Site Meter

Gamla Stans gröna rum

Just den här bilden är tagen den 30 maj 2012 på Kindstugatan fram mot Brända Tomten, när hästkastanjen blommar. Trädet planterades någon gång på 1910-talet. 
 
 Ståtlig Magnolia kobus inne i kvartert Cepheus den 29 april 2015
 
 Tyska brunnsplan när hästkastanjerna blommade i maj 2012. Jag försökte verkligen att vänta ut den där bilen.
 
 
De två vackra träden planterades här 1932. Innan fanns här två pyramidpopplar. I slutet av 1990-talet pågick en strid om dessa hästkastanjers vara eller inte vara. Många ville att de skulle tas bort och bytas ut till de smala popplarna igen, som inte döljde huset och brunnen. Tack och lov fick de stå kvar!
 
 Erik Palmstedts vackra brunn från 1785 och hästkastanjerna från 1932 vid Tyska Brunnsplan.
 
Staden, Stadsholmen, Staden Mellan Broarna, Gamla Stan!
Stockholms äldsta medeltida kärna har haft flera olika namn under årens lopp och det var först 1980 som stadsdelen officiellt bytte namn från Staden Mellan Broarna till Gamla Stan, som den sedan början av 1900-talet verkar ha kallats av stockholmarna.
 
Stockholm är byggt på öar och kallas ibland för ´´Nordens Venedig´´ och om man bortser från City så är vår huvudstad en mycket grön storstad. Det ser man särskilt tydligt från Söders höjder eller när man bläddrar i böcker där bilderna är tagna från luften. I Gamla Stan ligger de medeltida kvartern tätt och lämnar inte mycket plats fär grönska, men det finns några undantag.
 
Den mest kända ´´förgröningen...´´ av Gamla Stan är kvarteret Cepheus vid Köpmangatan, Kindstugatan och Svartmangatan, där gårdshusen revs under en stor sanering/renovering som pågick från 1934 till 1979, utförd av Samfundet Sankt Erik. Gården är Gamla Stans enda större park kan man säga, men den är inte öppen för allmänheten. På 80-talet utförde vårt familjeföretag Norrtälje Trädgårdsservice en del jobb här inne och nu blev jag insläppt för att fotografera trädgården.
 
På en mindre öppen kilformad plats där Själagårdsgatan och Kindstugatan möts, ligger Brända Tomten. Här låg tidigare ett hus som förstördes av en brand redan 1728 och har av olika anledningar inte bebyggts igen. Platsen nämns 1760 som Brända Tomten och fungerade som en vändplats i den trånga staden. Idag står en stor stolt hästkastanj som planterades på 1910-talet och bildar ett grönt tak över platsen, där sedan 2011 bageri/café/lunchrestaurang ´´Under Kastanjen´´ ligger och som blivit ett favoritställe när jag vandrar i Gamla Stan. Här kastar sig vildvinet mellan husen tvärs över Själagårdsgatan och skapar verkligen ett grönt rum inne i ett av Stockholms allra äldsta kvarter.
 
Fortsätter man Själagårdsgatan åt väster, kommer man fram till Tyska Brunnsplan, som är en öppen plats där brandförsvarets häst en gång i tiden skulle kunna vända och där Erik Palmstedts vackra brunn har haft sin plats sedan 1785. Två ståtliga hästkastanjer gör det här till ännu ett grönt rum i den den gamla staden. Tyvärr används platsen som parkering åt ett par bilar, vilket jag tycker är mycket märkligt.
 
Vid Tyska Stallplan ligger Storkyrkoskolan vars gård bildar gräns mot Prästgatan med en rad stora lindar med högt uppstammade kronor. På gården finns även häggträd och en stor hästkastanj.
 
En annan plats som blivit öppen i gränderna är Bollhustäppan invid slottsbacken och Finska kyrkan. Här låg sedan 1600-talet ett hus för bollspel och som på 1700-talet användes till teater. Den öppna platsen tillkom på 1960-talet då elverkstationshuset från slutet av 1800-talet revs. Ett stort vackert japanskt valnötsträd pryder tomten här vid Trädgårdsgatan. 2003 föll tyvärr det vackra kaukasiska vingnötsträdet här i en storm. En avlång damm omgärdas av växter (under våren tulpaner) och jag tycker väldigt mycket om den här platsen där valnötsträdet mjukar upp bland alla byggnader, som här har extra vackra fasadfärger.
 
Nedanför Sankt Göran och draken vid Köpmantorget finns ännu en grön plats vid Österlånggatan där stora avenbokar bildar ett grönt tak, där rådhusvin täcker muren upp på Sankt Göran och där fontäner plaskar så där lagom stilla. Caféerna och restaurangerna längs Österlånggatan har här en fin utsikt mot grönskan.
 
På Storkyrkans gård sträcker sig pyramidpopplar invid kyrktornet och en rad med hängaskar bildar lägre gröna tak. Inne på Tyska kyrkans gård finns en trädgård där hårt tuktade lindar utgör stommen, men där buskar och små gräsmattor ger grönska i alla nivåer. Formklippta hagtornsbuskar och forsythior tillsammans med syrener och en trädgårdsprakttry. En stor rönn böjer sig över Svartmangatan och lyser nu med klasar av röda bär.
 
Vid Baggensgatan finns en öppen grön plats, där ännu en stor hästkastanj breder ut sin vackra krona. Det finns många stora hästkastanjer i Gamla Stan och jag hoppas att de får stå friska framöver nu när hot om att kastanjemalen sprider sig upp i landet. På den här gården finns mängder av buskar, bland annat 7 buskpioner, ungersk syren, paradisbuske, eldtorn, någon högväxande oxbärsbuske och grönskan böjer sig vackert över staketet mot gränden.
 
Vid Gamla Stans tunnelbanestation finns en grön gård på Schönfeldts gränd, som vårt familjeföretag hade skötseln på under 1970-80-talet och där ett stort häggträd trängs mellan husen. Det trädet planterade vi någon gång på 80-talet. Grönskan finns kvar på gården, även om man efter senaste renoveringen kunde valt andra växter kan man tycka och häggträdet togs tyvärr bort.
 
Varje liten grön kvist som tittar fram mellan medeltidshusen gör mig glad och jag ser fram mot att magnoliaträdet vid Norra Benickebrinken ska växa till sig och att klättrande vildvin och rådhusvin här och där i gränderna ska få fastighetsägarna att ´´offra´´ några av sina välputsade fasader, för att Gamla Stan har verkligen välskötta fasader idag. Det är nästan så att man blir glad när man ser en sliten fasad där tidens tand har skapat känsla och liv åt byggnaden.
 
Det här inlägget kan kompletteras om jag hittar mer grönska i Gamla Stan!
 
Tyska Stallplan.
 
Svartmangatan. Borta vid Tyska kyrkan sträcker sig rönnen ut över gränden.
 
Trädgårdsgatan med Bollhustäppan till vänster.
 
Trädgårdsgatan fram mot Bollhustäppan där ett stort exemplar Japansk valnötsträd som skapar grönska i gränden. I Bengt Edlunds bok, Porträtt av ett träd, berättar han att trädet planterades 1965.
 
En stor fin klätterhortensia pryder väggen här vid Staffan Sasses Gränd. 
 
Under kastanjen vid Brända Tomten - Själagårdsgatan och Kindstugatan.
 
Själagårdsgatan mot Brända Tomten.
 
Vildvin som kastar sig vilt och vackert över Själagårdsgatan i Gamla Stan, in mot Café Under Kastanjen på Brända tomten!
 
Köpmantorget med Sankt Göran och draken. 20 september 2018
 
Köpmantorget ner mot Österlånggatan. Rådhusvin på väggen och på muren får rådhusvinet sällskap av vildvin under avenbokens kronor.
 
Österlånggatan med avenboken nedanför Sankt Göran och drakens bronskopia från 1912 vid Köpmantorget.
 
Prinsessan.
 
 Österlånggatan 20 september 2018
 
Baggensparken vid Baggensgatan med hästkastanjen som planterades i mitten av 1930-talet. Bild från 6 juli 2016
 
Här inne ligger kvarteret Cepheus och vi fick idag se gården då Lisa och Susanna på Samfundet Sankt Erik, öppnade och visade oss runt. Hä rinne på den här gården utförde vi några arbeten på 80-talet, när vi drev vårt familjeföretag Norrtälje Trädgårdsservice . Trädgården anlades i slutet av 1930-talet i funkisstil och ritades av Sven A Hermelin och Inger Wedborn. Det var tydligen först tänkt att bli en mer strikt stilträdgård, men just under den här tiden hade funkisen sin stora inmarsch i landet då både byggnader och trädgårdar följde den nya stilen. Det syns tydligt på växtmaterialet - paradisbuskar, kornell, prydnadsapel, rhododendron, funkia, ormbunkar, höstanemoner mm. Kvarteret har en mycket vacker gård med olika rum där ett stort skönt lugn råder. Här måste väl alla boende trivas gott! I maj återvänder vi för att fotografera när buskar och träd blommar!
 
Från Wikipedia
 
En trång bakgård i kv Cepheus före 1930-talet Cepheus är ett av Gamla stans största och äldsta kvarter sydost om Stortorget. Stadsdelen med sina trånga bakgårdar, dit solen aldrig kom, dåliga sanitära förhållanden och trångboddhet gjorde att man på 1800-talet ansåg att Gamla stan var ”en kvarleva av medeltidens barbariska byggnadssätt”. Stadsdelen var mycket förslummad och kring 1800-talets mitt trängdes cirka 13 000 människor i förfallna kvarter. På 1840-talet lades de första regleringsplaner för Gamla stan fram, samtliga krävde en total rivning av bebyggelsen, med undantag för de stadskvarter väster om Stora Nygatan, som hade reglerats med stora rätvinkliga stadskvarter efter den "stora vådelden" år 1625. Kring sekelskiftet 1900 fick man upp ögonen för de historiska värden som Gamla stans bebyggelse representerade. Konstnären Carl Larsson, själv född på Prästgatan, menade i ett uttalande 1904 att om han vore miljonär, så skulle han inköpa husen i Gamla stan, restaurera dem så noga som möjligt till deras ursprungligs skick samt utrusta dem med moderna tiders bekvämligheter. Opinionen för Gamla stans bevarande blev allt större, men det dröjde till 1930-talet innan Carl Larssons saneringsvisioner blev verklighet.
 
På 1930-talet hade avskyn mot Gamla stans slumkvarter förbytts till stor respekt för stadsdelens historiska arv. År 1934 lät Samfundet Sankt Erik på prov sanera huset Kindstugatan 14 i kvarteret Cepheus. Resultatet ansågs mycket lyckat. Fastighetsägarna var dock helt ointresserade, hellre ville de sälja än betala för en stor rivning och ombyggnad. Därför bildades bolaget AB Stadsholmen med uppgift att restaurera och modernisera byggnaderna. Samfundet började systematiskt inköpa flera byggnader i kvarteret med pengar som hade lånats av staden. I kvarteret trängdes över 30 små byggnader kring trånga bakgårdar (några bara med en storlek av 2-3m²) och ett inre virrvarr av århundradens tillbyggnader. Medan andra stadskvarter i Gamla stan genomkorsas av gränder och gator, så var kv Cepheus en enda stor kompakt byggnadsvolym. År 1936 drogs ett omfattande saneringsprojekt igång under ledning av arkitekten Albin Stark. Tretton gårdshus revs och i stället anlades en sammanhängande innergård, där Gamla stans första större park skapades. I de moderniserade små lägenheterna flyttade i slutet av 1930-talet radikala arkitekter och unga nygifta par in. "Smekmånadskvarteret" blev för en tid namnet på Cepheus. Under de följande åren fram till 1970 rustades husen längs gatorna upp och moderniserades. Alla byggnader undersöktes avStockholms stadsmuseum som fann bjälklag och andra byggnadsdetaljer som överraskade med sin ålder och sitt kulturhistoriska värde. Albin Stark hade gjort upp liknande saneringsplaner för grannkvarteren CassiopeaCeres och Phaëton, planerna förverkligades dock bara i Cepheus
 
De här rhododendronbuskarna är från parkens barndom i slutet av 1930-talet.
 
Tre glada tjejer  inne på gården vid kvarteret Cepheus. Susanna och Lisa från Sankt Erik och Ingela i mitten!
 
Magnoliaträdet står som ett smycke mitt i trädgården.
 
Utanför tunnelbanestationen finns fem stora robiniaträd och vid Schönfeldts gränd syns häggträdet till höger i bild. Tyvärr har häggen nu tagits bort!
 
Häggträdet i blom 17 maj 2012. Häggen sågades ner 2015 eller 2016.
 
Ingen grönska här, men Prästgatan är så vacker ändå!
 
Prästgatan.
 
 Häggträdet sträcker sig mot en av få icke nyrenoverade fasader i Gamla Stan, här mittemot skolgården vid Prästgatan.
 
 Storkyrkans gård. Sex paraplyaskar planterades 1970 då parken rustades upp. 
 
Stockholms slott, Logården 6 juli 2016
 
 
 
 
 

Kommentarer
Postat av: brittmari

Läser detta med ett igenkännande leende. Förra veckan bodde jag ett par nätter på vandrarhemmet Castanea i samma hus som Under Kastanjen där frukost intogs. Lördag morgon trodde vi, syrran o jag, att de öppnade 8.00 så vi gick runt o strosade lite o satt på bänkarna under kastanjen tills klockan blev 9.00. Några fotografer gick sakta runt och tog bilder och jag sa till syrran att snart kanske trädgårdsbloggaren dyker upp. Tänk, hade det varit en vecka senare så hade jag fått rätt!! Underbara dagar hade vi med sommarväder o ljumma kvällar. Vi var även i Djurgårdsstaden och undrade över de vitblommande buskarna...nu fick jag svaret av dig; bokharabinda! Tack för det och för att du delar med dig av dina strövtåg i vår vackra huvudstad!

2014-09-21 @ 13:28:58
Postat av: Hasse Wester

Men vad kul Brittmari och lite synd att jag inte var där en vecka tidigare då! Tack själv för att du hänger med på bloggen och att du kommenterar. De flesta kommenterar på Facebook när jag länkar blogginläggen dit, men kommentarer här uppskattar jag så mycket mer eftersom de inte försvinner i det snabba Facebookflödet!

2014-09-21 @ 13:38:32
URL: http://gardener.blogg.se/
Postat av: Anita

Vackra Stockholm och vackra september. Underbara bilder Hasse. När jag passerade under Kastanjen i somras var det betydligt mer folk där. Jag säger som Brittmari. Fint att du delar med dig från dina promenader.

Ha en fortsatt fin dag!
/Anita

2014-09-24 @ 12:44:26
URL: http://anitalinder.wordpress.com
Postat av: Hasse Wester

Tack Anita. Jag har försökt kommentera på din blogg flera gånger utan att lyckats, jag vet inte vad jag gör för fel? Ha det gott!

2014-09-24 @ 19:17:44
URL: http://gardener.blogg.se/
Postat av: Carina

Mina favoritkvarter, bodde också på vandrarhemmet Castanea förra året i augusti, portalen med vildvin är underbar och hela atmosfären i kvarteret. Jag träffade inte på dig, men Christoffer O' Reagan satt på Cafe Kastanjen och tog en fika precis som jag. Han hade förr guidade rundturer i Gamla stan, innan han blev så känd. Vandrarhemmet Castanea
runt hörnet, är för övrigt något jag varmt rekommenderar, läget är perfekt och drivs av två systrar i trivsam anda.
Tack för fin blogg/bilder och inspiration till fler besök i vår vackra huvudstad.
Tack

2014-09-25 @ 08:30:17
Postat av: Hasse Wester

Tack själv Carina för att du följer bloggen. Visst är det underbara kvarter med en känsla av tidlöshet bland de gamla husen. Under kastanjen är ett favoritcafé och jag har träffat Christoffer O´Reagan där inne vid något tillfälle. Vandrarhemmet Castanea låter mysigt, nästan så att jag skulle vilja bo där en natt!

2014-09-25 @ 08:42:56
URL: http://gardener.blogg.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback

RSS 2.0