Site Meter

Ulvsunda slottspark

Läge: Ulvsunda i Bromma.
Känsla: Känslan av att vara på historisk mark får man om man vänder sig bort från den trafikerade Ulvsundavägen.
Trädgårdens skötsel: Bra.
Växter: Gammal lindallé och en stor fruktträdgård. I planteringen mot den stora fruktträdgården växer buskrosor, forsythia, schersmin, rosenrips och stefanandra.
Historia: Ulvsunda slott byggdes på 1640 åt Gustav II Adolfs fältmarskalk Lennart Torstensson från 30-åriga kriget. Slottet byggdes i tysk-holländsk renässansstil. I början av 1800-talet fick slottet sitt nuvarande utseende. Slottet hade många olika ägare fram till 1905 då dåvarande landstinget köpte fastigheten som då blev hem för ´´sinnesslöa, alkoholskadade och andra kringstrykande varelser´´ . 1976 renoverades slottet och blev utbildningscenter för landstinget. 1999 såldes slottet till privatpersoner och renoverades så att 2000-talet möter 1600-talet i stil. 2003 köps slottet av Svensk inredning AB och används till konferenser. Då slottet byggdes tillhörde Riksby, Traneberg, Johannelund, Alviken mm godset.
Ägare: Svensk inredning AB sedan 2003
Hemsida: Ulvsunda slott
______________________________________________________________________________________

Ulvsunda slott som idag är en konferensanläggning ligger på gångavstånd från min bostad och jag vandrar ibland dit utefter brommastranden och genom Johannelunds koloniområde.
Från sjösidan är slottet riktigt vackert med de gamla flyglarna och trappan (som är nyuppförd 1998) upp mot borggården.

Borggården innehåller en plantering mitt i och ett mönster av gräs och grus som är ganska ok i stället för en enbart grusbelagd gård. Annars har man inte ansträngt sig på att smycka parken med växter utan här får byggnaden spela huvudroll och den vackra utsikten mot Ulvsundasjön.


På gården mot Ulvsundavägen har det planterats två hängaskar på en grusad gård och här finns också en rosenplantering med röda rosor i centrum runt flaggstången. Vid planteringen mot flygelväggen mot parken har det planterats buskar av vanliga sorter som schersmin, buskrosor och stefanandra, inte direkt spännande med helt ok när de blommar, kanske man skulle ha blandat i lite perenner på vissa platser.

Det går en vacker gammal lindallé fram till slottet från söder och det är synd att den inte har öppnats upp mer så att man kan se slottet på håll.
Den mycket stora öppna parken med ungefär 50 fruktträd är perfekt för brännbollsmatcher, vilket jag har varit med om då dotterns klass hade träffar där på somrarna en gång i tiden.

Det har vid flera tillfällen planerats att bebygga halva slottsparken med bostadshus men ännu så länge finns den stora parken kvar och jag hoppas att det så förblir. (2009) Nu har planerna på bebyggelse vaknat till liv igen....
För några år sedan var vi på Engsholm här och lyssnade på en föreläsare. Vi fick då också en guidning bland de olika rummen som inretts i slottet och jag har aldrig tidigare sett något liknande. Helt otroliga rum helt enkelt...se de olika rummen här.


Erik Dahlbergs målning från 1600-talet

Ulriksdals trädgård på Österlen



Tid: 3 juni 2008
Läge: Ett arboretum i Kivik
Känla: En annorlunda och mycket omsluten trädgård där växtsamlandet har en viktig roll. Ett litet arboretum som vårdas mycket fint. Havet skymtar ibland genom trädkronorna. En stilla och vacker plats.
Skötsel: Mycket bra
Växter: Här bor en samlare av julrosor, magnolior och japanska lönnar.  Här finns också mängder av spännande träd och buskar.
Historia: Se här
Ägare: Thord Ohlsson
Café: Nej
Kurser: Trädgårdskurser
Hemsida: Ulriksdals trädgård


Ulriksdals trädgård i Kivik har jag länge tänkt besöka men det har inte tidigare stämt med tiderna då trädgården visats. Trädgården är alltså inte öppen för allmänheten annat än vid visningar och vid speciella arrangemang. Nu på min Skåneresa i början av juni tänkte jag göra ett försök att få se trädgården trots att det inte var visningstid.

Framme vid ingången till trädgården ringde jag helt enkelt in till ägaren Thord Ohlsson som bor i det vackra huset i trädgården och frågade om det fanns någon möjlighet att se lite av trädgården. Efter att ha berättat vem jag var så blev jag insläppt i trädgården och inte bara insläppt utan jag fick en mycket fin visning där Thord berättade om trädgårdens historia och om hans gedigna intresse för växter. Vid ingången till trädgården hade han just anlagt nya planteringar där många olika japanska lönnar fått sin plats vid den vackra dammen med bron och lusthuset, vyn över dammen var mycket vacker.

Det syns att trädgården har utformats och förvaltats med kärlek, den är ca. 2 hektar stor och nedanför boningshuset finns den stora visningsträdgården eller arboretumet där både löv-och barrväxter växer tillsammans. Thord samlar på magnolia, japanska lönnar och även på julrosor, förmodligen samlar han på många andra släkten också.

Här samsas höga träd med buskar av alla möjliga familjer, släkten och sorter. Just nu blommade ett stort näsduksträd och även den mycket vackra junimagnolian där de gula blommorna syns högst uppe i kronan. Det var en mycket intressant visning jag fick av Thord och eftersom jag lyssnade och fotograferade så blev det aldrig tillfälle att anteckna vad som växte i trädgården men att här finns många exklusiva och ovanliga växter är helt klart.

Här står Thord i planstskolan med det vackra växthuset i bakgrunden. Jag berömde placeringen av växthuset som ligger  lagom soligt och på en vacker plats i trädgården där man kan skymta havet mellan träden. I plantskolan kan man t.ex. välja mellan ca. 40 olika japanska lönnar, mängder av oliks sorters julrosor men även träd och buskar av lite annorlunda sorter. .


Ulriksdals slottspark

 6 juni 2006
 
Ulrikdals slott som sedan 1986 är öppet för allmänheten, ligger vid Edsviken i Nationalstadsparken och är ett kungligt slott. De allra flesta slott brukar vara belägna på natursköna platser och Ulriksdals slott vid Edsviken i Solna är inget undantag. Första ägare av marken vid Ulriksdal var Jakob De la Gardie och slottet som han lät uppföra på 1640-talet kom att heta Jakobsdal. Slottets nuvarande utseende är från Tessin d.ä:s ritbord och färdigställdes av Carl Hårleman i mitten av 1700-talet. På området finns förutom slottet, värdshus, slottscafé, orangeri, slottskapell, slottsteater (Confidensen) och flera andra byggnader. 

Det här är en stor slottspark som alltid är öppen för besökare och på de stora gräsytorna (alldeles för mycket gräs kan jag tycka) framför slottet kan man slå sig ner med picknick-korgen eller bara sträcka ut sig i gräset och vila. Jag brukar börja min vandring i slottsparken genom att gå in i boskéernas olika rum, där planteringarna är omgärdade av lågt klippt buxbom. 

I det första rummet växer nyttoväxter som kål, mangold och basilika mm. och i det andra rummet tar sommarblommorna vid. Man känner sig väldigt omsluten och skyddad inne i de här rummen som en kontrast till den annars så öppna ytorna i slottsparken. Planteringarna här inne är perfekt skötta och för nya besökare i slottsparken, blir nog de här rikligt blommande rabatterna inne boskén en överraskning. Den engelska parken är belägen längst bort från slottet vid Andromedaklippan och den turkiska paviljongen. På våren bjuder den engelska parken på en mycket vacker vild flora och under sommaren betar får här. 
Innan det är dags för fikapaus på slottscaféet vid orangeriet, kan man klättra upp på höjden bakom för att få en fin överblick över parken. I det mysiga slottscaféet kan man sedan sitta i lugn och ro under lindarna och blicka ut över parken. 
Två olika handelsträdgårdar ligger grannar med slottsparken och både Brunnsvikens handelsträdgård och Bosse Rappnes - Slottsträdgården Ulriksdal, förser parken med växter. På sensommaren och förhösten bör man absolut besöka Rappnes trädgård, där man på det stora frilandsfältet med självplock kan skörda det mesta av både grönsaker och sommarblommor. Här bör man absolut inte missa caféet som bjuder på läckerheter. 

Carl Hårlemans boskéer. Boskéer är gröna rum som här omsluts av ca tre meter höga häckar, i det här fallet har lind använts. Dessa boskéer planterades i mitten av 1700-talet och på informationsskylten i slottsparken läser jag att det på den tiden även ingick även ask och lönn i de här boskéerna och att de då var fyra meter höga. På den tiden använde adeln de gröna rummet till fest och bus och då fanns inte de buxbominfattade planteringar som idag pryder de hemliga rummen.

Åter till själva slottsparken som har sett ut på olika sätt genom århundradena och där olika stilar har avlöst varandra. Under första hälften av  1600-talet var det renässansens stil som gällde i Ulrikdals park, med symmetriskt placerade kvarter som ofta omgärdades av höga häckar . Ordning och harmoni var det som gällde i renässansträdgårdar. På 1660-talet lät Magnus Gabriel De la Gardie bygga om slottet och då förändrades även slottsparken och barockstilen avlöste då renässansen. Barocken är ännu striktare i sitt formspråk och nu var de symmetriska kvarterens häckar lågt hållna och man skapade parterrer av buxbom med sirliga mönster närmast slottet. 
På 1700-talet var det dags för rokokon som följde barockens strikta symmetri. Det var då som Carl Hårleman lät plantera sina boskéer av lind. Under 1800-talet blev den engelska parkstilen högsta mode i slottsparker runt om i Europa och även Ulriksdal fick sin romantiska engelska park i bortre delen av slottsträdgården, där flera tusen träd då planterades i en naturlik miljö som kännetecknade den engelska parken. 
På 1930-talet gjordes slottet och parken i ordning för kronprins Gustaf Adolf och kronprinsessan Louise och parterrplanteringarna närmast slottet skalades bort och på ytorna anlades då i stället gräsmattor. Det var också då som de två vildsvinsskulpturerna av Carl Milles placerades vid fontänen. Det är tråkigt att gamla historiska trädgårdar förenklas, för att man  ska slippa den ständiga skötsel som en renässans- eller brockträdgård kräver.  

Hårlemans boskeer 6 juni 2006
 
24 juni 2012





29 mars 2009
 

Ulriksdals Flower Show 2007
 
 
Hårlemans boskeer
21 augusti 2014
 
21 augusti 2014
 
Erik Dahlbergs målning från 1600-talet

Tyresö slottspark

6 juni 2008
 
 

Sjön låg helt stilla och blank vid ute vid Tyresö slott när jag vid sextiden på morgonen började min vandring i slottsparken den här söndagen i början av juni. Syrener och hästkastanjer hade just blommat klart för i år och nu började den djupare grönskan bädda in parken. Trädkronornas allt djupare grönska hindrade det mesta av solljuset att nå ner till marken i den vackra engelska parken och markfloran var heller inte så iögonfallande som under våren. Det höga vilda gräset började dominera, men vissa blygt blommande örter som trivs i skyddet av trädens kronor syntes här och där. Fågelkonserter ljöd från lundarna kring slottet och den här magiska morgonen bjöd på ett vackert ljus.

 

Gräset var daggvått när jag gick över de stora gräsytorna bort mot skogsvaktarens stuga nedanför slottet och jag kanske borde ha tagit stövlar på mig ändå. Stugan som kallas Åliden byggdes på 1920-talet och på en informationsskylt kan man läsa ´´ Förebilden till detta hus finns att hämta i franska bondbyar där 1700-talets kungligheter roade sig med att leka lantliv´´.

 

Slottet är vackert beläget vid Kalvfjärden och är mot öster skyddat av en vacker engelsk park med stora lindar, lönnar, hästkastanjer, almar, bokar och ekar. Under trädkronornas skugga leder gångarna kors och tvärs och det känns här som att vandra i en vacker gammal sagoskog. Tidigt på våren är marken täckt av vitsippor och annan vårflora och nu i juni var det midsommarblomstren som märkets mest. Senare i juli tar högsommarfloran vid med bl.a. nässelklocka, brudbröd och älgört.

 

7 juli 2012
 
7 juli 2012
 
10 juni 2012
 
10 juni 2012
 
7 juli 2012
 
 10 juni 2012 - Stugan som kallas Åliden byggdes på 1920-talet och på en informationsskylt kan man läsa ´´ Förebilden till detta hus finns att hämta i franska bondbyar där 1700-talets kungligheter roade sig med att leka lantliv´´.
 

Tyresö slottspark består till en stor del av den engelska parken vilket innebär att den är lummig och naturlik, men parken har även stora öppna ytor. I juli månad lägger sig ett ovanligt lugn över parken och att då vandra på de slingrande gångarna under de höga vackra träden är verkligen meditativt. Jag vet nog ingen slottspark som är så vilsam och där jag blir så lugn. Visserligen trivs jag även mycket bra i Engsholms slottspark där jag jobbar, men om den är så vilsam vet jag inte...

 

Vid slottets västra fasad växer höga cypresser som sträcker sig upp mot fasaden och ser ut att vakta byggnaden. Här ligger också slottets restaurang som har en uteservering var ifrån man kan blicka ut över fruktträdgården nedanför och av någon anledning har jag inte varit på plats när alla fruktträden blommar, men man hinner ju inte med allt man vill se under vår och försommar då tiden som bekant går ovanligt fort.

 

Besöker man Tyresö slottspark slutet av juni eller i början av juli så kan man njuta av alla vackra luktpioner som blommar intill slottet mot sjösidan. Den delen av parken är anlagd som en liten renässansträdgård med gångar är i korsform och där planteringarna är fyllda av pioner inramade av lågt klippta buxbomhäckar men även av  lavendel. Härifrån har man också en vacker utsikt över sjön.

Jag gick över bron till Notholmen där caféet ligger och just när man kommit över till ön så kantas stigen av spansk körvel som vid mitt besök i juni blommade vackert. Eftersom caféet inte var öppet klockan sex en söndagsmorgon så tog jag mitt kaffe från termosen ute på bryggan och det är sällan man ser vattnen ligga så stilla som det gjorde den här morgonen och skogen längs sjöstranden speglade sig som en tavla i vattenytan. Den här morgonen fick mig att andas lugnare och tankarna blev klarare.

 

På Notholmen finns förutom caféet, ett vandrarhem och en gästhamn för fritidsbåtar och vid mitt besök fanns även en stor scen uppställd där man nu under juni 2012 kunde se Strindbergs Hemsöborna.

Slottet och parken som ligger 18 km från Stockholm ägs och förvaltas av Nordiska Museet och är en plats där mycket folk brukar samlas under helger och högtider som till exepel vid midsommar. För min egen del så försöker jag komma ut hit flera gånger om året och jag trivs här både tidigt på morgnarna då jag är ensam i slottsparken, men även senare på dagen då man kan fika vid det mysiga caféet ute på Notholmen där det även finns fina badklippor.

 

Det har funnits ett slott här sedan 1620-talet då Gabriel Oxenstierna lät bygga det första slottet. Slottet fick sitt nuvarande utseende vid en ombyggnad i slutet av 1800-talet då man efter gamla bilder i Erik Dahlbergs Suecia Antiqua från 1600-talet bl.a. återskapade de vackra tornen.

Innan man lämnar Tyresö slottspark ska man absolut besöka handelsträdgården där man alltid hittar något som man vill ha. Ska ni köpa växter så rådgör med min gamla kurskompis Arne som har hand om växtavdelningen för utomhusväxter. Han kan det mesta som man behöver veta om växter.

 

Något som gladde mig under vintern 2014-2015 var när jag fick reda på att Antoine Berthelin som tidigare varit trädgårdsmästare på Rosendal, blir ny trädgårdsmästare här i Tyresö slottspark. Han kommer att bli perfekt som slottsträdgårdsmästre här!

 7 maj 2017
 

Fruktträdgården blommar 23 maj 2015

 

 

 

 Bron till Notholmen 23 maj 2015
 
 

Ett besök i parken den 13 oktober 2013

 

 

Hemsida                

 

                     

Äldre bilder
6 maj 2007
 
6 juni 2008
 
15 juli 2006
 
 15 juli 2006
 
 Notholmen 2007
 
Erik Dahlbergs målning från 1600-talet

Tullgarns slottspark



Läge: 30 km söder om Södertälje mot Trosa.
Historia: Slottet uppfördes på 1720-talet i nyklassicistisk stil för Magnus Julius De la Gardie av fransmannen Destain. Slottet inköptes 1772 av staten och blev ett kungligt slott och det här var Gustav V:s sommarresidens. Den engelska parken anlades i slutet av 1700-talet.
Se även Historiesajten.
Café: Tullgarns värdshus - Tullgarns stallcafé - Orangeriets trädgårdscafé
Ägare: Staten
Öppet: Parken är alltid öppen.
Hemsida: Tullgarns slott
_____________________________________________________________________________________

Besök 2006
Tullgarns slott närmar man sig genom en gammal sliten allé som består av både lind och ask. I början av allén har man planterat tjugo nya lindar på var sida om vägen och man kan ju hoppas att det finns ekonomi att fortsätta i hela allén. Man kör vidare genom en bondgård innan man kommer fram till parkeringen där en stor fruktträdgård finns.

Jag börjar min vandring bort mot orangeriet som ligger ganska långt från slottet. Orangeriet byggdes på 1850-talet och var i drift fram till 1950.
Nu finns här ett café.  Det var stängt när jag var här men såg in genom fönstren att det var mycket vackert där inne med pelare eller kolonner och känslan av ett orangeri trots caféborden.

Det här är mycket vackra trakter med stora ängar och lundar i den engelska parken bort mot slottet. För tre år sedan besökte jag parken och blev ordentligt besviken av den dåliga skötseln som förstörde en bra känsla i parken. Vid mitt besök den här gången var jag inställd på att bli besviken som jag blev vid Ulriksdal tidigare och som ju också är ett kungligt slott. Men nu blev jag istället glatt överraskad av att skötseln var mycket bättre nu, gångarna var kantskurna och alla grusytor bra skötta. Det är ju enorma ytor att sköta och någon pedantskötsel finns det nog varken tid eller ekonomi till.

Det är vackert med de gamla lindallérna upp mot slottet där man går under trädkronorna. Det enda blommor som planterats är lite sommarblommor på gräsytan vid entrén och alla dessa gamla stamfuchior mot slottsfasaden. Lejonen vid slottsporten vaktar slottet.
Den stora gräsytan var förr uppdelad och där fanns planteringar med utplanteringsväxter. Här fanns även formklippta buskar.

Går man runt slottet så blir besvikelsen lika stor som förra gången jag var här. Borggården mot sjösidan är oerhört tråkig och det ser inte snyggt ut med gräs mellan plattorna även om den fina murrevan blommar vackert i trappor och bland kalkstenarna. Det finns fyra urnor som inte är planterade ännu och runt om växer rosor. Här skulle gå att göra mycket vackert med t.ex. låga buxbomhäckar som ramar in gräsytorna mm. Det är en fantastisk fin utsikt härifrån där man hade koll på främmande som närmade sig slottet sjövägen.

Något annat som märkligt i parken är alla dessa blandhäckar. Det har planterats oerhört mycket häckar invid slottet. Bort mot orangeriet består häckarna av lind, alm, ask, lönn, hägg och rönn....vet inte om jag ska tycka att det är charmigt och roligt eller en ren katastrof. Effekten av välskötta tuktade häckar mot de vilda ängarna skulle kunna vara mycket vacker. I den s.k stjärnboskén är häckarna lika blandade och mitt i boskén finns en plats med bänkar, där finns också en rund plantering centralt med fuchisa på stam och under dem har planterats enbart silverek...!
Men att byta ut dessa vanskötta häckar till enhetliga buskar skulle kosta enorma pengar - Drottningholm slukar nog en hel del och häckar på Tullgarn är säkert inte prio ett.
Jag vandrar vidare bort mot de biologiska reningsdammarna som är en historia för sig och som jag inte ska gå in på här men stora markytor är avsatta för den här avancerade anläggningen.
Att vandra längs de slingrande stigarna efter de stilla kanalerna där schersminen blommar och doftar underbart är skönt och just den här kvällen finns inte en människa här. Närheten till vattnet finns hela tiden och jag kan se framför mig när de enorma ängsmarkerna blommar på våren och försommaren.

Jag läste någonstans att kungafamiljen valde mellan Tullgarn och Drottningholm när de flyttade från Stockholms slott men den här vackra parken låg säkert för långt från huvudstaden. Annars gillar ju kungen att jaga och här i omgivningarna finns massor av vildsvin att skjuta.
Avslutningsvis går jag förbi värdshuset som är öppet men jag hade redan ätit så det får bli en annan gång.
_____________________________________________________________________________________

Besök 5 maj 2008
Ett besök i Tullgarns slottspark i början av maj är något jag kan rekommendera. En fantastisk vacker kväll, ingen vind och bara fåglar som hörs i den här vackra parken.
Äntligen håller parken att få ett lyft i form av nya gräsmattor och grus på gångarna, lönnar har planterats 2007 som alléträd och på borggården mot sjön har man skrapat bort allt ogräs och även här gör man nya gräsmattor och gångar. Nu kan turister besöka parken och njuta att den fantastiska miljön.  Om ryktena stämmer att prinsessan Viktoria ska bosätta sig här i slottet så måste väl parken vara värdig en prinsessa.....! Att vandra i markerna runt själva parken är som att gå i en stor blomsterkorg. Det här besöket kommer jag att minna länge.

Besök den 12 maj 2010

Orangeriets café
Erik Dahlbergs målning från 1600-talet

Tjolöholms slottspark

 
Odlings-TV 2014

Tid: 31 maj 2008
Läge: Från Göteborg kör man E6/E20 söderut, förbi Kungsbacka, till avfart 58 Fjärås/Tjolöholms slott. Efter avfarten tar man till höger och fortsätter ett par kilometer söderut på väg 939 och tar sedan till höger igen vid skylten Tjolöholms slott.
Känsla: Ett oslagbart läge med utsikt över skär och hav.
Växter: Mängder av rododendron som blommade nu, rosor, formklippta idegranar, gullregn mm.
Historia: Den förmögne göteborgsköpmannen Dickson köpte Tjolöholm i slutet av 1800-talet och slottet stod färdigt 1904. Se mer på hemsidan
Ägare: Tjolöholms gods ägs av Stiftelsen Tjolöholm med Kungsbacka kommun som stiftelsens huvudman.
Café: Ja, Storstugan.
Hemsida: Tjolöholms slott
_____________________________________________________________________________________

Tjolöholms slottspark beökte jag för tio år sedan för första gången och jag blev lika imponerad idag som då. Främst är det läget vid havet, stranden och de vackra skären utanför som gör den här platsen så fantastiskt vacker.

Vägen upp mot slottet från parkeringen går längs en lång, bred och mjukt beskuren lindhäck. Jag tycker mycket om hela den här platsen, längs ena sidan av parken ner mot sjön finns en lång pergola med rosor, klematis och vildvin. 
När man kommer fram till murkanten längst ner mot havet ser man den stora fina sandstranden som säkert gör den här platsen till ett  populärt utflyktsmål inte bara för kultur- och trädgårdsintresserade.

Nu hade jag inte tid att besöka själva slottet vid mitt besök, men där inne kan man se många tekniska finesser som man uttrycker det på hemsidan.
Det får bli ett besök inne i slottet vid nästa besök, då det med all säkerhet blir flera stopp vid den här platsen när jag är på resa söderut längs västkusten.  
De växter som man lägger märke till i parken är främst de formklippta idegranarna ner mot havet och jag kan tänka mig att det är vackert när rosorna blommar i pergolan i juni-juli. Framför slottet mot landsidan blommade nu ett stort gullregnsträd.







Rosenlunds Rosarium i Jönköping



Min bloggvän som skriver den fina bloggen Miras Mirakel gästspanade åt mig i Rosariet i Jönköping och jag bugar och tackar för en fin spaning och som alltid de finaste bilderna.

Datum:
15 juli 2009
Läge: Rosenlund, Jönköping
Känsla: Överväldigande, välordnat, stort
Skötsel: God. Välklippta gräsmattor och buxbomshäckar. Noggran skyltning och beskrivning av sorter och placering. Innehållsrik (40 sidor) rosguide till salu för 20 kr.
Växter: Rosor, en del doftpioner samt perenner.
Historia: Rosenlunds herrgård uppfördes 1788 med fruktträd och stora blomsterrabatter. Här har också funnits en skolträdgård. 1977 anlades ett rosarium. 1993 anlades Lustgården med buskar och perenna växter. För mer information, se hemsidan.
Café: Östra sportklubbens café Rosariet
Ägare: Jönköpings kommun
Hemsida: Rosenlunds Rosarium



Uppe på Rosenlund i Jönköping, öster om herrgården, ligger Rosenlunds Rosarium omgivet av höga spaljeer med klätterrosor. Vid mitt besök var naturligtvis en hel del överblommat, men många rosor blommade ännu och en hel del stod i knopp. Men jag kan också se något vackert i överblommade rosor, en förgängelsens charm där de står och kämpar på sista beslutet med sina doftande, sköra blomblad till hälften nedfallna på gräsmattan.














Tosterups slottspark


Tid: 8 augusti 2006 på förmiddagen
Läge: 12 km nordost om Ystad
Känsla: Jag har hamnat i en riddarsaga!
Trädgårdens skötsel: God
Växter: Runt vallgraven är häckar av bok och avenbok
Historia: Slottets nuvarande exteriör är från 1760-talet men borgtornet är från ca. 1500-talet.. Här fanns förr en borg från tidig medeltid. Tycho Brahe växte upp här på 1500-talet. 1832 gick Tosterup över i Ehrensvärds ägo och nuvarande ägare är greve Jörgen Ehrensvärd. Se mer här på Slottsguiden.
Café: Nej
Ägare: Familjen Ehrensvärd
Wikipedia
Öppet: Känns lite som om man måste smyga in lite försiktigt men några skyltar med info om historien om trakten visar ändå att det är meningen att visa parken. I boken Svenska Slott och herrgårdar av Fredric Bediore står det att Tosterup inte är öppet för besökare...
Övrigt: Här spelade Svenska Ord med Hasse och Tage in scener till filmer som Äppelkriget och Picassos äventyr.


På håll ser man det höga tornet som påminner om tornet på en riddarborg. Man fortsätter att befinna sig i en riddarsaga när man kliver in på slottsgården och ser att runt slottet finns en vallgrav med bro över till slottet. Slottet och området är privat, i varje fall på ön innanför vallgraven. Jag känner mig som Ivanhoe eller Robin Hood då jag smyger runt slottet. Det finns ingen direkt trädgård här utan runt slottet är planterat bok och avenbokhäckar som är väl tuktade.

Bakom slottet är anlagt en damm som nu nästan är torrlagd men en hel del änder simmar omkring där  i det grunda vattnet och en stor blodbok står intill. Omgivningarna runt slottet är mycket vackra, åt ena hållet ser man långt över slättlandskapet och på baksidan är stora lummiga träd, hästkastanjer och bokar bl.a.

Kyrkan från 1100-talet ligger precis intill och kyrkogården är mycket vacker med klippt buxbom runt gravplatserna. Just idag var en styrka på fyra trädgårdsarbetare där för att klippa buxbomen och städa på den lilla kyrkogården. Inte mycket mer att tillägga om trädgården så sammanfattar man den här platsen så blir det att det är helt klart värt ett besök, ett mycket spännande slott med vackra omgivningar och den lilla kyrkan intill.











Tidö slottspark


Datum: 12 juli 2009
Läge: Mellan Eskilstuna och Västerås.
Känsla: Harmoni! Här infann sig ett lugn som fick en stackars stockholmares hjärta att slå i en jämnare takt, en plats som jag alltid kommer att längta tillbaka till. Tyvärr så går det inte att förmedla den här känslan på bilderna där slottet ser ganska tungt ut...,.så upplever man det inte på plats.
Skötsel: Bra
Växter: Pionhäckar märktes vid ena infarten till slottet. Annars finns inte så mycket att berätta om.
Historia: Tidö Slott är sannolikt Sveriges bäst bevarade och mest levande slott från stormaktstiden.
Axel Oxenstierna, Gustaf II Adolfs rikskansler och Drottning Kristinas förmyndare, lät uppföra byggnaden 1620–1642 med hjälp av arkitekterna Simon de la Vallée och Nicodemus Tessin d.ä. (Från Tidö slotts hemsida) Läs mer om slottet på Historiesajten.
Café: Tidö värdshus Maj och september helgdagar 12-17
Juni t.o.m. September Tis-Sön 12-17

Ägare: Idag ägs och drivs Tidö Slott av David von Schinkel och hans fru Christina von Schinkel.
Hemsida: Tidö slott
_____________________________________________________________________________________

Ibland kommer man till platser som man förälskar sig i direkt. Här vid Tidö slott vill jag bo. Jag kände redan i allén fram till slottsområdet att jag skulle falla för den här miljön och när jag klev ur bilen så kom lugnet över mig. Slottet är fantastiskt vackert och har en av de vackraste borggårdar jag sett.

Marken och byggnaderna runt slottet ligger vackert, lugnt och harmoniskt. Att en stor och mäktig man (Axel Oxenstierna) har låtit bygga detta slott ser man på de praktfulla portalerna och övriga utsmyckningar av byggnaden.
När man går upp den vänstra gången mot slottet från parkeringen så finns det långa häckar av pioner på båda sidor om gången. Tyvärr hade de blommat ut nu men jag kan tänka mig hur vackert det kan vara.

Vad gäller trädgård och trädgårdsväxter så är det lite tunt. Det finns lite röda rosor längs väggen på baksidan och några formklippta hagtornsträd framför slottet men annars är det den vackra miljön och atmosfären här som fångar intresset. Inne i slottet ligger leksaksmuseet men det fick inget besök av oss denna gång.
Till den här platsen kommer jag definitivt att återvända!


Självklart ska det finnas en Rolls-Royce här också....


Värdshuset en liten bit från slottet ligger i den gamla trädgårdsmästarbostaden som är inbäddad av rosor längs ena väggen.
Erik Dahlbergs målning från 1600-talet

Taxinge slottspark


Men visst saknas det något i buxbomsplanteringarna? Något ordnat.


Tid: 2 juni 2007

Känsla: En mycket naturskön väg leder fram till slottet som också ligger vackert vid Mälaren. Ett stuteri ligger i anslutning och det finns gamla vackra byggnader i hela området. Utsikten över Mälaren högt uppe vid lusthuset är storslagen. I den italienska parken hittade jag det där extra som får en trädgårdsspanare att stanna till och njuta lite extra.
Skötsel: Bra
Växter: Det här är ingen park som har mängder av olika växter men däremot mängder av stora lindar, ekar och lönnar växer runt slottet. Långa häckar av lind finns nere i parken och i den franska parken är det buxbom och flera höga vackra pyramidekar. Två platser med thuja med soffor finns även där. I den italienska parken finns det välansad buxbom, rosor och kaprifol. En rund plantering framför slottet på den stora grusytan växer lite perenner, bl.a kärleksört, lavendel, stäppsalvia mm. En rund plantering av hemska pelaraspar står nedanför slottet mot sjön....ta bort dem och den döende hängasken! Självklart fanns även här den obligatoriska blodboken invid slottet.
Historia: Se här.

Café: Slottscaféet
ÖPPETTIDER 2011
jan-april fre - sön 11-16
maj-aug dagligen 11-18
sept dagligen 11-16
okt – 18 dec fre - sön 11-16

Ägare: Nykvarns kommun sedan 1999.
Hemsida: Taxinge slott
____________________________________________________________________________________

Taxinge slottspark tävlar i år om att bli Sveriges vackraste park och eftersom jag inte besökt platsen tidigare så blev jag nyfiken och begav mig dit i början av juni anno 2007. Jag hade inga stora förhoppningar om en vacker plats då jag hört av en bekant att det inte skulle vara så märkvärdigt. Redan på vägen fram mot slottet märkte jag att det här är en naturskön plats med mjuk vacker lövskog, gula rapsfält och gamla byggnader. Det första jag såg när jag kom fram var en badplats med stora gräsytor hela vägen upp mot slottet.

Först ser jag bara den vackra stuteribyggnaden som Ernst Sjögren (ägare 1928-1969) lät bygga men om man ser till vänster upptäcker man det lilla slottet och en bred grusgång leder fram till byggnaden. Det är ett vackert litet slott utan tinnar och torn. I flyglarna finns bl.a. en slottsbod och inne i slottet ligger caféet som har uteservering både framför och på baksidan mot sjön.

Jag gick ut mot utsiktsplatsen där ett lusthus som kallas Turkiska kiosken stod och utsikten över Mälaren var storslagen.
När jag kom ner till den franska trädgården såg det väl sådär ut, buxbomsinramade gräsytor och några stora urnor i gjutjärn och platsen pryddes av stora vackra pyramidekar som just nu var vackert ljust försommargröna.
Långa gångar med lindhäckar på ca. 1.80 cm höjd var nu nyklippta (antar att parkskötseln i år blir lite noggrannare än vanligt...då parken tävlar).

Höjdpunkten i den här parken förutom det vackra läget, var den italienska parken som var riktigt fin. Mycket vackra buxbomsinramningar med rosor i och en porlande fontän. Över muren ser man sjön och uppåt ser man slottet. Blommande vildkaprifol klänger efter de gula murarna och den här vackra lilla trädgården får hela området att lyfta. Utan den skulle betyget sänkas. Just en sådan här italiensk trädgård skulle jag vilja ha i vår park och den skulle pryda vilken park som helst. Riktigt bra!

Runt hela området finns stora gräsytor som kräver mycket skötsel och som nu var fint klippta, skötseln i stort var bra i parken. Höjer man blicken på några ställen ser man bl.a. de hemska pelarasparna som är torra i toppen och även en hängask har torkat och går mot döden. Det skämmer lite just detta år när det ska tävlas och jag är fortfarande lite förundrad över valet av parker i den här tävlingen. Visst är det här en mycket vacker plats men om man jämför med förra årets vinnare Norrvikens trädgårdar så blir det stora skillnader. Men jag säger lycka till - min röst gick dock till sagoöns vackra botaniska.
Det här är i alla fall en perfekt plats för utflykt, picknick eller en dag på badstranden. Miljön är lugn och skön och man kan fika på slottscaféet, vilket jag inte gjorde idag. Det sägs att caféet ska vara mycket bra och bl.a norra Europas största kakbord med 50 sorters hembakat bröd.
Jag tyckte om den här platsen och jag kommer med all säkerhet att återvända hit.

Jo, jag återvände till Taxinge i september 2008 då det var höstmarknad.


Svartsjö slottspark

24 augusti 2007

Läge: Färingsö, västra Stockholm
Historia: Det finns dokument som visar att ett kungahus var beläget här redan 1310. Gustav Vasa byggde här på 1540-talet ett myntverk. Sönerna Erik XIV och Johan III utvidgade anläggningen till en renässansborg och i anslutning anlades en barockträdgård. 1687 brann borgen, rester av grunden finns kvart intill det nuvarade slottet som byggdes på 1730-talet och ritades av Carl Hårleman. År 1774 fick arkitekten William Chambers uppdrag att anlägga en engelsk park intill slottet. Man vet inte säkert om det är hans förslag som blev verklighet men detta är en av Sveriges äldsta engelska parker. Slottet fungerade som ett lustslott och jaktslott åt kungen mm.
Ägare: Statens fastighetsverk
Café: Tårtcaféet

___________________________________________________________________________________

Svartsjö slott är Sveriges första rokokoslott och ritades av den kände arkitekten Carl Hårleman på 1730-talet.
När man parkerar bilen och vandrar upp mot slottet känns det som om detta är ett nybygge i 1700-talsstil. Slottet nyrenoverades 1995-2002 efter det att Statens fastighetsverk tog över förvaltningen av slottet 1994.

Runt slottet finns inte ett spår av trädgård förutom de stora gräsytorna och de grusade ytorna runt slottet. Allt ser dock ganska prydligt ut, de om sköter parken kan egentligen inte göra så mycket bättre än så här.

Fängelse
Svartsjö slott var under åren 1891-1966 fängelse eller tvångsarbetaranstalt som det hette. Fångarna var män som inte kunde försörja sig och saknade ekonomiska tillgångar, vilket var ett lagbrott står det i foldern som handlar som slottets historia och finns i en låda vid entrén till parken. I slottets källare finns två isoleringsceller kvar
337 celler fans uppdelade i de 44 rummen. I slutet av 1960-talet revs fängelsemurarna. Slottet stod sedan övergivet i 35 år innan det renoverades. Om man inte visste om den mörka perioden i slottets historia känner man ändå av en dyster stämning här. Slottet är däremot mycket vackert och den färg som användes till fasaderna vid renoveringen ska vara just den färg som Carl Hårleman använde vid bygget av slottet.

När man fortsätter in i den engelska parken förändras den lite dystra stämningen. Här kan man ana hur vackert det en gång varit och det är fortfarande vackert med de stora ekarna från medeltiden och de gamla lindalléerna. Det lär ha funnits humleodlingar ner mot Svartsjöviken och det finns intressanta linjer genom parken med blickpunkter som när man ser Sånga kyrka från en linje på ett stäle. Träden i parken är i huvudsak lind och ek men även inslag av alm och hästkastanj.

Gångstigar löper genom parken och jag måste återvända hit i maj månad nästa år för att se vårfloran i den ängs- och lundmark som finns här under de gamla träden, de är säkert mycket vackert här då med fåglarnas körer i träden. Nu hördes bara en ensam skata. Floran ska bl.a. bestå av akleja, hålnunneört, gulsippa, jättestarr, ramslök och krollilja. En ganska stor damm finns här och användes förr som fiskdamm där tydligen rudor var en fisk som uppskattades.


4 augusti 2007 - Här ser man resterna av den gamla borgen som brann 1687.

4 augusti 2007

I Svartsjö slottspark finns Drottning Kristinas lind, som är en av Sveriges största och äldsta parklindar (Tilia x europaea ´Pallida´) med en stamomkrets på över nio meter i brösthöjd.

Enligt traditionen är det Gustav II Adolf som planterat trädet under första delen av 1600-talet, men man vet inte säkert vem han tillägnat trädet, hans mor Kristina av Holstein eller hans dotter Kristina (senare drottning Kristina). Det är med vördnad man står intill ett så gammalt träd. Här låg en barockträdgård vid tiden då linden planterades



9 maj 2008
 
Erik Dahlbergs målning från 1600-talet

Sundbyholms slottspark


Datum: 11 juli 2009
Läge: 12 km utanför Eskilstuna.
Känsla: Det är egentligen bara själva slottet som får en att känna historien kring platsen. Parken är öppen och utan någon direkt trädgård.
Skötsel: Ganska bra. Det är nog ett hårt slitage här då det är mycket folk på området vid fint väder.
Växter: Här finns inte mycket som är spännande i växtväg.
Historia: Under medeltiden var Sundbyholm klostergods, och tillhörde Eskilstuna Johanniterkloster. Vid reformationen 1527 indrogs det till kronan.
1597 gav hertig Karl – Karl IX – slottet till sin son på sidolinjen, senare riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielm.
1629 inrättade Gyllenhielm en skola på egen bekostnad i slottets närhet; Sveriges första folkskola, som var i drift till 1987.
På 1890-talet befann sig prins Eugén med en målarkoloni i trakten. Han målade då sin kända tavla av Sundbyholms Slott "Det gamla slottet". Sin ateljé hade prinsen i stora salongen en trappa upp. Den 1 januari 1987 försåldes hotellet med tillhörande byggnader till Sundbyholms Slott & Konferenshotell.
(Från Sundbyholms slotts hemsida)
Café: Slottets restaurang och gästhamnens café.
Ägare:
Hemsida: Sundbyholms slott

Sundbyholms slott är väl mest känt för ´´Bonde söker fru´´  idag. Det är ju här som alla träffas och speed-dejtar innan de drar iväg till sina gårdar. Se här vilken fantastisk programidé dett är...

Egentligen brukar jag inte skriva om andra konferensanläggningar och Sundbyholm är ju både våra konkurrenter och kamrater i här Sörmland. Men jag gör en liten minispaning med bilder trots allt.

Den här slottsparken är en levande park där ett strandbad ligger alldeles intill och en stor båthamn med gästhamn.
Stora öppna ytor från slottet ner till sjön med en plantering i mitten där man har planterat växter med stark färg. Annars är det lindar som ramar in trädgården och inte så mycket annat spännande i växtväg. Slottet gör att den här platsen blir vacker.
Vi övernattade här och åt en mycket god middag inne på slottet.



Sommardahlior, pelargoner och helioptrop.


Säkra kort....tagetes och leverbalsam...färgstarkt är i varje fall....!



Till minne av att 110 år har förflutit sedan Prins Eugen på denna plats målade den berömda tavlan ´´Det gamla slottet´´. Skulpturen är utförd av bildhuggaren och skulptören Sven Lundqvist år 2003.








Sturehovs slottspark

11 juni 2017
 
20 juni 2012
 
 20 juni 2012

 

Ute vid Sturehovs slottspark finner man lugn, frid och harmoni. Mitt första besök i slottsparken var en tidig morgon i maj då jag var helt ensam på området, förutom de få personer som bor i slottsparken. När jag klev ur bilen kände jag genast lugnet och stillheten i den här lantliga miljön. Några minuter tidigare hade jag stångats med hetsiga bilister på E4:an.

Den här sköna vårdagen sjöng näktergalen och bofinken starkt och vackert i slottsparken och ute på åkrarna hördes sånglärkan på håll. Solen värmde gott, häggen blommade och doftade underbart och jag föll fullständigt för den här platsen. Sakta vandrade jag i det här fantastiska naturrummet och hade inte en tanke på att återvända till den riktiga världen där utanför grindarna.

 

Det leder en smal väg genom åkrar, ängar och fruktlundar fram till slottet som ligger vackert vid Mälarens strand. En gång i tiden låg Sturehovs slott långt ifrån Stockholm, men nu har staden växt ut ända till Botkyrka och de yttersta förorterna ligger bara några kilometer från slottet, men man märker inte av närheten på något sätt. Jag skulle gärna velat färdats ut till Sturehov från Stockholm för hundra år sedan då resan gick genom naturen och då man passerade gårdar här och där. Idag färdas man i stället genom tätbebyggt område på en hårt trafikerad motorväg. Det är just därför som det blir som balsam för själen när man kommer ut till lugnet vid Sturehov.

 

Platsen har gamla anor med en lång historia som går tillbaka till Medeltiden med släkten Sture som ägare under en period. Det har funnits flera tidigare byggnader på den här platsen och dagens lilla slott utan tinnar och torn fick sitt nuvarande utseende i slutet av 1780-talet då Johan Liljencrantz som var Gustav III:s finansminister köpte gården. Arkitekt var Carl Fredrik Adelcrantz som även ritat Kina slott vid Drottningholm och det gamla operahuset i Stockholm.

De vackra vita och grå flyglarna av trä är däremot från 1600-talet och i den södra flygeln finns ett mysigt café med en trädgårdsservering där jag dricker mitt kaffe och äter min morotskaka när jag besöker parken.

Idag är det Stockholm stad som äger och förvaltar fastigheten då man 1899 köpte marken för att i närheten kunna bygga Norsborgs vattenverk och även för att skydda vattentäkten Bornsjön som är reservvattentäkt åt Stockholm. Skulle Mälarens vatten förorenas så kommer Bornsjön att hålla huvudstaden med vatten.

 

Västerut från slottet sträcker sig en stor pampig barockpark och kontrasten mot den lantliga miljön runt omkring blir vackert effektfullt. Barockparken som omgärdas av lindhäckar är en fin anläggning och inne i parken finns lindar i alléer blandat med stora gräsytor. Det saknas helt planteringar inne i barockparken men bokhäckar som vackert möter varandra i böjda former framme vid slottet bryter av från alla lindar. Invid slottet står även två stora bokar tätt intill varandra, den ena är en vanlig bok och den andra en blodbok och jag har alltid tyckt att dessa två bokar ser ut som om de kramar varandra.

 

När man vandrar under lindarna i barockparken förstår man att den här delen av slottsparken kräver oerhört mycket skötsel med både beskärning och markskötsel. En barockpark bör vara strikt välskött med tuktade träd, gräset kortklippt och gångarna helt utan ogräs och med skarpt skurna kanter mellan gräs och grus. Visst är det lite synd att inte den här parken får visa upp hur den en gång var tänkt att se ut, men nu finns det tydligen planer på att ta tag i den här platsen framöver och satsa på en ordentlig uppryckning av slottsparken, vilket känns  mycket spännande.

 

 
11 juni 2017
 
20 juni 2012 
 
 
20 juni 2012
 
 2007

 

Det går en allé av knuthamlade lindar ner mot bryggan och närmast sjön finns något så märkligt som knuthamlade alar. Man kan hårdbeskära många olika träd, men hamlade alar har jag inte sett tidigare.  

Det står två magnifika blodbokar framför slottet mot sjön som ser ut som två ståtliga vakter och i början av juni då den övriga växtligheten i parken fortfarande går i skirt grönt, är kontrasten spännande med blodbokarnas mörkt röda blad.

Den här platsen är som gjord för stilla vandringar i de vackra lummiga omgivningarna där hägg, al, lind och alm trivs i den lite fuktiga lundmiljön. Nere vid Mälarens strand kan man vila en stund på bryggan och se över till Ekerö kyrka på andra sidan fjärden. Ett litet vackert krukmakeri ligger lite längre bort efter stranden, där man förutom krukor även kan köpa en del växter som är placerade som en liten trädgård utanför den gamla byggnaden.

 

Under 1950-talet utfördes en stor renovering av både slottet och parken och man återställde delar av parkens utseende från 1700-talet. Under 1800-talet hade man här liksom i många andra parker och trädgårdar enligt modet planterat utländska barrträd som helt förändrade trädgårdens karaktär och träden skymde även utsikten från slottet ut mot barockträdgården.

En bild från 1927 visar att stora barrträd som Pinus strobus växte väster om slottet där bokhäckarna nu finns, just innan den stora barockträdgården. Dessa träd togs bort vid restaureringen på 1950-talet och vyn ut mot den stora tuktade barockträdgården öppnade sig åter.

 

Jag läser i en skrift av Sven A. Hermelin och Sven-Ingvar Andersson som kom ut efter det att slottet och parken renoverats på 1950-talet, där man funderar på om den här barockparken någonsin varit utsmyckad med till exempel broderiparterrer med buxbom som var vanligt i den här typen av parker.

När barockparken anlades så befann sig Sverige i brytningstiden mellan den strikt tuktade och symmetriskt anlagda barockparken och den engelska parken som mer liknade ett stycke natur som i slutet av 1700-talet blev mode över hela Europa.

 Den här trädgården kanske på något sätt var ett mellanting mellan den strikta barockparken och den naturlika engelska parken. Eller som författarna säger ´´Den kanske kan tolkas som en begynnande likgiltighet för formträdgård över huvud taget. Men finansmannen (ägaren) vågade inte ta steget fullt ut i den nymodiga parkstilen´´.

 

Idag har Sturehovs slottspark en enklare anläggning, men är trots det en mycket vacker plats att besöka. I maj när häggen blommar och då vårfåglarna håller konsert runt slottet är Sturehov en perfekt plats för en vårutflykt. På vägen hemåt kör jag extra långsamt på den vackra vägen och när jag närmar mig E4:ans galna stress så längtar jag redan tillbaka till Sturehovs lugn.

 

 18 maj 2007
 
18 maj 2007
 
18 maj 2007
 
18 maj 2007 - Knuthamlade lindar
 

Bok - Fagus silvatica

Strömsholms slottspark



Datum: 12 juli 2009
Läge: 2 mil sydväst om Västerås.
Känsla: Ordning och reda. Barockträdgård med strikt symmetri. Men jag gillar den här slottsträdgården.
Skötsel: Bra.
Växter: Buxbom, thuja, liguster, hasselbuskar, lindar mm.
Historia: Slottet stod färdigt på 1680 -talet. Mer historia på Historiesajten.
Café: Det fanns ett café i parken när vi var där men jag hittar ingen information på den ´´kungliga hemsidan´´ men på Cafékartan kan man se caféer i närheten, för man kan ju inte titta på slottsparker utan att fika?
Ägare: Kungen=staten=vi...
Öppettider: 16–31 maj: lördag, söndag, helgdag kl. 12–16
juni: dagligen kl. 12–16
juli: dagligen kl. 12–17
aug: dagligen kl. 12–16
Hemsida: Strömsholms slott
______________________________________________________________________________________

Att besöka de kungliga slottsparkerna är lite speciellt eftersom man förväntar sig ganska strikta och stränga platser.
Strömsholms slott och slottspark kändes inte riktigt så. Det känns speciellt och levande med  Kålbäcksån som strömmar förbi slottet.
Barockslottet som har Nicodemus Tessin d.ä. som arkitekt är mycket vackert. Det sägs Strömsholm är en förenklad version av Drottningholms slott.
Parken framför slottet var innan 1918 en barockpark men som då ersattes av en ridbana för hinderhopp. 1933 skapade trädgårdsarkitekten Sven Hermelin en ny barockpark på baksidan av slottet med formklippta buxbom, liguster och thuja.

Det är en vacker plats och vid utanför slottsparken finns en plats där konserter brukar hållas på sommaren.








Erik Dahlbergs målning från 1600-talet

Steninge slottspark

Tid: 19 augusti 2006
Läge: 30 min norr om Stockholm utanför Märsta.
Känsla: Första känslan är att slottsbyggnaden är vacker i den stora parken. Andra känslan är att lugnet här bryts av dånet från Arlandaflyget.
Trädgårdens skötsel: Bra.
Växter: Som vanligt i barockparker så finns här ingen stor blomsterprakt utan det är strikt formade häckar av lind, lite buxbom, formklippta solitära liguster. Alléer av lind, en stor blodbok som jag nu sett i många slottsparker och här stör den symmetrin en aning då den står ensam vid ena sidan av parken på sjösidan. I alla stora ljusa urnor vid slottet finns röda hängpelargoner.
Historia: Slottet som ritades av Tessin d.y. är från 1705 och sägs vara den karolinska herrgårdsstilens finaste mest värdefulla byggnad i Sverige. Trädgårdsarkitekten Johan Hårleman anlade barockträdgården med en central allé och symmetriska parterrer. Mer historia på Wikipedia.
Café: Steninge kök & skafferi. Servering ligger i den vackra stenladugården från 1873 . Byggnaden ligger en bra bit från slottet och är helt nyligen renoverad .
Ägare: 2009 köpte Gelba Fastigheter (ägt av finansmannen, friherre Per Taube) Steninge, inklusive 380 hektar mark för 126 miljoner kronor.
Hemsida: Steninge slott
Öppettider: Entrébutiken i Slottsgallerian är öppen: mån-fre 11-18, lör-sön 10-17.
Aktuellt: Slottet renoveras men parken är öppen 2011
Händelser 2011: Lantlivsdagar 27-29 maj 2011! En annan händelse är att jag ska försöka göra ett återbesök i parken i vår eller försommar.
Det vackra slottet som är ritad av Tessin d.y. ligger i en stor barockpark med stora öppna ytor och som blivit ett kulturcenter. Man parkerar vid stenladugården eller Slottsgallerian som det heter och som byggdes 1873.  Där finns nu restaurangen, glashyttan och en stor butik där det säljs produkter som glas och porslin tillverkade på platsen.

När man kommer in i barockparken är det ganska lång väg att gå fram till slottet. I början av parken växer det boskéer av lind och runt hela anläggningen finns alléer av gamla lindar. Det är stora öppna ytor fram mot slottet och en fontän finns centralt men som inte var igång nu. När man närmar slottet ser man vilken vacker byggnad det är och det lockar att se vad som finns på andra sidan mot sjön. Där är huvudingången till slottet och här finns även de två flyglarna som kallas ´´Drottningflygeln´´ och ´´Biljardflygeln´´. Slottet visas några gånger varje helg.
Många stora ljusa urnor finns mot sjösidan och röda hängpelargoner har använts detta år 2006. Utsikten ned mot Mälaren är mycket vacker och den symmetriska ordningen fortsätter här ner mot bryggan. Solitära formklippta liguster som ser lite trötta ut, en buxbomsrundel finns är och nere vid sjön och ut mot bryggan är det välklippta lindhäckar.

Steninge slottspark är en vacker park som jag egentligen helst skulle vilja sett på försommaren när lindarnas blad är nyutslagna och ljusgröna och när trakten fylls av fågelsång. Den här tiden på året hör man endast Arlandaflyget här. Det är ett perfekt utflyktsmål då man både kan gå på guidad visning av slottet, se parken, äta gott, se glasbruket och handla i butiken.

Trädgårdsmästeriet på Steninge



Från caféet ser man in i glasbruket, till höger i bild.
Erik Dahlbergs målning från 1600-talet

Slottsträdgården i Malmö



Datum: 13 maj 2009
Läge: Centralt i Malmö
Känsla: Ett lugnt och vackert läge där man kan vila från stressen i stan och ta en fika på caféet.
Skötsel: Bra.
Växter: Det här är i första hand en köksträdgård men även planteringar med perenner och prydnadsväxter finns här.
Historia: Idén till Slottsträdgården föddes 1994 av en grupp malmöbor med ett brinnande intresse för trädgård. Deras idé blev verklighet och i februari 1997 började den nya trädgården ta form. Slottsträdgården och kaféet öppnades för allmänheten den 8 maj 1998.
Café: Ja, öppet månd-söndag 11-17
Ägare: Malmö kommun
Öppettider: Trädgården är alltid öppen
Hemsida: Slottsträdgården
______________________________________________________________________________________

Den dagen jag besökte slottsträdgråden i Malmö hade jag just upplevt ett magiskt vackert Österlen mitt i äppelblomningen och allt annat blev för en stund ointressant. Jag borde kanske ha lugnat mig en dag innan jag kastade mig över den här platsen som ligger centralt i Malmö.
Jag kom gående från stadsbiblioteket och gick genom parken som ligger där intill, över en bro och genom Kungsparken och här är det väldigt lugnt och en lummig grönska. Från Kungsparken går man över ännu en bro för att komma in i slottsträdgården och det första som möter en är växthusen och ett fint café. För att varva ner efter resan hit började jag med att ta en kopp te och en stor macka. Just intill där jag satt hade man en stor plantering med en stark blå förgätmigej med några rosa sorter inblandat och det var riktigt fint. Långst bort i blickfånget i trädgården står en gammal vacker väderkvarn.

När jag började min vandring i den ganska lilla trädgården så förstod jag att det här är i första hand en köksträdgård och att jag är lite tidigt ute om jag ska försöka bedöma en sådan plats. Min spontana första tanke var att....´´är det bara det här?´´. Rusade fram till en grupp vita tulpaner...som alltid lockar och fotade de som förgrund. Det andra som lockade var stora och kraftiga, gula Euphorbia characias ssp. wulfenii.

Vissa planteringar innehåller perenner som en ljust rosa näva och vallmo, det finns inga namnskyltar här och jag vet inte med säkerhet vad det är för sorter.
Kvarnen ligger just utanför själva trädgården och runt den blommade syrener mm.

Hur som helst så måste det här vara en viktig plats för malmöbor, en oas mitt i ´´storstan´´. Att bara vandra runt och titta på växter eller att ta en långfika här vid kanalen. Trots allt detta så hade jag kanske väntat mig lite mer av trädgården. Den har visats på TV så mycket och trädgårdsmästaren John Taylor är ju erkänt duktig. Det vanliga felet man gör är att göra sig en bild  av platsen innan besöket. Men Slottsträdgården är en fin plats och jag borde nog se den i augusti också....frågan är om jag åker till Malmö en gång till...i år?

Euphorbia characias ssp. wulfenii


Rosersbergs slottspark


Läge: E4 norrut från Stockholm mot Upplands Väsby, följ skyltar mot Rosersberg eller ta pendeltåg till Rosersberg och sedan 2 km promenad.
Känsla: En öde plats. Som om tiden stannat. Av Tessins barockpark finns inget kvar, bara stora tomma ytor av gräs och grus.
Trädgårdens skötsel: Välskött. Det är inte så svårt att sköta en sådan här park där det inte finns planteringar.
Växter: Inga växter alls egentligen. En blandhäck delar av trädgården. Urnor vid slottet med röda sommardalior i. Inte speciellt vackert eller spännande. Däremot finns här massor av gamla vackra lindar.
Historia: Slottet uppfördes på 1630-talet av familjen Oxenstierna och trädgården anlades efter ritningar av Simon de la Vallé. 1762 blev slottet kungligt. Barockparken anlades av Nicodemus Tessin d.y.
Se även Historiesajten.
Café: Slottscafé
Ägare: Staten
Hemsida: Rosersbergs slott
Aktuellt: Det blir absolut ett besök i vår när vitsipporna blommar...om jag hinner!
______________________________________________________________________________________

17 maj 2009
2008 blev Rosersberg en konferensanläggning vilket betyder att platsen säkert kommer att bli mer levande än vid mitt första besök 2006.
Den här gången var vädret soligt och temperaturen 15 grader. Vi fikade inne på slottscaféet men nu var inte uteserveringen öppen.

Det som man först lägger märke till då man kommer till parken den här tiden på året är att alla lindarna just vecklat ut sina skirt gröna blad och det är en mycket vacker grönska runt hela slottsparken.

I en kommentar här nedan berättar trädgårdsmästare Göran Dahlberg att slottsparken håller på att delvis renoveras och det är ju glädjande. Jag ska försöka hitta honom i parken vid nästa besök.

23 juli 2006
Vid ankomsten vräkte regnet ner och vi fick vänta i bilen innan vi vågade oss ut i slottsparken. Det var inte många andra som kommit på idén att åka hit ut idag. Jag antar att markerna runt omkring är vackra på våren när floran under lindar och bokar visar sig i maj. Men just nu mitt i sommaren är det väl ingen plats som man vallfärdar till.

Slottet är öppet för bokade visningar efter överenskommelse. Själva slottsparken känns helt öde, som om inget liv fanns här alls. Allt känns som ett museum dit ingen kommer. Men jag antar att det kommer turister hit för att följa visningarna inne i slottet som vid det här tillfället var stängt. Framme vid den stora grusbelagda borggården var det snyggt och välskött, nästan sterilt. Inga urnor med blommor framme vid entrén eller någon utsmyckning alls, jo en staty av en hund.

Mot sjösidan öppnar sig en stor park som nu bara består av en stor gräsyta och gångstigar. Här anlade Nicodemus Tessin d.y. en vacker barockpark i slutet av 1600-talet och var då en av Sveriges mest påkostade parker. Hoppas att han inte ser parken idag från sin himmel.

Trappan upp mot slottet var vacker och där fanns urnor med röda sommardalior i. Runt något som liknade en pelare med ornament växte röda rosor som var så trötta och taniga att det vore bättre att ta bort dem. Vid nerfarten till den stora gräsytan växte en lång rad rosor som var helt nedätna av harar eller rådjur.
Omgivningarna är vackra med slingrande gångar under stora gamla lindar. Lindar växte i alléer på båda sidor om gräsytan. Det finns inte så mycket mer att berätta om den här kungliga parken då det inte finns planteringar eller några växter någonstans.

Jag vet inte vilka som ska besöka Rosersberg förutom de som ska besöka själva slottet. Parken ligger tom och öde och lockar inte till picknick, lek eller något annat. Stranden mot Mälaren var överväxt av vass och lockar inte heller. Byggnaden däremot är vacker och välskött, såg ganska nyrenoverad ut. Kanske att jag borde ge mig ut här i maj och se om känslan är en annan.

Boktips: Rosersbergs slott










Erik Dahlbergs målningar från 1600-talet

Ronneby brunnspark


Tid: 4 juni 2008
Övrigt: Blev utnämd till Sveriges vackraste park 2005
Känsla: Det här känns som en stor folkpark där människor träffas. Nu härskade rododendron här och i övrigt var de stora gräsytorna friskt gröna med stänkande vattenspridare på flera ställen.
Skötsel: Mycket bra
Växter: Stora rododendronplanteringar, en fin rosenträdgård, där inga rosor blommade vid mitt besök.
Historia: Se här
Ägare: Ronneby kommun
Café: Café Brunnskatten
Hemsida: Ronneby brunnspark
_____________________________________________________________________________________

År 2005 utsågs Ronneby brunnspark till Sveriges vackraste park och vad man än tycker om den tävlingen så förstår man att den här parken är uppskattad.
Jag kom hit på förmiddagen den här dagen tidigt i juni och hade bakom mig trädgårdar som Göteborgs botaniska, Norrvikens trädgårdar och Sofiero. Det var rododendrontider och parkens färger gick i lila och de höga parkrododendron växte höga i stora snår. Utefter den lilla ån vid bergets kant stod rododendronen tätt och gjorde sig fint mot vattnet. Jag är inte någon älskare av rododendron ska jag säga, men ibland måste jag erkänna att de blir vackra om de placerats rätt.

Den här parken har enorma ytor och är en park med många olika aktiviteter och är säkert ett självklart utflyktsmål för ortens befolkning. Flera skolklasser var på plats just nu, så någon direkt stillhet kunde man inte hitta vid det här tillfället men det är nog inte syftet med parken heller. Det är mer en levande park, för rekreation, men jag tror nog att man även kan vila här. Vid en lite bro kom man över till en sluttning upp mot skogen och där fortsatte den rikliga rododendronblomningen.

Här finns en omtalad rosengård och det var lite synd att jag inte befann mig här en månad senare, just nu blommade ingen ros. Så mycket spännande trädgårdsväxter såg man inte annars och de stora ytorna gör att det här är just en park och ingen trädgård.
I parken finns en vårträdgård, en doftträdgård och den japanska trädgården och jag ska erkänna att jag inte visste något om dessa delar av trädgården då jag var där utan läste om dem senare. Tråkigt men sant....lovar att titta på dessa platser vid nästa besök.
Jag hade nog för stora förväntningar på den här parken och jag föll inte fullt ut måste jag säga.









Penningby slottspark



Tid: 30 september 2006
Läge: Utanför Norrtälje efter väg 276 (kustvägen). Buss 621.
Känsla: En bortglömd och sovande trädgård.
Trädgårdens skötsel: Inte bra.
Växter: Lindar. Utanför entrén - Schersmin, paradisbuske, syrén. Spansk körvel.
Hitoria: Redan på 1400-talet började slottet byggas. 1831 drabbades slottet av en brand då taken förstördes. Mer historia på hemsidan. Se länk.
Café: Nej
Ägare: Släkten Nordström
Övrigt: Här spelades TV-serie ``Huset Silfvercronas gåta´´  in på 1970-talet.
Visning: Visas i juli kl. 11 alla dagar utom måndag. Entré 60 kr.
Hemsida: Stockholms länsmuseum
____________________________________________________________________________________

Den här slottsparken sover en törnrosasömn fortfarande och bara väntar på att få bli en vacker trädgård igen. Nu kan man bara njuta av de vackra omgivningarna. Gamla lindar växer fortfarande runt slottet och minner om något som liknar en slottspark. Det har planterats några få buskar intill entrén, syren, schersmin, paradisbuske och rosenspirea.....inte så smakfullt direkt, ingen planering alls.

Gräset var högt och gångarna dåligt skötta när jag besöker parken. På baksidan av slottet växer stora bestånd av spansk körvel och det luktar lakrits av den i hela parken. Ska absolut besöka parken nästa vår eller försommar för att se hur vårfloran ser ut runt slottet. Återkommer med mer spaningsuppgifter då.

Se inlägget om Penningby slott av Miras Mirakel från den 22 november 2009


Erik Dahlbergs målning från 1600-talet

Millesgården/Emma Lundbergs trädgård

 
Läge: Herserudsvägen 32 på Lidingö.
Känsla: Här kan man vandra bland Milles fantastiska statyer och de mycket smakfullt anlagda terrasserna. Lugnet, vattnets porlande från alla fontäner och utsikten gör det här till en pärla bland utflyktsmål. Är man konstintresserad blir man säkert nöjd och även om man är man intresserad av växter och trädgårdsanläggningar.
Trädgårdens skötsel: Mycket välskött.
Växter: I Emma Lundbergs trädgård: Mängder av pioner, lavendel, rödbladig alunrot, vanlig alunrot, nejlikrot, bergenia, strandiris, karpaterklocka, sockblomma, isop, höstanemon, rosenbräcka, backtimjan m.fl. timjansorter, kungsnäva, pipört, riddarsporre, höstanemon, daggfunkia, fänrikshjärta både lila och vita.
På övriga platser : Rosor - Jacques Cartier, Ispahan, Rose de resch, Zoe. Perenner - Spansk näva, nepeta, stjärnflocka, näva Johnson blue, liten flocknäva, trädgårdsiris, akleja mm.
Trädgårdsmästare: Anders Westberg (2008)
Historia: Skulptören Carl Milles konstnärshem. Paret Carl och Olga Milles köpte tomten på Lidingö 1906. Här skulle de sedan bo och verka fram till 1931. 1936 gjordes Millesgården om till en stiftelse och överlämnades som gåva till svenska folket.
Emma Lundberg (1869-1953) var konstnär och trädgårdsarkitekt och kallades för Sveriges Gertrude Jekyll. Hon kom att bo vid Bullerbacken på Lidingö och familjens trädgård blev hennes livsverk.
Café: Millesgårdens lanthandel café och restaurang
Öppet:
15 maj-30 september, alla dagar 11-17
1 oktober-14 maj, tisdag-söndag 12-17
Hemsida: Millesgården
Aktuellt: Kommande utställning 29 januari-15 maj 2011 - BEATRIX POTTERTM
PELLE KANINTM  & HANS VÄNNER
_________________________________________________________________________
2006
Millesgården på Lidingö är en av de vackraste platser i Stockholmsområdet. Här finns mängder av Carl Milles vackra statyer och de är placerade perfekt på den här terrasserade platsen. Nu tänker jag inte ägna någon tid åt statyerna eller konsten här utan jag var här först och främst för att se pionerna blomma i Emma Lundbergs trädgård och att se väterna på övriga platser.

Emma Lunderg-trädgården
Den här trädgården i Emma Lundbergs anda stod klar lagom till kulturhuvudstadsåret 1998. Jag besökte trädgården det året då allt var nyplanterat och jag förstod hur fint det skulle bli här framöver.
Hela den lilla trädgården är mycket smakfullt planerad med pionplanteringen i centrum. Trots att det var slutet av pionblomningen så ser man hur oerhört vacker en plantering med nästan enbart pioner kan se ut. Här finns blandade färger och många olika sorter, mest doftpioner och runt om växer lavendel som en inramning. Den rödbladiga alunroten tycker jag kanske var lite felplacerad bland pionerna men annars är det mesta mycket väl anpassat.

En ganska stor hästkastanj skuggar en del av trädgården men annars är det en solig plats och med växter som trivs i full sol. Vid den ena sidan är det anlagt en äng som just nu var torr då det är berg under och där det växte prästkragar mm. Mellan ängen och trädgården finns en uppbyggd stenmur där olika sorter av timjan och bräckor är planterade....så vackert!
 
Uppdatering 2015 - Tyvärr så finns inte tid och ekonomi att sköta Emma Lundbergs vackra pionträdgård som just nu vilar och väntar på vad som ska ske i framtiden.


25 juni 2005
 






Vid den bortre delen av trädgården växer mängder av klätterrosor på ställningar. I de övriga planteringarna växer blå strandiris, karpaterklocka, isop, riddarsporre, kungsnäva fänrikshjärta mm. Allt det här är så bra...en mycket vacker trädgård som blommar i omgångar och bör besökas vid flera tillfällen under växtsäsongen. Skötseln är nästan perfekt, men det såg lite torrt ut i planteringarna idag.


12 juni 2010 - Ulf Nordfjell -  utställning. Växten heter Pratia.
 
12 juni 2010
 


Att börja uppifrån på den övre terrassen och vandra neråt är en njutning. Det är så genomtänkt och smakfullt planerat och ljudet av fontänerna, utsikten från den höga klippan och valet av växter gör allt detta till en oerhört vacker plats. Överallt i trappor och murar växer den ljuvliga lilla murrevan som har blivit en karaktärsväxt för Millesgården. Den säljs även i små krukor i entrén. Undrar just hur det går till att sköta alla de enoma ytorna av kalksten som pryder terasserna. Eftersom murrevan tillåts växa överallt så kan man ju knappast bespruta stenytorna med ogräsmedel. Att få bort ogräs utan att störa murrevan måste vara ett tålamodsjobb.

Det finns en plantering vid mellersta terrassen alldeles vid caféet som är så proffsig och galet vacker.
Här växer gammaldags buskrosor som Rose de Resch, Ispahan, Jacques Cartier och Zoe. Färgskalan är rosa, en del mörka rosor, vitt och blått. Bland rosorna växer vita stora aklejor, kungsnäva och blå iris. Det här är en plantering av högsta klass, det bästa jag sett på länge.
Blir oerhört avundsjuk att jag inte kan använda sådana här fantastiska rosenbuskar i min park...rådjuren skulle jubla!

Vid den nedre terrassen finns en lång perennplantering vid en mur där det är planterat nävor och stjärnflocka, den kombinationen är perfekt. Rododendronens blomningstid är just över men man kan ana vilken prakt det är när de blommar vid alla terrasser. De är planterade på ett smakfullt sätt bl.a. vid trapporna och inte i stora grupper eller bara för att fylla ut någon tom yta.

Sammanfattar man intrycken så är allt väl genomtänkt, perfekt växtval och skötseln är mycket bra.
Det är bara att planera in ett besök är!







Tidigare inlägg Nyare inlägg

RSS 2.0
Related Posts with Thumbnails