Site Meter

Svartsjö slottspark


Läge: Färingsö, västra Stockholm
Historia: Det finns dokument som visar att ett kungahus var beläget här redan 1310. Gustav Vasa byggde här på 1540-talet ett myntverk. Sönerna Erik XIV och Johan III utvidgade anläggningen till en renässansborg och i anslutning anlades en barockträdgård. 1687 brann borgen, rester av grunden finns kvart intill det nuvarade slottet som byggdes på 1730-talet och ritades av Carl Hårleman. År 1774 fick arkitekten William Chambers uppdrag att anlägga en engelsk park intill slottet. Man vet inte säkert om det är hans förslag som blev verklighet men detta är en av Sveriges äldsta engelska parker. Slottet fungerade som ett lustslott och jaktslott åt kungen mm.
Ägare: Statens fastighetsverk
Café: Tårtcaféet

___________________________________________________________________________________

Svartsjö slott är Sveriges första rokokoslott och ritades av den kände arkitekten Carl Hårleman på 1730-talet.
När man parkerar bilen och vandrar upp mot slottet känns det som om detta är ett nybygge i 1700-talsstil. Slottet nyrenoverades 1995-2002 efter det att Statens fastighetsverk tog över förvaltningen av slottet 1994.

Runt slottet finns inte ett spår av trädgård förutom de stora gräsytorna och de grusade ytorna runt slottet. Allt ser dock ganska prydligt ut, de om sköter parken kan egentligen inte göra så mycket bättre än så här.

Fängelse
Svartsjö slott var under åren 1891-1966 fängelse eller tvångsarbetaranstalt som det hette. Fångarna var män som inte kunde försörja sig och saknade ekonomiska tillgångar, vilket var ett lagbrott står det i foldern som handlar som slottets historia och finns i en låda vid entrén till parken. I slottets källare finns två isoleringsceller kvar
337 celler fans uppdelade i de 44 rummen. I slutet av 1960-talet revs fängelsemurarna. Slottet stod sedan övergivet i 35 år innan det renoverades. Om man inte visste om den mörka perioden i slottets historia känner man ändå av en dyster stämning här. Slottet är däremot mycket vackert och den färg som användes till fasaderna vid renoveringen ska vara just den färg som Carl Hårleman använde vid bygget av slottet.

När man fortsätter in i den engelska parken förändras den lite dystra stämningen. Här kan man ana hur vackert det en gång varit och det är fortfarande vackert med de stora ekarna från medeltiden och de gamla lindalléerna. Det lär ha funnits humleodlingar ner mot Svartsjöviken och det finns intressanta linjer genom parken med blickpunkter som när man ser Sånga kyrka från en linje på ett stäle. Träden i parken är i huvudsak lind och ek men även inslag av alm och hästkastanj.

Gångstigar löper genom parken och jag måste återvända hit i maj månad nästa år för att se vårfloran i den ängs- och lundmark som finns här under de gamla träden, de är säkert mycket vackert här då med fåglarnas körer i träden. Nu hördes bara en ensam skata. Floran ska bl.a. bestå av akleja, hålnunneört, gulsippa, jättestarr, ramslök och krollilja. En ganska stor damm finns här och användes förr som fiskdamm där tydligen rudor var en fisk som uppskattades.


Här ser man resterna av den gamla borgen som brann 1687.

I Svartsjö slottspark finns Drottning Kristinas lind, som är en av Sveriges största och äldsta parklindar (Tilia x europaea ´Pallida´) med en stamomkrets på över nio meter i brösthöjd.

Enligt traditionen är det Gustav II Adolf som planterat trädet under första delen av 1600-talet, men man vet inte säkert vem han tillägnat trädet, hans mor Kristina av Holstein eller hans dotter Kristina (senare drottning Kristina). Det är med vördnad man står intill ett så gammalt träd. Här låg en barockträdgård vid tiden då linden planterades9 maj 2008
 
Erik Dahlbergs målning från 1600-talet
Trackback

RSS 2.0