Purpurea Tricolor’, blodbok, brokig I-III Kl 60/80 298:-
   ++ - - - ’Rohanii’, flikblodbok, rödbladig I-IV Kl 100/125 469:-
   +++ - - - ’Rohan Obelisk’ (’Red Obelisk’) blodbok I-III Kl 60/80 298:-
   - - - - pelarform, smalvuxen
  Jag längtar att gå under bokarnas valv
  där det prasslar så underligt ljust och sprött
  där marken är slät av vissnande blad
  och det silar ett dallrande silverljus
  genom grenarnas tak.
  Där man glömmer en stund
  att man är mänska.

  (Kerstin Söderholms dikt ´´Under bokarna´´)  De här omfamnande bokarna, en blodbok och en vanlig, växer i Sturehofs slottspark.


  Blodbokar vid Sturehofs slottspark 2008  Bokar på Djurgåden i Stockholm i november 2009.


  Källor:
  Europas träd av Bob Press
  Träd och buskar av Ingmar Holmåsen
  Noredeuropas träd av Alan Mitchell
  Porträtt av träd av Bengt Edlund
   
  Google

  En ny trädgårdsspaning

  Det blir inte så många trädgårdsspaningar i min andra blogg så här års men nu har jag blickat tillbaka till augusti och till Gotland. Se den spännande platsen norr om Visby som heter Muramaris och där det finns en kärlekshistoria som väl kunde filmas?

  Trädgårdsspaningen Villa Muramaris

  9:an  Det finns vägar man längtar till. Brösarps backar är infarten till Österlen i Skåne och  när man ser  de mjuka kullarna efter det att man passerat byn börjar man andas på ett annat sätt. Havet finns hela tiden till vänster och det här är en miljö som skiljer sig från allt annat i Sverige. De mjuka landskapet, de vackra gårdarna, trädgårdarna, alla vackra träd och buskar längs vägarna och så havet....här hittar jag ett lugn som jag annars har svårt att finna.

  Riksväg 9 går från Brösarp förbi Kivik (där det finns en avtagsväg som leder till en 60-årig musiker/författare), vidare till Gustavs Rörum, Simrishamn och till Ystad. I början av maj i år åkte vi på den vägen då körsbärsträd och andra prunusarter blommade som bäst och när alla tusentals äppelträd började gå i blom. Det blev många tvärstopp för fotografering och lika många farliga trafiksituationer då 307:a plötsligt stannade vid någon vacker äppelodling eller när havet lockade till plåtning.
  Jag längtar redan tills i vår då jag kör in i Brösarp igen. Då jag får uppleva det här blomsterhavet igen.

  Julbord på slottet

  Nu tänker jag göra lite reklam för vårt julbord.
  I köket förbereds julmat och julgodis som är godare än allt annat och nu i veckan kommer vaktmästaren och trädgårdsmästaren att ge sig ut i skogen för att försöka hitta passande julgranar, de sex granar som ska pryda park och slott....och i stora hallen sprakar elden i den öppna spisen.

  VD Kerstin bakar och bygger som vanligt pepparkakshuset som är en direkt kopia av vårt slott....snyggt jobbat igen chefen! Nu är inte jag den som uppskattar julen som de flesta kanske gör men även jag blir ´´drabbad´´ av julstämningen i slottet så här års. Tänkte fota lite inne i slottet i veckan och försöka fånga ännu mer julstämning...det är ju första advent nästa söndag! Då är det också dags för El Classico igen...men det är en helt annan historia...


  Vi upprepar succén och bjuder alla våra konferensgäster
  på julbord även i år!

  Vårt fantastiska hemlagade julbord med stort inslag av det vilda på Mörkö börjar bli en efterlängtad tradtion för många av våra gäster.

  Det är vi naturligtvis mycket glada och stolta över!

  Därför gör vi precis som vi brukar göra alla andra jular, vi låter julbordskostnaden ingå i det ordinarie helpensionspriset.

  Vill ni på ditt företag "bara" äta julbord hos oss är ni självklart varmt välkomna att göra det också, priset är då 495:-/person exkl. moms.

  Engsholms slotts hemsida....som är under ombyggnad och kommer att bli mycket bättre....


  Bilder av VD Kerstin

  Vinterblommor  På trappan till huvudingången har vi nu planterat Skimmia japonica ´Fragant Cloud´ som vi inte provat tidigare och det ska bli spännande att se hur den klarar kylan. Det är tydligen blomknopparna av vissa sorter som under vintern ska vara dekorativa. Det är en zon1-växt då man har den utplanterad och då blir det en buske som blir ca en meter hög och är vintergrön. Blommar då i maj-juni. Någon som har erfarenhet av Skimmia?

  Här fick den sällskap av underbara julrosor. Murgröna och silvergirland har hängt med hela sommaren i de här urnorna.  Det var väl ingen som trodde att Stanwell Perpetual hade slutat blomma? Den har blommat sedan juni men väldigt sparsamt så här sent på året så klart, men det är ju häftigt med blommande rosor när det snart är december.


  Den här Höstanemonen orkar dock inte stå emot vintern trots att den gör allt för att visa sin vanliga skönhet.

  Inför fototävlingen  Förra lördagen innan deadline för bildernas inlämning så frågade dottern och jag ville följa med ut till Djurgåden så att hon fick ta sin bild. Visst ville jag det. Hon fastnade för en hästhage som låg just intill Djurgårdsbrunnskanalen där äppelträden på gården ännu hade sina gul/orangefärgade blad kvar och där två hästar vandrade omkring i duggregnigt väder.

  Ingen av oss har någon som helst relation till hästar...jag har oftast sett hästar som något skrämmande  och opålitligt med sina stora stirrande ögon. Men de här kompisarna kom sakta lufsande fram till oss med sina vinterjackor på sig...stilla och vackert gled de omkring och betade just framför oss och det kändes som om vi fick en fin kontakt på något sätt.

  Att välja bild till tävlingen är kanske inte så lätt, det håller nog många med om. Man måste ju först och främst själv tycka om bilden men eftersom det är en tävling så bör man också försöka tänka vad andra ska tycka. Många fastnar för skarpa närbilder och andra gillar något helt annat. In i det sista valde dottern mellan bilden överst här och den bild som blev med i tävlingen här under (nr. 39)..där fokus blev på gräset i förgrunden och med en diffus bakgrund. Det var nog fel vald bild vad gäller att fånga röster.

  Slottis och häst i profil....båda med vinterjackor!


  Djurgårdsbrunnskanalen.  Bokar i höstskrud

  And the winner is.....

  STORT GRATTIS EVA I PRÄSTGÅRDEN.....med den fina hemsidan....tror att jag vill ha en hemsida i stället för en blogg...
  Den här bilden har legat i topp hela tiden. 149 mailröster har kommit till mig och rösterna är ganska spridda men vinnarbilden är utan tvivel den som är värdig vinnare.
  Som någon uttryckte det...så ser man ljuset i novembermörkret i din bild...hoppas att ni har DVD-spelare i prästgården!
  Jo..just det...Py Bäckman röstade på bild 37!

  1:a
  I november gläds man åt det lilla av Prästgårdseva 20 röster.


  Delad 2:a av ´´Vid bergets fot´´ 14 röster

  Delad 2:a Stilla av Ernst Fusser 14 röster

  4:a - Speglingar av Blivande trädgårdsmästare 10 röster

  5:a - ´´Novemberljus´´ av bloggaren ´´Vardagsdagbok om en trädgård´´ -  9 röster.


  Priset i fototävlingen 2009  De här tre DVD-filmerna får bli årets pris och jag hoppas att vinnaren kan få glädje av dem.

  Rosor: 86 minuter lång.
  Perenner: 77 minuter lång.
  Köksträdgården: 96 minuter lång.


  I väntan på resultatet....


  Snart dags att kora vinnaren

  Uppdatering
  Sitter och kollar in vilka de troliga topp-5 är och märker att jag inte gjort klart om det är ok att ange namnen på deltagarna. Det är ju som bekant inte alla som vill gå ut med sitt namn på Internet...men jag kommer bara att lägga ut webbadressen för de som har bloggar eller hemsida  och sedan får de höra av sig och berätta om de vill att jag skriver ut hela namnet i inlägget. De som inte har bloggar eller hemsida chansar jag att ange namet. Meddela gärna mig vad ni som deltar tycker. Nu ska jag ut i solen....
  _____________________________________________________________________________________

  Nu snart är det dags att kora vinnaren i fototävlingen 2009 års novemberbild. Jag tycker att det har varit fantastiskt kul att få in så många fina bilder trots att november i år varit gråare, regnigare och mörkare än vanligt.
  Efter kl. 18.00 kommer jag att lägga ut de fem som fått flest röster av dessa 54 bilder och jag börjar med den som kom på femte plats. Jag lägger ut en bild var femte minut för att skapa lite extra spänning.

  Förra året frågade jag om jag skulle göra listan längre men de flesta tyckte att alla foton som inte kommer bland de fem första....ska komma på sjätte plats.

  Stort tack alla ni som kämpat med bilder och även alla ni som röstat via mail till mig.
  Nu kommer jag säkert att få mail-abstinens framöver....min mailbox har under den här tiden fyllts av trevliga mail från människor från hela landet.....eller hela världen faktiskt.

  Jag kommer att avslöja priset under kvällen....och eftersom detta är en trädgårdsblogg så är priset en aning trädgårdsrelaterat.
  Nu tror jag att november är avklarat för alltid vad gäller fotografering...om det blir någon mer fototävling så blir det nog i maj månad!

  Ok....kl. 18.00 är det som gäller nu...lägg allt annat åt sidan....stirra i stället in i era skärmar för att se vilka bilder som blir topp 5 och vilken som blir årets vinnarbild!


  Ett dygn kvar att rösta

  ...och nu händer det grejer....! De fem bästa är långt ifrån klara...flera bilder som legat efter kommer starkt nu. Det handlar nu om tio olika bidrag som slåss i toppen.
  Stockholm har haft 3,5 soltimmar hittills i november....!

  FLER RÖSTER TACK!!

  Kvällens låt

  En gråsprängd kumpan

  Grattis Uffe 60 år!

  Dagens hjälte

  Dagens hjälte.

  Nya regler mitt i fototävlingen

  Rösterna strömmar in och jag har beslutat att göra tävlingen enklare i år. Det blir helt enkelt inte en andra röstning  av de fem bilder som fått flest röster via mail som vid förra årets tävling.

  Tävlingen blir för lång och tråkig helt enkelt. Tror inte att man ens orkar rösta ännu en gång.

  På lördag kl 18 kommer jag att utse vinnaren. Jag kommer att lägga ut de fem bilder som fått flest röster och börja med femte plats och lägga ut bilderna med fem minuters mellanrum. Så får det bli....
  God Natt!

  Rösta...mailadressen finns i högermenyn!

  Uppdatering 17 nov. 19.28 Man röstar genom att maila till mig! Fem bilder verkar just nu ha sin finalplats klar tills på lördag...men ett par kommer starkt därefter...spänningen är olidlig!
  Uppdatering 16 nov. 21.07
  Tre bilder rycker....
  90 röster hittills....hoppas på MÅNGA fler! Kom igen och rösta nu...alla som besöker bloggen!
  ...och vem f-n har satt musiken till ´´Trädgårdsapoteket´´ som går i SVT ???? Programledaren låter som en försäljare på TV-shop. Av den anledningen blir inte det här trovärdigt. Kommer att skriva om det programmet efter tävlingen!
  Uppdatering 15 nov. 17.47.
  Det strömmar in röster men jag hoppas på ett ännu högre tryck. Ingen direkt tendens ännu även om en bild drar ifrån just nu....
  Tyvärr hinner jag inte svara på alla mail med röster men jag tackar alla här i stället...TACK ALLA!
  _______________________________________________________________________________________

  Nu gäller det att få in massor av röster...sprid tävlingen på era bloggar och berätta om den.

  Fototävlingen Novemberbild 2009 - 1


  Nummer och namn på bilderna står ÖVER bilden!
  • Det blir väldigt många regler i en sådan här liten fototävling! Förlåt om jag är övertydlig men det kommer många frågor till mig.
  • Eftersom man är anonym som tävlande så är det bra om ni som har bloggar och hemsidor inte visar vilken bild ni tävlar med på era sidor.
  • Efter kl.18 i dag så lägger jag ut alla bilderna på bloggen och man röstar genom att maila till mig.
  • Man röstar alltså INTE i kommentarerna i inlägget där bilderna ligger.
  • Ordningen hur bilderna kommer att ligga på bloggen, lottar jag.
  • Man röstar endast på EN bild och de som tävlar får inte rösta på sin egen bild.
  • Nästa lördag kl.18 lägger jag ut de fem bilder som fått flest röster, ännu en gång. Varje bild får då ett eget blogginlägg och då röstar man med en kommentar i det inlägg där favoritbilden finns. Den som röstar då lämnar sin mailadress (vilken inte syns i bloggen sen) eller blogg-hemsideadress i kommentaren.
  • De bilder som är stående kan tyvärr inte få hela bredden i inlägget då det skulle bli orättvist eftersom de bilderna skulle bli mycket större än de liggande.
  • LYCKA TILL!
  Bild 1.


  Bild 2. Höst


  Bild 3. Tre gr...i november


  Bild 4. Stilla


  Bild 5. Min dagliga utsikt


  Bild 6.


  Bild 7. Stenen


  Bild 8. Höstbäck


  Bild 9.


  Bild 10. Ovan molnen


  Bild 11. Gissa mitt namn


  Bild 12. Ivösjön


  Bild 13. En liten värmekälla


  Bild 14.


  15. Minns i november


  Bild 16. Vingar


  Bild 17. Herrgården


  Bild 18.


  Bild 19. Speglingar  Bild 20.


  Bild 21. Höstlöv


  Bild 22. Kunde varit lutfisk


  Bild 23. Vasshuset


  Bild 24. Rugguggleväder


  Bild 25. Längtan till en annan tid


  Bild 26. Sårat träd


  Bild 27. Drivved
  Fototävlingen Novemberbild 2009 - 2

  Bild 28.


  Bild 29. Den lille novemberbadaren


  Bild 30. Allt är inte grått


  Bild 31. Sixten


  Bild 32. Stengärsgården


  Bild 33. Höstsonaten


  Bild 34. Höströda nypon


  Bild 35. Frusen glädje


  Bild 36. Kompost


  Bild 37. Väck mig i mars


  Bild 38.


  Bild 39. Viva la vida


  Bild 40. Höstspegel


  Bild 41. SOS Sommar


  Bild 42. Ångest


  Bild 43. Höstinsikt


  Bild 44. Novemberstugan


  Bild 45. Dodongrönnbär


  46. Veckan efter


  Bild 47. Novemberljus


  Bild 48. Liten gul


  Bild 49.


  Bild 50.


  Bild 51. November vid bäcken


  Bild 52. Brysselkål


  Bild 53. I november gläds man åt det lilla


  Bild 54. Att längta till havet
  Snart bara en timma kvar...

  ...och jag ska hinna göra en lasagne först....48 bilder inne så här långt, massor av fina bilder. Kl 18 lottar jag vilken ordning bilderna läggs ut.

  Bilderna kommer nog att läggas ut efter sju ....tror jag...om allt stämmer.

  UPPDATERING

  Nu har jag stängt...nu blir det middag...sen lottning och sedan publicering.

  Röstningen

  • Det blir väldigt många regler i en sådan här liten fototävling! Förlåt om jag är övertydlig men det kommer många frågor till mig.
  • Eftersom man är anonym som tävlande så är det bra om ni som har bloggar och hemsidor inte visar vilken bild ni tävlar med på era sidor.
  • Efter kl.18 i dag så lägger jag ut alla bilderna på bloggen och man röstar genom att maila till mig.
  • Man röstar alltså INTE i kommentarerna i inlägget där bilderna ligger.
  • Ordningen hur bilderna kommer att ligga på bloggen, lottar jag.
  • Man röstar endast på EN bild och de som tävlar får inte rösta på sin egen bild.
  • Nästa lördag kl.18 lägger jag ut de fem bilder som fått flest röster, ännu en gång. Varje bild får då ett eget blogginlägg och då röstar man med en kommentar i det inlägg där favoritbilden finns. Den som röstar då lämnar sin mailadress (vilken inte syns i bloggen sen) eller blogg-hemsideadress i kommentaren.
  • Skitväder i Stockholm idag men jag önskar er lycka till ni som ännu inte tagit något bild. Det kom in ganska många bilder i går kväll och jag tror att det kommer en hel del idag också. Trevlig helg alla!

  En liten bloggpaus.

  FOTOTÄVLINGEN  Eftersom de foton som ska tävla kommer att ockupera bloggen under två veckor nu så får jag en liten bloggsemester på köpet. Passar på att luta mig tillbaka för att läsa, se bra filmer och försöka koppla bort det där att se allt omkring mig som blogginlägg.
  Hoppas att det blir många som röstar i tävlingen. Jag önskar alla besökare sköna novemberveckor nu. Hur illa man än tycker om den här månaden så är det trots allt ett lugn som råder....lugnet före stormen. December är ju allt annat än lugn. För min del är det några viktiga datum som väntar:
  • 20 november - Uffe fyller 60.
  • 24 november - Barcelona - Inter i CL.
  • 29 november - Barcelona - Real Madrid. El Classico, årets fotbollsmatch!
  • 21 december - Årets viktigaste högtidsdag - vintersolståndet. Nu går vi mot ljuset igen.
  Gratis julbord på Engsholms slott...se här.  Dagens trädgårdsbok - Tankar i min trädgård

  Författare: Mary G. Ware (1818-?) och översättare är ...´´Öfversättaren´´. Det var tydligen inte viktigt att översättaren gick ut med sitt namn på 1800-talet.

  Bokförlag: Carl Daléen & comp. Stockholm.

  Utgivningsår: 1882 (mitt ex tryckt på Ålanders boktryckeri 1889)

  153 sidor

  Sök boken här.

   

  Jag har fått en ny husgud...,eller gudinna! En författare från 1800-talet vid namn Mary G Ware!

  I veckan besökte jag för första gången i mitt långa Stockholmsliv, Kungliga biblioteket i Humlegården. Jag sökte gamla trädgårdsböcker från förra sekelskiftet. Här kan man inte låna hem böcker utan i stället studera på plats och efter att ha beställt sju böcker så placerade jag mig i läsesalen med lill-datorn för att se om jag kunde skriva av något intressant. Just när hittat en riktig skatt från 1882....så gick brandlarmet i KB och hela byggnanden utrymdes på folk. Två brandbilar kom tjutande in på gården. Efter ett tag visade det sig vara ett falskt larm.

   

  Jag dök åter ner i boken som heter ´´Tankar i min trädgård´´ som är skriven av en Mary G Ware år 1882. Hela den här boken är som en hyllning till livet. Det är typ av trädgårdsbok jag aldrig tidigare sett. Det är väl så att antalet trädgårdsböcker som kom ut i boklådorna på den tiden var begränsat och det här är ingen faktabok utan mer en lärobok hur man bör se på natur och trädgård i stort.

   

  Ware beskriver sina stunder i sin trädgård på ett otroligt vackert sätt och när hon beskriver känslan då hon möter  en sommarmorgon, då solen går upp över hennes trädgård är rörande vacker naturromantik. Hennes underbara syn på ogräs var också något alldeles speciellt att läsa.

   

  På 1800-talet beskrev man både natur och trädgård som ett verk av Gud och hela boken har en andlig ton som till slut blir lite för mycket för en man som egentligen inte är religiös på något sätt...

  Men jag gillar hennes sätt att beskriva det hon upplever.

  Se bara hur hon funderar över en fråga som jag ofta tar upp:

  Det är mycket egendomligt - och detta visar hvilket lågt tillstånd menniskan sjunkit - att hon kallar endast de ting nyttiga, hvilka gagna kroppens lif, medan de, som föda och kläda själen, visserligen kallas sköna, men dock onyttiga. Huru är det möjligt, att det kan finnas varelser, som verkligen tro, att de hafva själar, och det oaktadt göra en sådan åtskillnad?

   

  Så här kan man nog inte  uttrycka sig idag, men vem vet...jag citerar mitt tidigare inlägg om de nya parkidéerna

  ´´Vi går i full fart från informationssamhället till känslosamhället´´

   

  När jag kom hem tog jag chansen att söka boken på Antikvaritatsök och lyckades hitta ett ex för 150 kr som jag genast beställde. Då blir man hyfsat lycklig!

  Egentligen skulle jag vilja skriva av hela boken här men jag nöjer mig så här. Ni som är intresserade av en annorlunda och kanske bortglömd syn på naturen och trädgården borde låna eller försöka få tag på denna skatt.

   

  Bokens innehåll:

  • Morgongryningen
  • Trons verk och kärlekens verk
  • Almfrön
  • Ogräs
  • Ekorrar
  • Foglar m.m.
  • Frösådd
  • Om frön
  • De vexlande årstiderna
  • Bladfällningen
  • Nyttan af trädgårdsskötsel
  • Hemmets trädgård
  • Föräldrapligt
  • Oskyldiga nöjen
  • Barnakärlek och föräldrakärlek
  • Svikna förhoppningar
  • Torka
  • Insekter och maskar
  • Omständigheternas makt och nytta
  Som sagt....det innefattar väl allt man behöver veta om livet....eller? Jag antar att jag kommer att citera en hel del ur den här boken framöver....

  ____________________________________________________________________________________________

   

  Vad sägs om den här tanken om trädgårdsskötselns betydelse?

  Jag har trott mig finna, att skötsel af en trädgård skänker menniskan ej blott nöje utan äfven uppfostran. Alla göromål derstädes äro fulla af väckelser för hvarje sinne, som vill tänka.

  Herren predikar alltid för oss i hela sin skapelse, men aldrig tydligare än i plantans uppspirande och utveckling.


  Tidig morgon

  Jag älskar att på de vackra sommarmorgnarna stå i min trädgård och betrakta den uppgående solen, som öfvergjuter landskapet med en sådan strålande skönhet, att ingen annan tid af dagen kan täfla dermed i fägring.

  Hvad knoppen är för rosen, det är den tidiga morgonstunden för återstoden af dagen.


  I landskapets hela utseende råder då en friskhet och renhet, hvaromintet så lifligt påminner som en blomsterdrottningens halfutsprungna knopp. Uti atmosferen ligger då äfven en strålande, kristallisk klarhet, hvilken gifver äfven aflägsna föremåls konturer en tydlighet, som aldrig kan frambringas af middagssolens bländande sken eller af aftonskymningens dunkla skimmer.


  Detta är naturens mest leende timma, då hennes glödande anlete sänder sin varmaste välkomsthälsning mot hennes beundrare, ofördunklad utaf några jordiska töckenslöjor, hvilka för visso under en senare timma skola förmörka hennes skönhets ljusglans.


  Ogräs

  Ordet ogräs har förklarats på olika sätt. Några gifva deråt den negativa definitionen ´´en växt, som ej är på sin plats´´  andra den positiva definitionen ´´en onyttig eller skadlig planta´´ Enär ogräset motsvara falskheterna, synes detta senare uttryck komma sanningen närmast.

  Ibland säga vi om en värderik planta, att den sprider sig som ett ogräs, men vi märka likväl en skillnad mellan en sådan växt och det verkliga ogräset. Så uppfattas stundom en nitälskande dygd såsom något felaktigt, men förnuftet urskiljer en väsentlig olikhet häremellan och de fel, hvilka äro sådana genom sin ursprungliga beskaffenhet.

  Enär den Allsmäktige är alltings skapare, blir det af intresse att fråga, hvarför han då skapade ogräset, och hvarför han sprider det så ymningt öfver jorden.

  I vidsträcktaste bemärkelse motsvarar jorden. Med allt hvad den bär , de folkslag, som bebo dess yta. I inskränktare meníng framställer den den enskilda menniskan.

  Den, som studerar naturvetenskaperna endast i deras inbördes förhållande eller i syfte att undersöka huru de kunna gagna mennsiskans materela behof står blott på tröskeln till naturens stora tempel.

  Ogräset skapades icke och växa icke så frodigt, på den grund att de i sig sjelfva äro goda, ehuru de under sitt lif deltaga i förtärandet af den kolsyra, hvarmed luften uppblandas genom djurens andedrägt, och vid sitt förmultnande rikta marken med ny fruktbarhet. De skapades för vår undervisning, och de få hemsöka våra odlade fält för att visa oss, huro falska läror upprinna i vårt hjerta och förändra det, som skulle motsvara en välskött trädgård, till en intrasslad labyrint af motbjudande och onyttiga eller skadliga ogräs.


  Sid 70

  Man kan älska blommor och njuta af dem när de växa under andras vård, men plantor likna barn, de berätta sina hemligheter endast för dem som visa dem kärlek genom at göra något för dem, och ju mer man gör af kärlek, dess flera hemligheter får man se och höra.

  Många mena att en sak kan uppskattas genom ett från all verksamhet fritt betraktande men när de praktiskt göra försök med samma sak, upptäcka de att de dittills med seende ögon intet sett och med hörande öron intet hört. Abstrakt kunskap är något automatiskt och utvärtes, då deremot praktisk kunskap är något lefvande och invärtes. Hvad vi praktiskt lära, blir en del af oss sjelfva och åstadkommer något som i evighet blifver qvar hos oss.


  Fröet

  Fröet är alla växters begynnelse och ände. Från fröet uppspirar växten och hela växten afser att frambringa det. När en växt gått i frö, har den fulländat ett skede af sin tillvaro. Sedan fröet mognat, vissnar plantan bort, den har fullgjort sitt värf. Andra växter frambringa år efter år nya frön men likväl är fröalstringen kronan på deras lifsverk.

   

  Ur ´´Tankar i min trädgård´´ av M Ware från 1882.

   

  Har genom kommentaren från Sven fått reda på att boken finns som nyutgåva i England. Se här.


  Nerium - Nerium oleander  När jag besökte Malta i somras så var hela ön smyckad med nerium. De växte efter vägarna, i parker och i trädgårdar. Nerium är ingen växt vi kan ha i våra trädgårdar i Sverige då den inte tål temperaturer under + 7 grader.
  Alla bilderna utom den lånade och den från Mira är från besöket på Malta 2009.

   

  Hämtade nedanstående fakta från Wikipedia

  Oleander (Nerium oleander) en art i det monotypiska släktet Nerium i familjen oleanderväxter. Den är troligen ursprunglig i medelhavsområdet, från södra Spanien till Syrien och Jordanien. I övrigt förvildad i de flesta varma områden. I Sverige kan oleander odlas som krukväxt.

  Oleander är mycket mångformig och bildar en städsegrön buske eller litet träd som kan bli åtta meter höga. Bladen är smalt elliptiska 5-30 × 1-3.5 cm, läderartade. Blommorna är praktfulla och doftande. Foderbladen är smalt triangulära till smalt äggrunda, 3-10 mm långa. Kronan kan vara purpurröd, rosa, vit laxrosa eller gul, blompipen blir 1,2-2,2 cm lång, kronflikarna 1,3-3 cm långa. Hela växten är giftig. Kan blomma större delen av året, men vanligen mellan april och september.

  Trivs bäst i varmt och soligt klimat. Oleander tål inte frost under några längre perioder.

  Plantor från Iran till Indien har större blomsamlingar och starkare doft, dessa har kallats Nerium indicum, men räknas numera till formvariationen inom oleander.
  Den här bilden är från Miras besök på Korsika 2008


  Lånad bild från denna plats...
   
  Google

  Kom igen nu!

  FOTOTÄVLINGEN
  Det är långt kvar till förra årets 50 bilder och det är bara två dagar kvar tills bilderna läggs ut!
  Ut och fotografera gott folk! Jag vill ha många fler bilder!
  • Lördag 14 nov. kl 18.00 - Bilderna ska vara inne till mig. Lägger ut bilderna under kvällen.
  • Lördag 21 nov. kl 18.00 - De fem bilderna som fått flest röster läggs ut ännu en gång.
  • Lördag 28 nov. kl.18.00 - Vinnaren koras

  Ikväll blir det ett återbesök hos brunnsålen i ´´Mitt i naturen´´ på SVT1.

  Dagens låt


  Min bror och jag...på söders höjder.   
  12 november 2009
   
   
  I nästan 27 år jobbade vi tillsammans, min bror och jag, i vårt familjeföretag och 1996 gick vi skilda vägar. Jag blev slottsträdgårdsmästare och min bror jobbade vidare med företaget några år i Roslagen där han bor.

  Idag vandrade vi runt på söder för att minnas och besökte de platser där Stockholms stads vackraste trädgårdar ligger, de trädgårdar som vi vårdade under 1980-90 talet. Trädgårdarna ligger vid de gamla söderkåkarna som är kulturstämplade och som nog alltid kommer att klättra på bergen där uppe på Södermalm. Maria, Katarina och Sofia heter församlingarna och vi gick där idag och undrade hur vi orkade och hur vi hann med alla dessa gårdar.
  Vi fikade på Bakverket på Bondegatan, gick i Vitabergsparken då solen bröt igenom den grå hinna som legat över stan så länge.

  Vi pratade gamla minnen och skrattade gott åt många roliga händelser under åren på söder. Vi hade en mycket trevlig dag och bestämde att göra om vandringen i vår då trädgårdarna vaknar till liv igen.
  Tack för en fin dag bror!
   
  F1-hybrider

  Man börjar ju redan snegla lite på fröer inför nästa säsong och några undrar om det här med F1-hybrider.


  Anthirrhinum ´Forrunner White´

  F1-hybrid kallar man frö från första generationen efter en korsning av två bestämda föräldrar av en växt. Fröer från F1-växter tappar alltså sina bestämda egenskaper och utseende. Frö från dessa kan se ut lite hur som helst. Alltså måste man använda frö från moderplantan för att föröka växten.


  Nedanstående text har Google översatt från engelska Wikipedia

  Crossing särskilda moderplantor ger en hybrider (anläggning) med hjälp av kontrollerad pollinering. Att producera konsekventa F1 hybrider, skall den ursprungliga korset upprepas varje säsong. Liksom i den ursprungliga korset, i växter detta görs vanligen genom kontrollerade hand-pollinering, och förklarar varför F1 frön ofta kan vara dyrt. F1 hybrider kan även förekomma naturligt, ett exempel är pepparmynta, vilket inte är en art utvecklats av cladogenesis eller en gradvis förändring från en enda förfader, utan en stereotyp steril hybrid av watermint och mint. Det går inte att producera frön, fortplantar det genom vining spridningen av sitt eget rotsystem.

  I agronomi, är termen "F1 hybrid" normalt reserverad för jordbrukssorter kommer från två olika förälder sorter, som alla är inavlade för ett antal generationer i den mån de är nästan homozygot. Skillnaden mellan moderbolagets linjerna främjar ökad tillväxt och egenskaper avkastning genom fenomenet heterosis ( "hybrid kraft"), medan homozygositet av moderföretaget linjer ger en fenotypiskt enhetlig F1-generationen. Varje år, till exempel, är specifika tomat "hybrider" särskilt återskapad genom att korsa de två sorter föräldern släktklenod igen.

  År 1960 var 99 procent av all majs planterats i USA, 95 procent av sockerbetor, 80 procent av spenat, 80 procent av solrosor, 62 procent av broccoli, och 60 procent av lök hybrid. Sådana uppgifter är troligen högre i dag. Bönor och ärtor är inte kommersiellt hybridiseras eftersom de är automatiska pollinatörer, och hand-pollinering är oöverkomligt dyr.

  Vågrät & lodrät

  Vågräta eller lodräta linjer är självklart inom arkitektur. På söderkåkarna vid Mäster Mikaels gränd i Stockholm har husen efter århundraden rört sig en aning och gjort att det inte är självklart med vågrät eller lodrät. Jag tror dock att de flesta tycker att det är charmigt och t.o.m. vackert.
  De nya husen vid Bällstaån i Sundbyberg har stöttats av pelare som lutar åt alla möjliga håll. Om det är av konstruktionsskäl eller en ny typ av arkitektur...vet jag inte. Blev helt yr...


  Ullungrönn - Sorbus ´Dodong´

  Lidingö Centrum oktober 2018
   
   

  8 oktober 2009 i Bergianska trädgården

  Härstammar från ön Ullung-Do som ligger mellan de Koreanskas halvön och Japan. I början av 1970-talet fann Tor Nitzelius denna rönn och samlade in frö.
  Den här vackra rönnen kan bli upp till 10 meter hög och är härdig upp till zon 5. Exemplaret på bilderna finns på parkeringen vid Bergianska trädgården i Stockholm och höstfärgen är mycket vacker.

  Det kommer vårbilder...i vår! Då är bladen friskt, blankt vackert gröna och  blommar senare  med stora gulvita blommor.
  Den här rönnen växer kraftigt i unga år men tillväxten stannar av med åren. Dodong-rönnen har ingen direkt huvudstam utan flera stammar växer upprätt. Frukterna som är svagt rönnröda hänger i droppformade klasar och man kan göra god marmelad av bären.

  Eftersom den börjar vegetera tidigt på våren så bör man inte plantera dem på alltför soliga platser med tanke på sen frost som kan skada de nyutslagna bladen och blomknopparna.

  Trädet är mycket vindtåligt. Gnagare tycker om barken så de första åren måste man ha stamskydd.
  Dodong-rönnen har fått tre stjärnor i Zetas katalog.
  Jag kommer att diskutera ett köp av en sådan här rönn med vår VD inför en vårplantering.

   
   


  8 oktober 2009 i Bergianska trädgården  Bergianska trädgården 8 juni 2010.
   
  Google

  Svenska TV-kanaler på Internet

  Fick tips om en mycket bra sida för er som ser TV via Internet. Här har man samlat de svenska kanalerna på en och samma sida...mycket parktiskt! Jag kommer absolut att använda den när jag övernattar på jobbet t.e.x.


  Så här presenteras WebbTV.se

  Välkommen till WebbTv.se

  Här samlar vi all Sveriges webb-tv på ett och samma ställe. Kikar du i vår programlista hittar du över tusen timmar av TV-underhållning!

  Användare kan kommentera och betygsätta alla program, vilket vi hoppas att även du kommer göra - det gör ju sidan mer levande. Vi vill även passa på att tipsa om att registrera dig redan idag, vi jobbar på spännande funktioner som kommer göra din vistelse här ännu bättre!

  Har du synpunkter, förslag eller tips på förbättringar till sidan, tveka inte på att kontakta oss


  Fototävlingen - 5 dagar kvar

  5 dagar kvar. På lördag kl. 18.00. ska bilderna vara inne. Det ser ut att bli lite sol i slutet av veckan...
  Reglerna ännu en gång.
  Dagens låt


  Tulpan Angelique


  Jag gillar verkligen den här romantiska pionliknande tulpanen som blommar i maj-juni. Den har dubbla blommor och färgen är rosa i olika nyanser. Den blir 40 cm hög på kraftiga stjälkar och passar bra som snittblomma.

  Planteras från september till december ca 15 cm djupt och med 10 cm mellan lökarna


  Praktstenört - Aurinia saxatile   
   
  Praktstenörten härstammar från centrala och sydöstra Europa samt Mindre Asien. Den fanns nämnd så sent som på 1990-talet i trädgårdsböcker som stenört Alyssum saxatile men har nu ändrats till arten praktstenörter, Aurinia saxatile.

  Den blir 15-30 cm hög och har en stark gul färg, tuvbildande, blommar rikligt i maj-juni och doftar fint som honung. Praktstenörten vill ha lätt och torr sandblandad jord och är perfekt till murar, i stenpartier eller längs gator som på bilderna. Var den än växer så har den en förmåga att ta över och den starka gula färgen är så dominant att man knappt märker växter intill. Men just som på bilderna här från Vitemölla på Österlen, där den växer efter gatorna tycker jag att det blir ganska häftigt trots den nästan hysteriskt gula färgen.

  Praktstenörten mår bra av en lätt beskärning efter blomningen men tycker inte om att flyttas och delas. Den brukar självså sig och det går bra att ta sticklingar för att föröka den. Äldre plantor blir ofta glesa nertill och svåra att föryngra. I södra Sverige är den nästan helt vintergrön.

  Vid plantering gäller c/c 35 i plantavstånd.
  På utsatta platser kan man behöva täcka växten med granris eller liknande.

  Några sortnamn:
  • ´Citrina´ - citrongul
  • ´Goldkugel´ - guldgul, två stjärnor i Zetas katalog...vem trodde att de skulle betygsätta någon praktstenört med den vanligt gula färgen...!
  • ´Variegata´ - gul blomma, gröna blad med gräddfärgade kanter.
   
   
   
  Förökning

  Förökningen kan ske med sticklingar och med frö. Toppsticklingar tas i juni och sticks i krukor med sandblandad jord. Frösådd, i februari-mars, sker i krukor med sandblandad såjord. Fröna är ljusgroende och ska därför inte täckas.
   
  Groningstemperaturen ska ligga på 13-20 °C och groningstiden är 1-2 veckor. När fröplantorna har blivit hanterbara skolas de om i enskilda krukor.
  (Från CD-skivan Perenner och lökväxter)

  Sista trädgårdsfredag

  Såg just reprisen av årets sista trädgårdsfredag. Jag kommer att sakna Gustav, Marie och Pernilla nu. Det  här är det mest lustfyllda trädgårdsprogram jag sett och jag hoppas att SVT fortsätter att sända från Djupadal i Rörum nästa år också.
  Nästa vår då jag åker ner till Österlen ska jag absolut besöka Gustav och Marie.

  Nu är nog Eniros reklamkampanj slut...känns ganska skönt!

  Livet ska kännas gott....hela tiden!

  Vi går i full fart från informationssamhället mot känslosamhället.


  Kivik i maj 2009

  Det kom ett mail från Acama Konsult AB


  Den danska tidningen Grönt Miljö om nya parktrender från årets parkdagar i Danmark. Tidens trend går i riktning mot känslor och individualitet Vi går i full fart från informationssamhället mot känslosamhället där den enskilda människan spelar huvudrollen. Fokus flyttas från hjärnan till hjärtat och känslomässiga värden får större betydelse. Hittills har det varit som en pyramid där grundläggande fysiska behov bildat basen. Längst upp fanns en liten trekant med självrealisering. Trenden är nu den omvända pyramiden. Självrealisering blir basen. Livet ska kännas gott hela tiden.

  För det gröna betyder det att man behöver flexibla ramar som medger, större spontana aktiviteter. Och det hjälper inte bara att tillhandahålla stora ytor, kvantitet är mindre viktigt än att leverera kvalitet till samhällsmedborgarna. Så i parkplanerna gäller det att göra parkerna mer användarvänliga, öka kvaliteten på utbudet och effektivisera driften. Redan i vintras tog vi själva fram en ny variant på kursen konkurrenskraft i egen regi, där första dagen i grupparbetsform just belyser detta. Det programmet har vi bla kört för Kumla kommuns parkenhet med mycket lyckat resultat. Läs mer om konkurrenskraft här

  På nätet ligger bara standardversionen av kursen uppe men är du intresserad av att veta mer om Grön utvecklingsvarianten maila till info@acama.se så skickar vi dig även det kursprogrammet. Det innehåller bl a parktrenderna idag, vad passar in var och när, rollen för parkskötare och markanläggare idag, hur tänker beställaren respektive utföraren, vad kostar skötseln och hur räknar man fram det, hur ligger vi till etc. Markanläggningarna idag, var finns problemen och möjligheterna och vad kostar det att förnya mm.

  Jag tycker att det här låter strålande. Har beställt kursprogrammet för att läsa mer.

  Dagens låt

  .

  Fikon - Fikus carica


  Fikon vid Lilla slottsträdgården på Läckö 2008.

  Fikonträdet eller busken som tillhör mullbärsfamiljen, blir kan bli upp till 8 meter högt där de växer naturligt och blommar i juni-september. Fikon härstammar från sydvästra Asien och från delar av Medelhavsområdet där man odlar det som ett fruktträd där det varit en viktig del av kosten under flera årtusenden.

  I Sverige odlar man det i zon 1 och i skyddade lägen i zon 2. De trivs utmärkt i Skåne och på Gotland om de får en vindskyddad plats. De träd vi odlar i Sverige är oftast självfertila och behöver alltså inte befruktas. Men det är inte alltid frukterna hinner mogna under vår korta sommar, om de inte odlas i växthus. Jag läste någonstans att för att veta när fikonen är färdiga att skördas så ska de hänga ner och  se ut som ´´En änkas öga och en tiggares kappa´´. Det ska alltså droppa ur fikonets öga och frukten ska vara skrynklig. Bornholmsfikonet är det mest härdiga fikonet. Det är egentligen ingen direkt sort utan man brukar kalla fikon från Danmark för Bornholmsfikon. Har man fikon som ska vinterförvaras så kan man låta dem stå frostfritt i mörker, men inte varmare en +5 grader. De behöver alltså en kylig viloperiod under vintern. De fikonträd/buskar som får stå kvar i trädgården måste ha en plats som är ordentligt dränerad.

  För att få den att lättare sätta frukt så ser man till att rötterna får så litet utrymme som möjligt. Bladen är 10-20 cm långa och lika breda, handflikiga med tre till fem rundade lober, barken är grå och slät. Frukten mognar under andra året och blir då brunaktig och 5-8 cm lång.

  Torkade fikonfrukter säljs ju ofta till julen, något som jag själv dock inte är så förtjust i! Fikon konserveras också och säljs  även marienerade med cognac.

  På Zetas trädgård kan man förutom Bornholmsfikonet även köpa en sort som heter ´Desert King´ som tydligen ska klara temperaturer ner till -16 grader.


  Hittade en bra sida om Fikon.

  Fikonfrukten är en skenfrukt som består av en uppsvälld blombotten, som på insidan är beklädd med enkönade blommor. De fikon vi äter innehåller bara honblommor. Vi kan endast odla sorter som tillhör gruppen adria-fikon eftersom de bildar fikon utan pollinering och befruktning. Detta kallas att sorten är partenokarp. Smyrna-fikon å andra sidan måste pollineras av fikonsteklar som endast är 1 mm långa. Dessa steklar finns inte i Norden. Det finns flera sorter av adria-fikon som är lämpade för nordiskt klimat, men den absolut vanligaste sorten är Bornholmsfikon, som kan förekomma som andra namn i handeln. I zon 1–2 kan fikonbusken övervintra utomhus med vinter- och vårtäckning vid behov. Längre norrut förvaras fikonplantan frostfritt under vintern och får bara stå ute under sommaren. Det kan ju tänkas att fikon kan vara en växt som vi kan odla utomhus även i zon 3–4 vid ändrade klimatiska förhållanden. (Från Sr.se:s sida om Carl von Linné) 
   
  Beskärning:
  Bästa sättet för fikon är att klippa och styra tillväxten i solfjäderform. För vinterskyddade exemplar blir det bäst med beskärning i november. Klipp bort felriktade grenar och även de som korsar varandra. Toppa resterande grenar ovanför 5:e knoppen, som är riktad dit du vill nästa års tillväxt skall växa. Samtidigt avlägsnar du alla halvstora fikon som finns kvar, -dessa utvecklas ändå inte. (Från den här hemsidan) 

  Visby botaniska trädgård 2009

  Fikon vid Muramaris på Gotland 2009

  Visby botaniska 2009

  Beskuret fikonträd i Edvard Anderssons växthus i Bergianska trädgården 29 dec. 2009.

  Google


  Lagning av träd

  Korsingen Drottningholmsvägen-Åkeshovsvägen i Bromma
   

  Jag har kommit över en trädgårdsbok från 1966 och jag ser hur mycket som har förändrats i vår syn på trädgård sedan dess.
  På ett ställe i boken som heter Trivselträdgården och som skrevs av Gösta Engstedt står det om hur man ´´lagar´´ träd.

  Fortfarande idag använder man på många håll, både professionellt och privat, gamla och felaktiga trädvårdsmetoder i parker och trädgårdar och jag hoppas och tror att man i dagens trädgårdsutbildningar ser trädvård som något mycket viktigt.
  ______________________________________________________________________________________
   
   
  Fel fel fel - ur Trivselträdgården 1966

  En fläkskada på träd kan lagas genom att man med en lång bult skruvar samman de båda fläkta delarna. Hål borras genom stammarna eller de skadade delarna och en lagom grov bult med stoppbrickor används.

  Ihåliga träd plomberas med cement sedan all murken ved avlägsnats, och den blottade veden behandlas med träimpregneringsmedel. Sår efter större grenar kan skyddas mot röta genom att man spikar på en tunn koppar- eller zinkplåt. Mindre sår bestrykts med lämplig träimpregneringsmedel, som dock inte för komma i beröring med barken. Speciella sårpreparat med tillväxtämnen kan också rekommenderas.

  ______________________________________________________________________________________
   
   
  Modern trädvård

  Nu vet man bättre och i Klaus Vollbrechts bok ´´Träd - deras biologi och vård´´ kan man läsa om hur man idag behandlar skador och hur träd bör skötas från plantering.


  Avskrift ur Klaus Vollbrechts bok ´´Träd - deras biologi och vård.
   
  Träden i våra städer, parker och anläggningar erhåller tyvärr alltför ofta sår på sina stammar och grova grenar, genom påkörning med bil, gräsklippare eller andra maskiner. Hur dessa sår ska behandlas har diskuterats länge och väl.
  Enligt den kontinentala uppfattningen skall stamsår ges en spetsig, elliptisk form.

  Motiveringen härför att såret måste lägga i ´´savströmmen´´. (Kunskapen om att saven i floemet även sker i sidled har tydligen inte nått alla.) Den spetsiga, elliptiska utformningen av ett stamsår ökar ofta dess storlek till det dubbla.
  När vi nu vet att varje kvadratcentimeter levande bark är viktig för trädens försvar mot mikroorganismer, måste en sådan behandling vara förkastlig. Alla sårförslutningar i världen kan inte ersätta levande bark.
   
   

  Hur ska vi då behandla stamsår?

  Avlägsna försiktigt den trasiga och losslitna barken med en vass kniv. Låt trädet själv visa var sårkanten ligger genom bildning av sårved. Efter ett eller två år, avlägsnar man den döda barken utanför sårveden.
  Använd aldrig motorsåg för detta arbete, utan i stället en vass plantskolekniv.

  Är veden under barken skadas - skär bort de trasiga delarna utan att gå på djupet. En vass kniv eller skölp (stämjärn med kupigt blad) är lämpliga redskap. De flesta träd utvecklar starka försvarszoner.
  Även hos stora stamsår brukar nedbrytningen på djupet vara av ringa omfattning. Använd inga sårförslutningsmedel. De gör ingen nytta. Tycker du att såret lyser i ögonen, stryk på fuktig jord. Jorden är i detta fall bra kosmetika som samtidigt innehåller nyttiga Trichoderma-svampar som i viss mån kan motverka rötan.

   
  Sårförslutningsmedel

  De sårmedel som nu är tillgängliga över hela världen till mycket höga kostnader, saknar utan undantag, förmåga att förhindrar rötutvecklingen i ett sår. Detta påstående bestyrks av egna praktiska erfarenheter och vetenskapliga försök som genomförts såväl i Europa som i USA.

  Men det finns fortfarande många - i synnerhet de som tillverkar och säljer sårmedlen - som är övertygade om nödvändigheten att även de minsta sår behandlas.

  Vetenskapliga försök med en rad kända sårmedel, som genomförts i USA och vid universitetet i Bologna i Italien, visar med största tydlighet, att behandlade sårytor generellt uppvisar mer missfärgad ved och rötangrepp än obehandlade sårytor.

   
  Kronstabilisering

  Träd som är välvårdade och riktigt uppbyggda från början är mindre utsatta för skador genom fläkning, än sådana som inte fått sina fel korrigerade i tid. Dubbla stammar och särskilt sådana med invuxen bark och spetsiga grenvinklar, som inte justerats i tid, blir i trädens vuxna ålder en riskfaktor.

  Trots att man tagit hand om sina träd på bästa sätt, kan skador inträffa. Genom storm, röta och andra oförutsedda händelser kan ett träd förlora sin forna styrka. En avlastningsbeskärning, som alltid ska genomföras i förebyggande syfte, är inte generellt tillräcklig för att eliminera en skada.
  Genom att förankar stammar, eller en gren och en stam med varandra, kan en eventuell fläkning förhindras.

  Svaga grenklykor med tendens att brista kan med hjälp av stålstag som placerats genom klykan, förstärkas. Man måste alltid vara medveten om att dessa ingrepp tillfogar trädet skada. Men dessa skador måste vi ta på köpet för att vinna något viktigt, nämnligen att förlänga livet på ett värdefullt träd.

   
  Hål i träd och trädkirurgi

  Min definition av begreppet trädkirurgi: Alla ingrepp i ett träd med olika redskap är kirurgiska. Att skära eller såga av en gren är en amputation och därmed ett kirurgiskt ingrepp i ett träd.

  Varför har träd hål och rötangrepp? Många röthärdar i träd har sitt ursprung i mekaniska skador på stammar, grenar och rötter. Men de flesta rötskador har utan jämförelse samband med grenar som av storm eller av egentyngd slitits ur sina fästen eller blivit avsågade.

  I motsats till skogsträden, som för det mesta lever i täta bestånd där de i regel bär klena grenar, utvecklar våra park- och stadsträd grenar av grova dimensioner. Grova grenar kan bli ett träds Achilles-häl. När en grov gren fläks ur stammen eller om man sågar av den för nära stammen (flush cut) och därmed avlägsnar grenkragen, utvecklas det för det mesta röthärdar. Ju äldre trädet är och ju grövre grenen är, desto större är risken att rötan utvecklas i trädets inre.

  På frågan vad vi bör göra med de träd som har stamskador och inre defekter kan man bara svara ´´Rör inte trädet´´. Varje ingrepp ökar bara skadan. Står vatten i en hålighet  är nedbrytningspricessen mycket långsammare än i en halvtorr miljö. Att dränera en hålighet skadar trädet dubbelt. Avlägsnar man de interna rötskadorna intill frisk ved förstör man även barriärzonen som är trädets viktigaste försvarszon.

  Plombering av håligheter ger inga fördelar. Tvärtom. Under plomben, om den består av betong eller skumplast, kan de rötframkallande organismerna arbeta helt ostört.

  Det bästa vi kan göra för våra skadade träd är att förbättra deras livsvillkor. Genom sanering av marken runt trädet, eventuellt lätt gödsling, försiktig beskärning, kan vi hjälpa träden att hjälpa sig själva.


  Hur går det?

  FOTOTÄVLINGEN - NOVEMBERBILDEN 2009
  FOTOTÄVLINGEN 2008

  Är det helt omöjligt eller?  Idag var det ett något bättre ljus än tidigare tycker jag.  I varje fall här i Stockholm. Förstår också att det är svårt att hitta något bra motiv så här i november....och det är ju liksom meningen med den här tävlingen. Det ska inte vara lätt. Döp gärna bilden när ni skickar in den. Lördagen den 14 november kl. 18.00 är deadline för inlämning av bilderna.

  Jag har fått in ett antal fina och spännande bilder men jag förstår att många väntar på ännu bättre ljus ....eller dimma eller så!

  Ge inte upp kamrater....!

  Själv har jag nu en vecka semester då jag ska vila upp trötta knän och hämta kraft för att kunna ta mig igenom vintern.


  Måste bara visa en av våra Vidjehortensior ´Annabelle´ som har blommat sedan juli och bilden ovan är från förra veckan. Vet ingen buske som blommar så här länge. Nu står den här mot slottsväggen...de som står mer öppet har bruna blommor vilka har sin skönhet även de. Man kan ju tycka vad man vill om dessa stora och ibland ganska groteska blommor men de har ett så stort värde i trädgårdar genom sin långa blomperiod och den gräddvita färgen är ju inte så påträngade att man lessnar på den. Den här brukar ha perenner omkring sig på sommaren...se bilden under.


  ´Annabelle´ tillsammans med stormhatt, kransveronika och rosen Dornröschen.


  Dagens låt
  .

  Till min finaste vän - min pappa


  Jag vill önska min pappa ett stort grattis på fars dag. Det finns ingen bättre pappa, så snäll, godhjärtad och ställer alltid upp, han är helt enkelt den bästa pappan, människan och vännen man kan tänka sig. 

  Jag älskar dig pappa!


  / (Slottsträdgårdsmästarens dotter som har inloggning till bloggen)  Tillbaka till juni

  Måste bara tillbaka till juni en sväng....för att minnas och se framåt. Tycker att vi frossar i fluffiga och inställsamma blommor ett tag...
  Nu tar jag mig snart över bron...


  Iris germanica


  Akleja


  Geranium ´Jolly Bee´


  Geranium x cantabrigense  Geranium pratense


  Iris sibirica ´Perrys Blue´  Centaurea montana

  Dagens låt
  .

  Eniro-reklamen

   
   
   
   
  Kommentarer
  Postat av: parkarbetaren

  Jag såg den precis nyss! Men jag trodde att jag hade missat massor och bara hann med slutet. Den var en kortis. Men fränt!

  2009-11-05 @ 20:08:25
  Postat av: Marie

  Underbart är kort. En klasskompis som jobbar på MTV såg dig i reklamen berättade hon på rasten igår. Alltså: du syns likväl på 20 sekunder. Keep 'em longing for more!

  2009-11-05 @ 21:21:14 
  URL: http://mariecarlqvist.blogspot.com
  Postat av: Slottsträdgårdsmästaren

  parkarbetaren: Egentligen är det bara 15 sekunder...och man hinner inte berätta så mycket då.  Marie: Är jag på MTV nu också...Rock´n roll!!

  2009-11-05 @ 21:33:12
  Postat av: Dottern

  Hörde att de sparade resten av ditt material till en dokumentär ;)

  2009-11-05 @ 21:42:12 
  URL: http://stylestory.blogg.se/
  Postat av: The Secret Garden

  Jaa..vad ska jag säga?. Kanske att de som kör racet ibland,ofta,kör över det som var meningen.

  (säger jag som nästan jobbat 20 år på företag inom mediabevakning..)

  2009-11-05 @ 21:44:01 
  URL: http://hemligatradgarden.blogspot.com
  Postat av: Slottsträdgårdsmästaren

  Då hör du mer än jag kära dotter!  The Secret Garden: Reklamvärlden är en värld jag inte vet så mycket om...

  2009-11-05 @ 21:47:05
  Postat av: Kersti

  Din är så bra de extra 10 sek är överflödiga, de behövs helt enkelt inte.

  2009-11-05 @ 21:51:02 
  URL: http://plommenad.blogg.se/
  Postat av: Slottsträdgårdsmästaren

  Kersti: Dina inlägg på din blogg är så tänkvärda och kloka...du är klok helt enkelt!

  2009-11-05 @ 21:56:27
  Postat av: Mira

  Belfast child tears my heart out...

  2009-11-06 @ 08:50:00 
  URL: http://mirasmirakel.blogspot.com
  Postat av: Åsa!

  Nu har till och med jag sett dig på TV, jag som aldrig ser på TV, det är ganska bra gjort tycker jag:)

  Önskar dig en go helg i huvudstaden.

  2009-11-06 @ 08:50:30 
  URL: http://bitihopdax.blogspot.com/
  Postat av: Mariana

  Din är ju helt klart den bästa.

  2009-11-06 @ 09:10:58 
  URL: http://www.tradgardsdesign.blogspot.com
  Postat av: Eva

  Ytterligare ett bevis på att världen är orättvis. Dina sekunder är i alla fall de bäst använda - tycker jag! Och helt klart de roligaste med tanke på bromsen...

  2009-11-06 @ 14:40:23 
  URL: http://skogseva.blogspot.com/
  Postat av: Anita

  Du skulle ha överglänst de andra om du fått 30 sekunder du också. Dom var helt enkelt tvugna att korta ner till 20. Och ... Belfast Child ... så himla vacker!   2009-11-06 @ 15:42:06 
  URL: http://anitalinder.wordpress.com/
  Postat av: Yo

  Det var väl toppen! Du lät väldigt lik Ulf Lundell, tyckte jag:) Yo

  2009-11-06 @ 16:29:01
  Postat av: Slottsträdgårdsmästaren

  Mira: Hade glömt denna fantastiska låt och känns det som den tillhör det bästa som gjorts i ´´popens´´ värld.  Åsa: Bra jobbat Åsa och ha en fin helg på ön.  Mariana: Vad snäll du är...jag gillar egentligen alla. Foto-Micke har redan blivit en reklam-ikon, Ola är ju artist och vintagefilmen är lite kul. Zombie walk gillar jag eftersom den väl egentligen ska vara lite farligt men killen låter ju så trevlig och tjejen på taket gillar jag också.  Eva: Undrar om den där bromsen förstår vad den ställt till med...  Anita: Aha...det var så de tänkte! Ja Belfast child är magisk!  Yo: Ha ha....

  2009-11-07 @ 09:04:26
   

  Eniro-reklamen

  Varför fick alla andra 30 sekunder och jag bara 20 ??? Och varför fick jag inte bakgrundsmusik? Skulle valt denna.

  Kvällens låt


  Ljusna mig...  Snöblandat regn i morse... i mörkret. Hur klarar man av november och december?
  Nederbörd hela dagen i slottsparken. Regn. Ihållande. Regnet kändes som små isande pilar mot ansiktet.
  Krattade bort löven under äppelträden...vilket är viktigt!
  Tog mig även tid att bläddra i frökataloger från i år och skriva listor på sommarblommor inför nästa sommar i slottsparken. Det är bra att planera sådant nu då man fortfarande har i minnet hur planteringarna såg ut i somras/höstas.
  Nu ska jag brygga en massa kaffe och dra en stor filt över mig och läsa nya Allt Om Trädgård som låg på hallgolvet när jag kom hem....och lyssna på Melody Gardot.

  Stackars alla som ska delta i fototävlingen...det ser ut att bli grått och mörkt framöver också....så det blir en utmaning utöver det vanliga att försöka fånga något på bild i år. Det har kommit in några bilder. Jag har lagt till några tidpunkter för inlämning mm.
  Se här.

  Önskar alla en fin kväll då regnet smattrar mot fönstren....i mörkret.
  Ljusna mig, sjunger Winnerbäck...kom och var min vän!

  Dagens text ur Bondepraktikan

  ´´Sådan som november är så blir också nästa års mars.´´
  Vintern kommer till Stockholm 27/11 (120 dagar)

  Dagens vårkänning...

  .

  Fläder - Sambucus nigra
  Vår vanliga fläder är en mycket tålig buske som kan bli 5 meter hög och klarar sig till zon 4.  Det går också utmärkt att stamma upp den som ett litet träd. Dess ursprungliga miljö var skogsmarkeroch då främst fuktiga askskogar. Den blommar med vita blommor i juni-juli och ger svarta bär på hösten. Både blommor och bär kan användas till saft.
  Fläder är en mycket snabbväxande och lättodlad buske som är perfekt att använda till insynskydd och i friväxande snår. Den lan används på marker där det är dålig dränering. Flädern tivs bäst i sol men kan även användas på skuggiga platser.

  Flädern anses som ursprunglig i den svenska floran (även om alla botaniker och florister är ense) men växer i stora delar av Europa och även i Mindre Asien och norra Afrika. Den giftiga druvfläderna Sambucus racemosa har röda bär.

  • ´´Ett hyddans träd men som också tager i besittning palatsets ruiner´´  skriver C.F Nyman 1867.
  • Flädern var i hednisk tid föremål för en religiös kult som riktade sig till den skönaste av asynjorna, Freja, kärlekens och fruktsamhetens gudinna.
  • I Sydsverige fanns långt fram i tiden föreställningar om ett naturväsen med hemortsrätt i trädets djupa grönska. ´´Hyllefrun, hvadab man ock (såsom i Blekinge och Skåne) intill sednare tiden ansett busken med en slags vördnad´´  för att citera C F Nyman 1867.
  • I Wärend och wirdarne från ungefär samma tid berättar Hyltén-Cavallius från Gärs och andra skånska härader om ´´ett qvinnligt naturväsen i flädern eller hylleträdet. Detta väsen heter hyllefroan. Gör man någon skada på flädern eller orenar invid detta träd, så får han en sjukdom kallad Hylleskåll, som botas med att slå ut mjölk öfver trädets rötter.´´
  • En liknande föreställning förmedlar C F Nyman då han citerar Retzius: ´´På somliga ställen tror allmogen att den, som sofver under blommande Fläder, blir utsatt för Elfblåst, d.v.s. bekommer ett hvitt, nässelartadt utslag på kroppen förenadt med hufvudvärk.´´
  • Samuel Liljeblad uppger 1798: ´´Trädets skugga eller utdunstning anses vara ohälsosamt för människor, så att febrar ofta kunna förorsakas deraf att man sitter eller sofver derunder.´´
  • Flädern har genom åren blivit ett skydd för människor och djur mot mörka makter som troll, häxor och t.o.m. djävulen
  Ur Blombok av Sune Jonsson

  Som läkeväxt
  Fläder hade förr stort anseende som läkeväxt, enligt Nyman (1867) betraktades den flerstädes som något av universalmedicin och dyrkades ibland som en gudomlighet, hyllfrun. Man utnyttjade främst blommor och frukter, men även blad och innerbark användes. Blommorna (Flores Sambuci) fungerade som svettmedel och av frukterna (Baccæ Sambuci) framställdes flädermos (Rob Sambuci). Frukterna kunde också användas för färgning.
  (Den virtuella floran)

  Det finns även några sortnamn och dessa hittade jag i Zetas katalog
  • Sambucus nigra ´Aurea´ - Gula blad
  • Sambucus nigra ´Aureomarinata´ - Gulbrokiga blad
  • Sambucus nigra ´Black Beauty´ - Mörkröda blad och rosa blommor
  • Sambucus nigra ´Black Lace´ - Mörkröda finflikiga blad och ljusrosa blommor.

  Flädersaft

  Ingredienser (1 portion)

  • 40 klasar fläderblommor
  • 4 stora citroner
  • 2 liter vatten
  • 2 kg strösocker
  • 50 g citronsyra

  Tillagning

  1. Plocka fläderblommorna.
  2. Lägg de nyplockade blomklasarna i ett kärl stort nog att rymma minst sju liter.
  3. Borsta citronerna noga under varmt vatten och skiva dem tunnt. Lägg dem i kärlet tillsammans med fläderblommorna.
  4. Koka upp vatten och rör ner socker och citronsyra. Häll den heta vätskan över fläderblommorna och citronerna. Täck kärlet med lock.
  5. Låt saften stå svalt i 3-4 dagar.
  6. Sila saften och häll upp den i plastlådor med lock. Förvara saften i frysen.
  Hämtat från receptcentralen.se
   

  .

  Växter för våt och vattensjuk mark

  De allra flesta växter kräver ordentlig dränering för att må bra eller för att överhuvud taget överleva. Men det finns växter som klarar att stå i vatten med rötterna och just de växterna kan vara till stor nytta om man vill reglera vattensjuk mark.

  Hägg på Långholmen i Stockholm. Tyvärr sågades denna fantastiska hägg ned 2017 för att utvidga bandstranden med några meter...!
   
   

  Buskar och träd som klarar dåligt dränerad mark
   
  • Alnus - al
  • Amelanchier - häggmispel
  • Cercidiphyllum japonica - katsura
  • Cornus alba - kornell
  • Cornus sanguinea - skogskornell
  • Kerria japonica
  • Prunus padus - hägg
  • Ribes alpinum - måbär
  • Salix - vide, sälg, pil
   
   
   
  Strutbräken i Bergianska trädgården
   
   

  Perenner
   
  • Ormbunkar
  • Bergenia
  • Kaukasisk förgätmigej - Brunnera macrophylla
  • Kabbleka - Caltha pulustris
  • Nunneört - Corydalis
  • Fingerborgsblomma - Digitalis purpurea
  • Julros - Helleborus
  • Daglilja - Hemerocallis
  • Funkia - Hosta
  • Strandiris - Iris sibirica
  • Kilippstånds - Ligularia dentata
  • Spirstånds - Ligularia przewalskii
  • Lysing - Lysimachia
  • Fackelblomster - Lythrum salicaria
  • Rodgersia
  • Trädgårdssmörboll - Trollius
  • Amerikanskt älggräs - Filipendula rubra
  • Förgätmigej - Myosotis pulastris
   
   
   
   Dagliljor i Göteborgs botaniska trädgård
   
  Strandiris i Engsholms slottspark

  Årets trädgårdsspaningar

  Det blev inte så många trädgårdsspaningar i år, spaningar som jag lägger ut på min andra blogg Trädgårdsspanaren.
  Det blev en tidig resa till Skåne i maj och det fanns inte tid att besöka så många nya trädgårdar och parker där även om jag hann med några. Under Mälaren-runtresan blev den några besök i sörmländska, västmanländska och uppländska slottsparker. Några utländska trädgårdar blev det inte i år. Malta var en vacker ö men några trädgårdar kunde de inte bjuda på. Jag fortsätter att snoka i trädgårdar och parker under nästa år.
  Bilderna nedan är från några av årets trädgårdsspaningar.


  Ängsö slott


  Sundbyholms ´´bonde-söker-fru-slott´´


  Strömsholms slott


  Tidö slott


  Wrams Gunnarstorp


  De fantastiska ramslöksmattorna vid Alnarp


  Slottsträdgården i Malmö


  Almedalen i Visby

  Tankebok om livet, kärleken och döden

  "Det är inte en 'diktsamling', det är mer en 'bok'.

  Reflexioner, nerteckningar, dagboksblad.
  Det handlar om åren före 60, om det som varit, det framtida som ännu inte tagit form. Döden lite.

  Som en underström ska här kännas/märkas: Jag och min dåvarande, här kallad Q eller bara "hon", lämnar Stockholm, flyttar till en gård på Österlen, försöker leva där ihop, misslyckas, bryter upp, skiljs.

  En gång i tiden levde man bara framåt. Nu lever man lite för mycket bakåt, men måste leva framåt, men det går ta mig fan inte av sej självt längre."

  Ulf Lundell

  Direktsändning på bloggen i dag....

  Glöm inte FOTOTÄVLINGEN.....


  Stor trädgårdskonst....eller?

  Jag tänkte utmana Facebook och Twitter idag. Jag kommer att uppdatera bloggen under hela dagen för att berätta vad jag gör....just så som man gör på Facebook eller när man Twittrar. Jag gör det i mobilen och mitt i lövarbetet. Visserligen har jag nu också blivit Facebookare men jag känner mig mest hemma här på bloggen. Undrar lite hur det ser ut om fem år...om bloggar och Facebook närmat sig varandra?
  • Vaknar av mobilen 4.45 av ´´En historia´´ med U.L. Måste byta låt snart. Det är mörkt. Mycket mörkt. Men det lyser i fönstren på andra sidan sjön, där i Kristineberg och Fredhäll. Tittar in på Internet och ser att jag fått ännu några bilder till fototävlingen. Nu lämnar jag Bromma kör 4:an de sju milen ner till slottsparken. I mörker.
  • Stämplade in 06.01, Under resan spelades ´´Vägen till paradiset´´ med Eldkvarn på radion och man berättade att Svarta Änkan höll på att etablera sig i Sverige och att ett bett av spindeln var lite värre än ett getingstick. De farligaste spindlarna finns i Australien. Snabbfrukost nu snart. Sedan lövjobb igen.
  • Dags att byta arbetuppgift ett tag. Nu ska koskit läggas på i de sista odlingslådorna i trädgårdslandet så nu åker bonn-stövlarna på. Det blåser hårda sydliga vindar i slottsparken och det är 7 grader varmt.
  • Har just ätit en galet god fiskgratäng inne i slottsvärmen. Nu återgår jag till trädgårdslandet.
  • Kaffe. Korparna är de enda fåglar man hör i parken nu men J såg just en gärdsmyg som satte sig på den blå traktorn.
  • Pratar med bror i telefon och sms:ar K
  • Nu återvänder jag snart till civilisationen. Jag har jobbat mina 8 timmar. Tar färjan över till Grödingelandet och kör via Tumba och Huddingevägen hem, det finns en risk att det blir ett stopp vid McDonalds. Ikväll blir det Champions league på TV, Milan-Real Madrid.
  • Hemma nu. Mörkt när man åker och mörkt när man kommer hem. Kul. Har just lagt om till vinterhjul på 307:an så nu kan det snöa...eller inte! Det blev McD i Älvsjö på hemvägen och jag hoppas att jag inte luktade av det jag jobbade med idag. Mitt eget luktsinne har inte kommit tillbaka...och jag tror att jag får klara mig utan det nu. Skönt att vara hemma.
  • Får en youtube-film som handlar om ett sätt att försöka parkera. Filmen finns här nedan.
  • Kollade över de få bilder jag tog idag och lade in några i det här inlägget ...längst ner.
  • Får just reda på att Ulf Lundell snart släpper en ny bok. ´´Tankebok om livet, kärleken och döden´´.
  • Har ett par inlägg klara som ska jag lägger ut i morgon bitti.
  • Nu börjar snart matchen. Måste fixa kaffe....bäst att sätta fart! I morgon spelar Barca.
  • Halvtid i fotbollen. Milan-Real Madrid 1-1. Mål för Milan...Ronaldinho på straff.
  • Matchen slutade 1-1. Sov Gott!
  Avenbokens löv sitter kvar länge


  Jag skördade sallad idag....den tredje november! Sådde den i augusti. Den var mycket god.

  Beskärning av gammal syrénhäck


  2009 - september

  Beskärnigen av syrenhäcken som jag klippt ner i tre etapper från 2005-2009 är nu klar. Bilden ovan är från september nu i år och där ser man den delen som klipptes ner 2005 och som nu är ca 3 meter hög. Den delen närmast är nerklippt 2007 och är ungefär 2 meter hög.

  Bilden nedan visar hur häcken såg ut innan jag började beskära den. Galet tyckte nog många men nu ser jag resultatet och den här häcken har nu ett långt liv framför sig.

  Läs om hela förloppet här.


  2004 - maj

  Namn på bilderna

  Ni som lämnar foton till fototvälingen får gärna döpa bilderna. Bilden blir på så vis ännu mer personlig. Det har redan kommit in tre fina bilder...
  Julgranen på Skeppsbron har börjat byggas...med 2000 grenar.

  I morgon blir det direktsändning på bloggen...

  Fototävlingen


  Dagens låt

  Trädgård på järnväg  På västra Manhattan i New York anlägger man parker på den nedlagda järnvägen High Line som byggdes 1934.  Sträckan är 2,3 km lång och går 6 meter över marken. Den här sträckan användes för transport av fraktgods och i mitten av 1980-talet gick det sista tåget här. Järnvägen på broarna var rivningshotat länge men gruppen ´´Friends of the High Lind´´ kämpade år efter år och lyckades till slut att rädda sträckan.
  Nu kan man vandra här i lugn och ro på en parkbro!

  En arkitekttävling blev till och 720 firmor från 36 länder tävlade. Nu har etapp 1 färdigställts och nio trädgårdsmästare sköter det här parkområdet på heltid.

  Egentligen ser det ju helt galet ut men all gröska som kan ta sig in bland alla byggnader och vägar är ju bra.
  Bilderna från Fritid & grönyteleverantörerna nr.2 - 2009

  Dagens låt
  .

  Besökare från TV-reklamen

  Under vissa tider då TV-reklamen går ökar besökarantalet på bloggen kraftigt (som i går mellan 11-12 då antalet besökare fyrdubblades) 
  Till er som kommer hit första gången och som kanske inte är vana att läsa bloggar vill jag tipsa om att gå till arkiv  i vänstermenyn och välja någon vår- eller sommarmånad för att slippa se alla höstbilder som nu fyller bloggen.

  Det är nog bara en vecka kvar av Eniros reklamkampanj.

  Dagens låt

  Fototävlingen startar


  Engsholms slott

  November är här. Denna trista och mörka månad som gör oss så trötta. Idag börjar fototävlingen. Ta kameran och försök fånga vad november är för er. Bilden behöver absolut inte vara från någon  trädgård eller från naturen. Den 14 november ska bilden vara inlämnad via min mailadress.

  Reglerna igen...

  • Bilden måste vara tagen i november 2009.
  • Skicka in endast en bild till min mailadress som finns på bloggen.
  • Bilderna ska vara inne senast lördag den 14 november kl. 18.00.
  • Bilderna kommer att ligga på bloggen mellan 14-21 november och ordningen lottas.
  • Man röstar genom att maila till mig och man röstar endast på en bild.
  • De fem bilder som får flest röster ligger ute på bloggen ännu en gång mellan 21-28 november. Alla fem bilder får ett eget inlägg där man röstar öppet med en kommentar. Man röstar självklart endast en gång. De fem finalbilderna lägger jag ut från kl. 18.00 den 21:a med fem minutes mellanrum...för att skapa ett enormt drama....!
  • Vinnaren koras kl. 18.00 lördagen den 28 november.
  • Hemligt pris!
  • Från och med söndag den 1 november är det bara att ge sig ut och fånga en typisk eller otypisk novemberbild! Jag önskar alla lycka till!

  Kolla om er blogg är inflytelserik här ________________________________________________________________________________

  Det här har jag att vänta under november...

  Väduren Pengar och Yrkeslivshoroskop November 2009

  Med Mars i Lejonet, i representationens hus, bär alla initiativ till befordran frukt, även om tendensen att överanstränga dig finns där. Det är kanske inte så lätt att samarbeta med andra nu. Även om andra beundrar din ledarförmåga, uppskattar de inte din tendens att dominera och sätta dig över andra. Det är möjligt att du känner att du vill investera pengar i något eller göra ekonomiska satsningar. Riskerna lönar sig dock inte. Du spenderar dessutom för mycket.

  Vädurens hälsohoroskop November 2009

  Du är i stort behov av motion. Oppositionen Mars-Jupiter utvecklar stora energidepåer som du måste förbruka på ett bra sätt, annars kan du hamna i onåd på grund av impulsivitet. Du kan också ta onödiga risker och råka ut för olyckor eller juridiska problem.

  Råd för Väduren November 2009

  Ta det lugnt, var diplomatisk och snäll, om du vill bevara dina nuvarande relationer i framtiden också.  En fantastisk film


  RSS 2.0
  Related Posts with Thumbnails