Site Meter

Årets perenn 2015 - Vit skogsaster (Aster divaricatus)

 
Årets perenn 2015 
 
En av de bästa och vackraste perennerna i Engsholms slottspark är enligt mig den vita skogsastern , som kom till slottsparken 2011. Tillsammans med nepeta, vit Echinacea, grå frossört och stenkyndel bildar de underbara ytor i min Drömhörna. Småblommande astrar är mycket vackra under sensommaren och hösten och i Skärholmens perennpark finns hav av balsamaster, flockaster och oktoberaster som väver samman i stora blomsterängar, men just den vita skogsastern finns inte där. Jag tror i stället att det var i Hannu Sarenströms vackra trädgård som jag först föll för skogsastern, där han använder den i stora grupper vilket ger en mycket fin effekt.

De små stjärnlika blommorna bärs upp av stadiga mörka stjälkar och lyser upp augusti och septembers gryning och skymning. Det är en perfekt vävarväxt som passar tillsammans med de flesta växter. Sin naturliga växtplats har de i östra Nordamerika. Skogsastern som är vackrast i halvskuggiga lägen, blir ca. 50 cm hög, tål torka bra och blommar länge. Hur jag än försöker - så hittar jag ingen nackdel med mina nya favoritkompisar. Det sägs att de ska sprida sig villigt i planteringarna. Jag hoppas att det stämmer!
 
 
 

Säckbuske - Ceanothus

Ceanothus x deliliantus - Lövfällande
Ceanothus dentatus och C. impressus - Städesgröna


Det är något speciellt med blåblommande buskar och träd och säckbusken måste vara en av de finaste blå buskarna. Den här städesgröna säckbusken blommade så här vackert när jag besökte London den 22 mars 2012. Man drogs automatiskt fram till den här blå skönheten som växte på en plats som hette Hans Place...!

I Sverige klarar sig säckbusken endast på skyddade platser i zon 1 och knappt där. Om man känner för att försöka använda den i sin trädgård så bör man skydda växten ordentligt under vintern, men den fryser oftast ner trots bra skydd. Då får man helt enkelt klippa ner den till marknivå, ungefär som jag gör med mina buddlejabuskar i slottsparken. Men den tål hård beskärning så nedklippningen gör ingen skada åt busken. Om frosten skadar de unga skotten så klipper man ner dem till grön ved i april. Den sort av lövfällande säckbuskar som man kan prova i södra Sverige är ´Glorie de Versailles´som har djupblå blommor. I England där den här busken är vanlig blir den upp till fyra meter hög och lika bred.

Det finns flera arter och många sorter av säckbuske och alla härstammar från Kalifornien där alla är städsegröna. I Europa däremot så delas säckbusken upp i två grupper. De städsegröna som har små tättsittande blad och som är känsligare och kräver en mer skyddad plats, de blommar i maj-juli beroende på sort, men de blommar ofta en gång till på hösten. De lövfällande buskarna har större blad och blommar från juli-oktober. I t.ex. England kan man alltså ha blommande säckbuskar i sin trädgård under hela växtsäsongen.

Det vore intressant att höra från er i Sverige som har eller har haft någon säckbuske.Källa: Trädgårdens buskar av Peter Seabrook (1974)

Prästkrage - Chrysanthemum leucanthemum

Prästkragar växer på lite torrare ängar, i hagar, efter vägar och på gräsmarker. Den är en flerårig ört som snabbt bildar stora bestånd då den sprider sig både med underjordiska utlöpare och med frö - det sägs att varje blomma utvecklar ca 2000 frön.
Men jag vet inte om den någonstans blir ett problem, vem vill inte ha prästkragar i sin trädgård? Tänk en sommaräng med prästkragar, blåklint mm och vem har inte plockat kronbladen av blomman för att se om den man tänker på ´´älskar eller älskar inte´´.

I min stora perennslänt i Engsholms slottspark får den blomma så mycket den vill bland pioner och nävor eftersom jag älskar den här blomman. Der har tyvärr under senare tid minskat i antal eftersom mycket av kulturmarken växer igen eller planteras med barrträd.
Prästkragen växer vild i hela landet men är ovanlig i fjälltrakterna, den växer för övrigt även vild i hela Europa.
Den blommar i juni och juli och den blir upp till 70 cm hög och är Skånes landskapsblomma.


Källor:
Wikipeida
Svenska växter i färg 1986
Vilda blommor i våra marker 1976
Blombok av Sune Jonsson 1983

Backsippa - Anemone pulsatilla

Jag undrar varför vi inte har backsippor i slottsparken? De är ju helt ljuvliga med sina stora violetta blommor och håriga stjälkar. Den tuvväxande skönheten växer vild på torra hed- sand och moränmarker och man får försöka efterlikna den miljön så gott det går om man vill ha den i sin trädgård - och det vill man ju! Den finns vild från Skåne och upp till Värmland och Uppland.
Den blir ca 20-25 cm hög och blommar i april-maj.

Förr i tiden användes backsippan mot förlamning, melankoli och blindhet. Idag används den i vissa fall mot kärlkramp, åderbråck, njurbesvär och nervösa besvär.
Hela växten är giftig och har en besk smak som gör att den klarar sig bra på betesmarker då djuren skyr den.
Tyvärr så är backsippan på tillbakagång i Sverige och i hela Europa och är därför fridlyst.

Fröerna (frukterna) sprids en kort väg med vinden och grobarheten är dålig. På länsstyrelsens hemsida läser jag att växten ´´kräver störning i markskiktet för att fröna skall kunna gro. Denna störning kan orsakas av att marken bränns eller blottläggs´´.

Rosa gallica ´Vercicolor´ (Rosa mundi)

Rosa gallica ´Officinalis´ och Rosa gallica ´Vercicolor´ tillsammans i Uppsala botaniska trädgård.

Rosa gallica ´Vercicolor´eller Rosa mundi som den också kallas är en mycket gammal sort som beskrivs år 1581 som en mutant av Rosa gallica ´Officinalis´. Ibland kallas den även för polkagrisros av förklarliga skäl och Grännaborna använder den flitigt i sina trädgårdar sägs det. När jag började arbeta i slottsparken vid Engsholms slott 1998 så fanns där tre stycken av den här vackra rosen i en plantering, men under vintern åt sorkarna upp alla rötter på rosorna och sedan dess har vi inte haft dem i parken.
Den blommar i juni-juli månad och förutom de strimmiga blommorna är den identisk med rosa gallica ´Officinalis´, den är alltså en mutation från denna apotekarros.

Den blir något över en meter hög och lika bred och de doftande blommorna är karminröda med strimmor av rosa och vitt. Den klarar sig upp till zon 7.

I boken Rosor - en bok av rosvänner för rosvänner av Gudrun Manell föreslår hon en spännande samplantering med ´Officinalis´ då de blommar samtidigt - nämligen att plantera en häck med varannan ´Officinalis´, varannan Rosa mundi.

Beskär den som vilken annan buskros som helst, alltså gallra bort äldre grenar för att den inte ska få ett risigt utseende och för att hela tiden föryngra växten med nya grenar.

Rosen finns i många rosenträdgårdar och mina bilder är från Uppsala botaniska och från Antroposofernas rosenträdgård i Järna.


Prydnadsaplar - Malus

Alnarpsparken

Nu tänker jag slå ett slag för prydnadsaplar. På något vis känns det som om dessa prydnadsträd inte riktigt får vara med i det fina trädgårdsrummet, att de inte är riktigt erkända av trädgårdsproffsen. Därför kändes det fint när Ulf Nordfjell använde formklippta Malus ´Evereste´ till sin utställning på Chelsea Flower Show 2007.

Prydnadsaplar har många fördelar. Dels blommar de fantastiskt vackert och dels är det ett prydnadsträd som inte blir så stort, vilket ofta efterfrågas. Lika ofta väljer man i stället något oemotståndligt japanskt körsbärsträd. Jag tycker mycket om prydnandskörsbärsträd men en blommande prydnadsapel kan vara minst lika vacker.

Jag vet flera som säger att prydnadsaplarnas blomningstid är så kort och att frukten inte går att använda och att det blir skräpigt när den faller till marken. Men alla träd har ju en relativt kort blomperiod och prydnadsaplar blommar ju faktiskt längre än de japanska körsbärsträden som har en mycket kort blomperiod liksom de allra flesta prydnadsträd.
Man använder självklart de här träden för den vackra blomningens skull men vissa sorter av prydnadsapel har frukter som man kan göra marmelad och gelé av. Bäst till gelé är sorterna ´John Downie´ och ´Hopa´. Vill man inte plocka in frukten i köket så är de vackra på träden när bladen fallit av på hösten.

Även om jag inte är så förtjust i formklippta träd så kan man med prydnadsaplar få en riklig blomning om man formklipper dem. Trädkronan blir då tätare och på så vis bildas mängder av blommor. Men jag tycker nog att ett vilt växande träd blommar tillräckligt.

Många aplar härstammar från Kina och Japan men även i Nordamerika finns arter som används till prydnadsträd. Malus floribunda - Rosenapeln härstammar troligen från Japan och experter är inte säkra på om det är en ren art eller en hybrid. Rosenapeln kan bli upp till 6 meter hög. De flesta malusträd trivs bra i vanlig trädgårdsjord på en solig plats.
Prydnadsaplar kan ibland drabbas av äppelskorv som kan få bladen att vissna. Man bör titta efter sorter som är resistenta mot skorv.
Jag gillar prydnadsaplar och jag ska diskutera med min VD om vi inte kan plantera några i slottsparken.

Malus ´Snowdrift´

Centralbadets trädgård i Stockholm

Malus floribunda - Rosenapel

Malus prunifolia


De tre bildern här ovan är Malus ´Red Star´ i Alvik, Bromma.

++   Malus ’Adirondack’, prydnadsapel, vit m. röda knoppar I-V Co Sh 120 439:-
++   - ’Coralburst’, röd, dvärgform I-III Co Sh 80 429:-
++   - ’Crittenden’, vitrosa, lackröda frukter   I-V  Co 10,0 l. 345:-
- -                                                              stamträd   Co Sh 90/110 535:-
++   - ’Evereste’ (’Perpetu’), vit, enkel, orange frukter, skorvresistent  I-III  Co Sh 90/110 498:-
Ny+++   - -                                         solitärex. paraplyform   Kl 250/300 9.990:-
+   - ’Evita’, hängande grenar, ljusrosa, stamträd   I-IV Co Sh 90/110 ¤¤¤:-
- ’John Downie’, vit                                   stamträd I-VI Co Sh 110 498:-
Ny++   - ’Madonna’, vit, fylld, röda frukter som sitter kvar vintertid  I-IV Co Sh 110 ¤¤¤:- (sept)
++   - ’Red Jade’, hängande, mörkrosa-vit I-II(III) Co Sh 110 498:-
+   - ’Royal Beauty’, hängande, rödbladig, purpurröd I-III Co Sh 120 659:-
++   - ’Rubin’, mörkrosa-röd, rikblommig I-V(VI) Co Sh 90/110 498:-
++   - ’Rudolph’, rosaröd, orangegula frukter I-IV  Co Sh 80/100  498:-
bronsrött bladutspring senare mörkt bronsgröna blad
++   - ’Ture’, gulfruktig, hängande                        ungträd I-IV Co Sh 110 498:-
++   - ’Winter Gold’, vit-rosa/gulfruktig                stamträd I-IV Co Sh 110 525:-
++   - coronaria ’Charlottae’, charlotta-apel, buske  I-III   Co 5,0 l. 298:-
- - - blekrosa, halvfylld, violdoft, vacker höstf. stamträd   Co Sh 90/110 498:-
+++   - floribunda, rosenapel, rosa                           buske I-III Co 5,0 l. 298:-
- -                                                                stamträd   Co Sh 90/110 498:-
- -                                                                stamträd   Co Th 200/250  ¤¤¤:-
35
forts.   Malus Zon Storlek                      Pris
+++#   - ioensis ’Fimbriata’, prärieapel, stora rosa, fyllda, doft.   I-III Co 80/100 ¤¤¤:-
- Purpurapel-Gruppen ’Eleyi’, purpurapel, vinröd, rotäkta I-V Co 50/60 298:-
- - -                                                              stamträd   Co Sh 90/110 479:-
- - ’Hopa’, mörkrosa                                    stamträd I-V Co Sh 110 479:-
- - ’Oekonomierat Echtermeyer’                  stamträd   I-V   Co Sh 110 ¤¤¤:-
- -    hängande grenar, rödaktigt bladverk, mörkrosa
+   - - ’Profusion’, karminröd, bästa rödbladig  stamträd  I-IV(V)  Co Sh 90/110 479:-
- - ’Royalty’, röd, buske I-V Co 50/60 298:-
- -                                                                 stamträd   Co Sh 110 479:-
+   - - ’Stenström’, mörkrosa I-IV Co Sh 90/110 519:-
++   - x scheideckeri ’Hillieri’, scheidecker-apel, ljusrosa   I-III Co Sh 110 ¤¤¤:-
++   - toringo, E, (M. sieboldii) rönnbärsapel, vit, buske  I-V Co 40/60 198:-
++   - - var. sargentii, F.k Eskilstuna E, bukettapel, vit, buske I-V Co 3,5 l. 149:-
- - -                                                              stamträd   Co Sh 110 649:- (710:-)
- - -                                                         solitärbuske   Co 100/125 939:-
++   - tschonoskii, cinnoberapel, vit-rosa           stamträd I-II(III) Co Th 150/175 579:-
++   - x zumi ’Calocarpa’, korallapel, rosa-vit     stamträd I-IV Co Sh 110 549:-
++   - - ’Professor Sprenger’, gulfruktig, vit,            buske I-IV Co 50/60 369:-
- - -                                                              stamträd   Co Sh 80/100 498:-
Malus ´Professor Sprenger´ i Alvik, Bromma.


Prydnadsaplar från Zetas trädgårds katalog


++   Malus ’Adirondack’, prydnadsapel, vit m. röda knoppar I-V Co Sh 120 439:-
++   - ’Coralburst’, röd, dvärgform I-III Co Sh 80 429:-
++   - ’Crittenden’, vitrosa, lackröda frukter   I-V  Co 10,0 l. 345:-
- -                                                              stamträd   Co Sh 90/110 535:-
++   - ’Evereste’ (’Perpetu’), vit, enkel, orange frukter, skorvresistent  I-III  Co Sh 90/110 498:-
Ny+++   - -                                         solitärex. paraplyform   Kl 250/300 9.990:-
+   - ’Evita’, hängande grenar, ljusrosa, stamträd   I-IV Co Sh 90/110 ¤¤¤:-
- ’John Downie’, vit                                   stamträd I-VI Co Sh 110 498:-
Ny++   - ’Madonna’, vit, fylld, röda frukter som sitter kvar vintertid  I-IV Co Sh 110 ¤¤¤:- (sept)
++   - ’Red Jade’, hängande, mörkrosa-vit I-II(III) Co Sh 110 498:-
+   - ’Royal Beauty’, hängande, rödbladig, purpurröd I-III Co Sh 120 659:-
++   - ’Rubin’, mörkrosa-röd, rikblommig I-V(VI) Co Sh 90/110 498:-
++   - ’Rudolph’, rosaröd, orangegula frukter I-IV  Co Sh 80/100  498:-
bronsrött bladutspring senare mörkt bronsgröna blad
++   - ’Ture’, gulfruktig, hängande                        ungträd I-IV Co Sh 110 498:-
++   - ’Winter Gold’, vit-rosa/gulfruktig                stamträd I-IV Co Sh 110 525:-
++   - coronaria ’Charlottae’, charlotta-apel, buske  I-III   Co 5,0 l. 298:-
- - - blekrosa, halvfylld, violdoft, vacker höstf. stamträd   Co Sh 90/110 498:-
+++   - floribunda, rosenapel, rosa                           buske I-III Co 5,0 l. 298:-
- -                                                                stamträd   Co Sh 90/110 498:-
- -                                                                stamträd   Co Th 200/250  ¤¤¤:-
35
forts.   Malus Zon Storlek                      Pris
+++#   - ioensis ’Fimbriata’, prärieapel, stora rosa, fyllda, doft.   I-III Co 80/100 ¤¤¤:-
- Purpurapel-Gruppen ’Eleyi’, purpurapel, vinröd, rotäkta I-V Co 50/60 298:-
- - -                                                              stamträd   Co Sh 90/110 479:-
- - ’Hopa’, mörkrosa                                    stamträd I-V Co Sh 110 479:-
- - ’Oekonomierat Echtermeyer’                  stamträd   I-V   Co Sh 110 ¤¤¤:-
- -    hängande grenar, rödaktigt bladverk, mörkrosa
+   - - ’Profusion’, karminröd, bästa rödbladig  stamträd  I-IV(V)  Co Sh 90/110 479:-
- - ’Royalty’, röd, buske I-V Co 50/60 298:-
- -                                                                 stamträd   Co Sh 110 479:-
+   - - ’Stenström’, mörkrosa I-IV Co Sh 90/110 519:-
++   - x scheideckeri ’Hillieri’, scheidecker-apel, ljusrosa   I-III Co Sh 110 ¤¤¤:-
++   - toringo, E, (M. sieboldii) rönnbärsapel, vit, buske  I-V Co 40/60 198:-
++   - - var. sargentii, F.k Eskilstuna E, bukettapel, vit, buske I-V Co 3,5 l. 149:-
- - -                                                              stamträd   Co Sh 110 649:- (710:-)
- - -                                                         solitärbuske   Co 100/125 939:-
++   - tschonoskii, cinnoberapel, vit-rosa           stamträd I-II(III) Co Th 150/175 579:-
++   - x zumi ’Calocarpa’, korallapel, rosa-vit     stamträd I-IV Co Sh 110 549:-
++   - - ’Professor Sprenger’, gulfruktig, vit,            buske I-IV Co 50/60 369:-
- - -                                                              stamträd   Co Sh 80/100 498:-

Agapanthus africanus


Den här gången har jag gjort det enkelt för mig när jag presenterar Dagens växt då jag väljer att länka till Odla.nu:s utförliga beskrivning av den här vackra växten. Jag hade den i slottsparken under en sommar för länge sedan men på den tiden hade vi inte någon bra vinterförvaringsplats. Jag vill gärna prova igen nu när vi har en bättre vinterplats åt dem.
Så var så goda att ta del av Sylvia Svensson fina artikel här.

Bilderna är tagna i Lunds botaniska den 10 augusti 2011


Catalpa

Catalpabignonioides, Catalpa speciosa och Catalpa x erubescens

Trumpetträd kallas det här vackra trädet på svenska men jag har aldrig hört någon använda det namnet, man säger väl vanligtvis Katalpa helt enkelt. Trädet växer vilt i sydöstra Nordamerika där det ibland kallas Indian been tree, på grund av frukterna. De två Nordamerikanska arterna av katalpor är söderns C. bignonioides och C. speciosa i norr. Trädet är ganska snabbväxande men blir inte speciellt gammalt, sällan över 100 år. Det äldsta trädet som man vet är ett 140-årigt exemplar i Rochester Kent i England.

I Sverige är Katalpan härdig i zon 1 och bör väl egentligen endast användas i Skåne och på Gotland, men vi har ju även några här i Stockholm. Trädet är mycket frostkänsligt i ungdomen.

Katalpan kan bli ca 15 meter högt här i Sverige och i Lunds botaniska trädgård finns ett mycket stort och vackert exemplar av Catalpa bignonioides som planterades när trädgården anlades på 1860-talet. De två översta bilderna är tagna just i Lunds botaniska den 10 augusti 2011.
Katalpans hjärtformade blad kan bli upp till 25 cm långa. På grund av de stora bladen ger katalpan ett bra skydd för fåglar. Det här är det ett av de absolut sista trädet att lövas då det först en bit in i juni utvecklar sina blad och blommar sedan i juli-augusti.
 
Ett katalpaträd är perfekt att ha inne på en mindre gård som ett litet vårdträd. När jag jobbade på Södermalm en gång i tiden så fanns ett katalpaträd inne på en gård omsluten av hus på Sankt Paulsgatan 5.


Den här Catalpa bignonioides står på Karlaplan/Östermalmsgatan i Stockholm och jag ska försöka komma ihåg att fota trädet i sommar då det blommar. Bilden tagen 11 februari 2012 och jag vet...det blev en stor scrollbild!


Bilden är tagen 19 september 2009 i Bergianska trädgården i Stockholm. Det här hybridkatalpaträdet Catalpa x erubescens (hybrid mellan Kinesisk katalpa C. ovata och C. bignonioides) står vid gaveln av orangeriet. Jag vet inget träd som blommar så sent på året, det blommar under augusti-september. Trädet i Bergianska fick frysskador i toppen under de stränga vintrarna 2010 och 2011.

Bilden är tagen 3 april 2010 i Bergianska trädgården i Stockholm. De här bönlika brukterna kan bli 40 cm långa.


Riddarsporre - Delphinium


De riddarsporrar som vi använder i trädgårdarna är oftast hybrider och brukar delas upp i två grupper, praktriddarsporrar och trädgårdsriddarsporre.
Det är oerhört rörigt bland arter, grupper och hybrider bland riddarsporrarna och de källor jag använder är inte alls överrens om hur grupperna ska indelas. Jag har försökt att reda ut det hela, men hittar hela tiden någon som har en annan åsikt.

Ibland kallas Elatum-hybriderna för praktriddarsporre och ibland för trädgårdsriddarsporre. Delphinium elatum är i varje fall en ren art som är vildväxande i Europa, Kaukasus, Sibirien och i Kina. Däremot så kallas hybriderna i Elatum-gruppen för trädgårdsriddarsporre (Hanssons perennebok) medan Lennart Larsson i Natur & Trädgård kallar dem för praktriddarsporre. Jag blir helt yr i huvudet av det här!

Det kan vara en av anledningarna till att jag inte riktigt gillar riddarsporrar. De är inte ärliga på något sätt, falska helt enkelt och jag kan nog tycka att de är aningen för pråliga för mig också. Visst kan de vara mycket vackra, som de på bilderna som finns hos Antroposoferna i Järna. Kanske Lars Forslin kan reda ut allt det här?

Det finns ett sällskap i USA som kallar sig för The Delphinium Society och jag vågar inte ens tänka på vad det kan vara för människor som finns med i det sällskapet.

  • Belladonna-hybrider - 60-150 cm - Praktriddarsporre, är en korsning mellan D. grandiflorum och D. elatum. De har små enkla blommor och är stadiga i sitt växtsätt. De blommar i juli-augusti och kan blomma om senare. Här sorter som den klarblå Völkerfieden, Atlantis, Bellamosum, Casa Blanka, Cliveden Beuty, Oriental Blue och Piccolo.
  • Elatum-hybrider - Trädgårdsriddarsporre (D. elatum), 120-200 cm -  här finns de högsta riddarsporrarna. Blommar i juli-augusti och har lätt för att blomma om på hösten. Sorter som Blue Fountain, Coral Sunset, Fanfare, Perlmutterbaum, Sarita, Sandpiper, Sungleam och F.W. Smith.
  • Pacific-Giant-hybrider - 100-150cm -  härstammar från USA och är hyfsat motståndskraftiga mot mjöldagg men är kortlivade och används ibland endast som annueller. Inom den här gruppen sorter som Astolat, Black Knight, Blue Bird, Blue Jay, King Arthur, Percival, Summer Skies och Galahad.
Riddarsporrar är normalt mycket härdiga och vill ha näringsrik och mullrik jord i ett soligt och skyddat läge. De blir 80-180 cm höga beroende på sort och behöver oftast bindas upp. De passar tillsammans med andra höga perenner och är även mycket bra tillsammans med buskrosor som då kan fungera som stöd. Riddarsporrar är mycket lätta att dela och planteringsavståndet bör vara c/c 30-35 cm.

En nackdel med riddarsporrar är att de ofta drabbas av mjöldagg men det finns sorter som är mindre mottagliga. Eftersom de är nära släkt med stormhattar så är de också gifitga.
Det kommer fler bilder på olika sorter i sommar.

Källor:
Perenner av Björn och Marie Hansson
Perenner i din trädgård av Lena Månsson
Lennart Larssons artikel som publicerades i Natur & Trädgård nr.1 2005

Syrener

Syringa x chinensis - Parksyren
Syringa x persica - Persisk syren
Syringa x prestoniae - Prestonsyren
Syringa josikea - Ungersk syren
Syringa reflexa - Hängsyren
Syringa reticulata - Japansk ligustersyren
Syringa tigerstedtii - Nejliksyren
Syringa tomentella - Luddsyren
Syringa velutina
Syringa wolfii - Koreansk syren
Syringa vulgaris - Syren  ***
 

Prunus

Prunus ´Accolade´ - Knap Hills körsbär
Prunus avium - Fågelbärsträd
Prunus avium ´Plena´ - Dubbeblommigt fågelbärsträd
Prunus cericifera - Körsbärsplommon
Prunus domestica ssp. insitita - Krikon
Prunus maackii - Näverhägg
Prunus padus - Hägg
Prunus sargentii - Bergskörsbär
Prunus serrulata ´Kanzan´
Prunus spinosa - Slån
Prunus x yedoensis - Tokyokörsbär
 

Rönnsumak - Rhus typhina

Rönnsumaken härstammar från Nordöstra, östra och centrala Nordamerika. Det finns 200 arter av släktet Rhus och de flesta odlas för bladens vackra höstfärg. Rönnsumaken blir 2-3 meter hög och trivs bäst i näringsrik jord på en solig plats. Den här växten med det något udda utseendet är härdig upp till zon 3. Den passar bra till en mindre trädgård, en innergård eller till en radhusträdgård. Man kan säga att det är ett litet flerstammigt träd eller en större buske.

Blommorna är upprätta klasar och fruktställningarna blir på hösten bruna och sitter kvar under vintern. Bladen som blir upp till 50 cm långa har en mycket vacker höstfärg.
Man får passa alla rotskott som rönnsumaken skickar upp runt omkring sig, om man inte vill ha ett snår. Det går utmärkt att ta nya plantor av dessa rotskott. Växten är giftig.
Alla bilder är tagna den 11 november i Bergianska trädgården i Stockholm.
Sorten ´Dissecta´ har flikigare blad än den rena arten.


Vårärt - Lathyrus vernus

Vårärten som tillhör släktet vialväxter växer vild i stora delar av Sverige och trivs bäst på lövängar och i lundar. Den blommar med rödvioletta blommor i maj-början av juni innan bladen är helt utvecklade. Den här fleråriga växten kan man använda i perennplanteringar och blir vacker tillsammans med t.ex. färgätmigej. Jag tror att jag ska skaffa mig lite vårärt till slottsparken.
Den blir upp till 40 cm hög och vill helst ha något fuktig, näringsrik och mullrik mark.Linné skrev 1755: " Kallas i Östergötland kråkärete. Växer här och där i lövskogar, lundar och vid bergrötter samt bland hassel. Under lövsprickningen pryds hassellundarna av denna växts mycket vackra, purpurfärgade blommor. Arten finns ej i England liksom ej heller Orobus niger (=vippärt)"

Fingertandrot - Cardamine pentaphyllos


Fingertandroten  växer  vild  i skogar runt Pyrenéerna och Alpernas dalgångar i Sydtyskland och Österrike. Den blommar med violetta blommor under maj-juni (mina bilder är från 12 maj 2011 i Bergianska trädgården i Stockholm) och trivs i något skuggiga lägen under träd mm. Fingertandroten blir 30-40 cm hög och jag skulle verkligen vilja prova den här vackra lundväxten.


Luktolvon - Viburnum carlesii

 
Luktolvon härstammar från Korea och Japan och är en buske som blir 1 - 1,5 meter hög och trivs i halvskugga, i fuktig och näringsrik jord. Den är härdig till zon 5. Den här lilla busken har ett lite rundartat växtsätt grågröna och något ludna blad. Blommorna i maj doftar mycket gott.
  • Sorten ´Aurora´ har blommor som går mer mot rosarött och klarar sig till zon 3.
  • ´Diana´doftar starkt.
Beskärning utför man efter blomning och då gäller endast föryngringsbeskärning - ta bort risiga gamla grenar.


Klättervildvin - Parthenocissus quinguefolia

Klättervildvin är en kraftigt växande lianväxt som uppskattas mest på hösten då bladen blir vackert röda i olika nyanser. Den här växten trivs både i sol och skugga, har mycket små krav på jord och är härdig upp till zon 5.
Den rena arten klättrar med klängen och sorten ´Engelmanni´ klättrar med häftskivor och kan klättra på tegel, betong, träväggar, glas mm.
Blommor och frukt är inget man lägger märke till utan den här växten väljer man på grund av de vackra bladen och att den kan klättra på så gott som allt. Bären innehåller oxalsyra som är giftigt för människor men de smakar så illa att det i stort sett aldrig sker förgiftningar. Bären är däremot en viktig föda för fåglar.

Är man rädd om fasaden på putsade hus ska man nog låta bli att välja klättervildvin eftersom den så aggressivt suger sig fast, vilket ibland innebär att putsen kan lossna. Vi har den i Engsholms slottspark där den klättrar på en tegelvägg och får den växa fritt så blir den ca. 15 meter hög.
Man kan även använda klättervildvin som marktäckare och den är utmärkt till häck om den får klättra på ett staket eller liknande. Man kan föröka klättervildvin med vedartade sticklingar och om man ska beskära vildvin så ska det ske på hösten.


Bougainvillea spectabilis

 
Första gången som jag såg en bouganvillea var på Kanarieöarna på 70-talet och jag vet inte hur många fotografier mina föräldrar har tagit på den här växten genom åren. Bouganvillan är ju verkligen iögonfallande och lätt att tycka om men ibland kan jag tycka att den blir lite för mycket.
Bouganvillea mot vita husfasader i Spanien - kan bli lite för inställsamt och pråligt. Men på vissa platser kan de istället vara helt oemotståndliga i just sin prålighet och prakt. Där de växte tillsammans med jakarandaträden i Malaga i våras kunde man inte annat än gilla växten!

 
Bouganvillean eller trillingblomma som den ibland kallas på svenska, härstammar från Amazonas regnskogar i Sydamerika. Det är en blommande klätterväxt som är mycket vanlig i bl.a. Medelhavsområdet och speciellt i Spanien. På Wikipedia kan man läsa att: Släktet är uppkallat efter Louis Antoine de Bougainville, en fransk upptäcktsresande som ledde den expedition som fann växterna i Brasilien på 1760-talet.

Den färgstarka växtens blomma är egentligen liten och vit, det är högbladen som är färgade i lila, rött, orange, vitt och även gult. Den lila färgen används mest och är den färg som man oftast förknippar bouganvillan med.
Det finns flera olika arter och hybrider i släktet.
En stor fördel med den här växten är att den blommar under hela året på platser med varmt klimat, särskilt om man beskär den. Bouganvillan som tål torka bra, vill ha mycket sol och behöver gödslas regelbundet.
Bouganvillea är också en vanlig krukväxt, men en ganska svår krukväxt va? Eller?


Fjädernejlikrot - Geum triflorum


Bilden tagen i Bergianska trädgården i Stockholm den 20 juni 2011

Den här växten som är släkt med humleblomstret bör man komma nära för att se hur vacker den är. Fjädernejlikroten härstammar från Nordamerika och Kanada och blommar med rosa/vita blommor med långa stift. Efter blomningen får växten vackra fröställningar (se översta bilden). Tyvärr missade jag själva blomningen i år.
Fjädernejlikroten blir 30 cm hög, trivs i sol/halvskugga i väldränerad jord.


Odling:
Sås inomhus. Fröerna blandas med sand och fördelas jämnt på den fuktade jordytan. Täcks ej.  Om groning ej inträffat inom en månad placeras sådden i kylskåp ca en månad. Därefter utomhus i skuggläge. Kan även sås sep-nov utomhus i krukor eller på friland avsett för uppdrivning. (från Impecta)


Bilden tagen i Bergianska trädgården i Stockholm den 31 maj 2011


Kungsnäva - Geranium x magnificum

Kungsnävan är nog den näva som blommar med starkast färg och är verkligen praktfull då den blommar i juni. Tyvärr så blommar den inte speciellt länge.
Den här nävan är en korsning mellan G. ibericum och G. platypelaum och är steril så om man vill föröka den så gör man det genom delning. Planteringsavstånd c/c 35 cm.

Jag brukar dela mina kungsnävor varje år så att de får mer och mer plats i den stora slänten i slottsparken. Klipp bort överblommande blomstänglar så ser den gröna kuddlika plantan fin ut även efter blomning. Den blommar inte om senare under säsongen.
Kungsnävan blir ca 50-70 cm hög, den vill växa i sol eller halvskugga och är mycket härdig. Blommorna är vackra, 3-4 cm stora och doftar. Det här är en riktigt snygg och användbar perenn om man inte är ute efter långblommare.

Det finns några namnsorter av kungsnävan:
  • ´Blue Blood´som har mörkare blommor och ljusgröna blad. 50 cm.
  • ´Rosemoor´ har också mörkare blommor, är mer kompakt och blommar längre. 50 cm.

Paradisbuske - Kolkwitzia amablilis

Paradisbusken härstammar från västra och centrala Kina och kan bli 3,5 meter hög. Den blommar med rosa klockliknande blommor i juni och trivs bäst i näringsrik jord i ett soligt läge. Den blir ganska yvig och får ett hängande växtsätt och jag tycker att den passar bäst som solitär.
Det fanns en period då man överanvände den här busken i bostadsområden och i offentliga planteringar vilket gjorde att man ledsnade på den. Den var också mycket populär i villaträdgårdar och i koloniträdgårdar på 1960- och 70 talet och idag kan man tacka de som då planterade de här buskarna i sina trädgårdar. De är verkligen smycken i juniträdgårdar där de passar i omgivningen. Paradisbusken blommar samtidigt som schersmin, weigela och fläder.

När den blommat färdigt ser busken ganska skräpig ut och äldre grenar får avflagnande bark. I boken Träd & Buskar av Inger Palmstierna läser jag att man gärna kan samplantera den tillsammans med någon gulbladig eller brokbladig växt...jag ryser vid tanken!
Däremot är den mycket vacker tillsammans med schersmin.
En namnsort som heter ´Pink Cloud´ får ett mer kompakt växtsätt än arten och blommorna har en starkare rosa färg. Den blir ca 2 meter hög.
Både rena arten och ´Pink Cloud´ trivs upp till zon 4.
Beskär den genom att ta bort gamla och skadade grenar direkt efter blomningen, men man kan även beskära den på vårvintern.


Tidigare inlägg

RSS 2.0
Related Posts with Thumbnails