Site Meter

Att välja häck

En trädgård behöver häckar, de sätter gränser, men skapar också rum inne i trädgården. Häckar skyddar mot insyn, men även mot vind och snödrev och älskas av småfåglar som i täta häckar har ett perfekt skydd mot sina fiender och där de i lugn och ro kan häcka i sina väl gömda bon.
Innan man planterar en häck bör man fundera på om man vill ha en friväxande eller en tuktad häck. Fördelen med en friväxande häck är att den får blomma och är på så vis extra vacker under den tiden. Den kräver små arbetsinsatser till skillnad mot en tuktad häck som bör klippas en eller två gånger per säsong.
En klippt häcken har andra fördelar, som att den blir mycket tät och man själv kan bestämma vilken höjd man vill ha på sin häck.


Avenbokshäckar och buxbom vid Piperska muren i Stockholm

Tänk på att häckväxterna ska passar ihop med de övriga växterna i trädgården och det gäller speciellt om man vill ha en städsegrön häck som t.ex. idegran eller thuja.
När man har valt vilken växt som passar bäst så är planteringsplatsen en mycket viktig fråga. Det gäller att gräva lika djupt hela den sträcka där häcken ska planteras så att alla häckplantor får samma förutsättningar t.ex. så att höjden inte haltar när den sedan börjar växa. Ge också plantorna ny jord att växa i och kolla om dräneringen fungerar.

Vid plantering ska plantorna sitta i samma djup som de gjort i krukan om plantorna är köpta som krukodlade. Viktigt är att doppa plantornas rötter i en hink med vatten innan planteringen så att de får suga åt sig vatten innan de kommer i jorden.
Man kan välja att köpa häckplantor eller buskar. Buskar är några år äldre än häckplantorna och man vinner alltså några år. De är större och dyrare, men man kan i stället öka planteringsavståndet en aning och på så vis spara in på antal plantor. Nu finns det ju t.o.m. helt uppvuxna häckar att köpa...men det är en helt annan historia.

Dags att plantera. Ta reda på vilket avstånd plantorna ska ha och spänn en lina för att få häcken i en exakt rak linje.  Om man vill att häcken ska svänga,  lägg då ut ett rep eller en trädgårdsslang för att forma böjningen.

Det finns många andra växter som kan användas till häck än de jag föreslagit här nedan. Som t.ex. vissa salixsorter, Aronia, Korallkornell, Bruddeutzia mm.

Bilderna finns under beskrivningen av häckväxten.
_____________________________________________________

Acer campestre
- Näverlönnen är en mycket bra häckväxt som man kan hålla både riktigt hög eller låg. Den blir tät och trivs på de flesta jordar, även på lite tyngre lerjordar och även i lite skuggiga lägen. Man ska inte toppa näverlönnens häckplantor förrän den nått önskad höjd. Den är härdig upp till zon 3 och kan bli 4 meter hög.
Plantavstånd - 3-4 st/meter

Acer ginnala
- Ginnalalönnen passar bäst som friväxande häck och bladen har en mycket intensivt röd höstfärg. Den trivs upp till zon 5 och blir upp till 4 meter hög.
Plantavstånd - 3 st/meter

Berberis thunbergii
- Vill man att häcken ska vara ett ogenomträngligt och supertaggigt skydd, så kan man använda den både hatade och älskade häckberberisen. Den tål hur mycket beskäring som helst och kan användas både som friväxande och klippt. På hösten har den här växten sin bästa tid då bladen blir vackra och även de röda frukterna som är mycket c-vitaminrika. Berberis kan man använda upp till zon 6 och den blir 1,5 meter hög.
Plantavstånd - 3 st/meter

Buxus sempervirens
- Buxbom är perfekt om man vill ha en låg häck som ramar in planteringar i södra Sverige. Den är vintergrön och klarar sig normalt upp till zon 3. Bästa tiden att klippa buxbom är runt midsommar. Nu har tyvärr buxbomen drabbats av en mycket aggressiv svamp som dödar växten och mängder av buxbom har nu grävts upp och tagits bort i landet. Det här är alltså ingen växt som man idag bör använda till häck.
Plantavstånd - 8-10 st/meter. Se bild nedan.
 
 
Carpinus betulus - Avenbok är en av de allra bäst häckväxter. Den blir tät, har ett fint bladverk och löven sitter kvar under hela vintern, då med en brun färg som blir effektfull mot snö. Avenbok är användbar på de flesta platser, även i skugga och på torra jordar. Det är viktigt att man planterar avenboksplantorna på våren. Beskärning under uppbyggnaden ska endast ske på växtens sidor då man toppar dem först när de nått önskad höjd. Bästa tiden att klippa avenbokshäckar är på vårvintern eller på sommaren.
Plantavstånd - 3-4 st/meter. Se bilder nedan, sommar och vinter.
 Cotoneaster lucidus - Häckoxbär kan man använda både som friväxande eller klippt. Jag föredrar nog en klippt oxbärshäck. En i mitt tycke ganska tråkig växt dock men användbar långt norrut i landet. Trivs upp till zon 8 och blir ca 1,5 meter hög. Man klipper oxbärshäckar under vårvintern eller på sommaren.
Plantavstånd - 3-4 st/meter

Crataegus intricata
- Amerikansk hagtorn har mycket långa och sylvassa taggar, bildar en stadig häck som i mitt tycke bör klippas men kan även användas som friväxande. Den här busken måste vara det bästa hindret om man vill skydda sig i trädgården. Den har inte stora krav på jord och klarar sig upp till zon 7. Bästa tiden att klippa amerikansk hagtorn är på vårvintern eller på sommaren.
Plantavstånd - 3-4/meter.

Crateagus monogyna
- Häckhagtorn, eller trubbagtorn som den egentligen heter växer vild i vår natur. Bra och tålig häckväxt som blommar och får vackra bär om den används som friväxande. Klarar att växa på lerjord.
Den kan användas upp till zon 4 och blir upp mot 4 meter hög.
Plantavstånd - 4 st/meter.

Fagus silvatica
- Vår vanliga bok är en mycket bra häckväxt som likt avenboken behåller bladen över vintern, bladen blir då vackert bronsfärgade. Läs mer om bok/avenbok här. Boken trivs i de flesta lägen, även i skugga upp, till zon 3. Man beskär plantornas toppskott först när de nått önskad höjd.
Plantavstånd - 3-4 st/meter. Se bild nedan.
 

Ligustrum ovalifolium
- Bredbladig liguster är städsegrön och passar bäst som klippt häck. Den tål skuggiga lägen och klarar hård beskärning. Den klarar sig bra upp till zon 2 och höjden blir ca 2 meter.
Plantavstånd - 4-5 st/meter.

Ligustrum vulgare
- Ligustern har mörkgröna smala blad och blir mycket tät. Den passar perfekt som klippt häck och en nyklippt ligusterhäck är verkligen en fin kontrast till mer vilda växter i trädgården.
Den trivs bra upp till zon 4 och blir ca 2 meter hög. Sorten ´Atrovirens´ är inte lika härdig men den är städsegrön. Ligusterhäckar klipper man på vårvintern eller på sommaren.
Plantavstånd - 4-5 st/meter. Se bild nedan.
 

Malus sargentii
- Bukettapeln blir mycket vacker som friväxande och som i maj månad är översållad av vackra vita blommor. Den blir ca 2 meter hög och lika bred och den har vassa tornar. Den trivs upp till zon 4.
Plantavstånd - 3 st/meter.

Potentilla fruticosa
- Ölandstok har egentligen ett oförtjänt dåligt rykte. Det är inom trädgårdsvärlden inte fint att tycka om ölandstok. Men den har ett stort värde i att den blommar så länge under sommaren, det finns ingen buske i Sverige som blommar längre. Den vill ha ett soligt läge och trivs bäst i lätt och mager jord. Det finns mängder med sorter som har olika nyanser av gult men den finns också i vitt och rosa. Härdig upp till zon 8 och den blir 1,5 meter hög.
Plantavstånd - 3 st/meter.

Ribes alpinum
- Måbär är en ganska vek häckväxt men som även har många fördelar. Den grönskar mycket tidigt, före alla andra buskar och den tål beskärning bra och växer fort. Man kan klippa måbär under vårvintern eller på sommaren.
Den trivs bra upp till zon 8 och blir 1,5 meter hög.
Plantavstånd - 4 st/meter

Rosa rugosa
- Vresrosen växer vild efter våra kuster i västra Sverige. Den rena arten kan ibland breda ut sig kraftigt och man bör passa den så att den inte sprider sig som den vill. Däremot finns många förädlade sorter som passar mycket bra som friväxande häckväxt, t.ex. ´Hansa´ eller den som vi har i vår slottspark ´Roseraie de l´Hay´.
Rosa rugosa-häckar ska alltid växa fritt och just de sorter som jag nämnde blommar under hela säsongen. Om plantorna blivit gamla så kan man gallra dem under vårvintern.
De blir 1,5 meter höga och trivs upp till zon 5.
Plantavstånd - 4 st/meter. Se bild nedan.
 

Sorbus intermedia
- Oxelhäckar är inte så vanliga nu för tiden men det här är en tuff växt som är stadig, står emot hårda vindar och saltstänk från havet. Den kan användas som friväxande men är som bäst när den är tuktad. Bladverket visar olika effekter då det blåser eftersom översidan är grön och undersidan grå.
Klarar sig upp till zon 5, trivs bra i mager jord och blir ca 4 meter hög. Man klipper oxelhäckar på vårvintern eller på sommaren.
Plantavstånd - 4 st/meter

Spirea cinerea ´Grefsheim´
- Norsk brudspirea ska alltid växa fritt, blir 1,5 meter hög och trivs upp till zon 6. Det här är inte en växt för mig, men säkert finns det många som gillar den.
Plantavstånd - 3 st/meter.

Spirea vanhouttei
- Bukettspirea ska också alltid växa fritt och blommar fint med vita blommor i juni. Den blir 2 meter hög och klarar sig upp till zon 5.
Plantavstånd - 3 st/meter. Se bild nedan.
 


Symphoricarpus rivularis
- Snöbär använder man mest för bärens skull och alla känner väl till de vita runda bären som man som barn gillade att klämma eller trampa på. En växt som sätter mängder av rotskott. Den blir 2 meter hög och trivs upp till zon 6.
Plantavstånd - 3 st/meter.

Syringa vulgaris
- Vanlig syren eller bondsyren som den också kallas behöver väl ingen närmare presentation. En älskad växt som självklart gör sig bäst som friväxande. En fantastisk blomning i maj gör syrenen till den bästa friväxande häckväxten. Den blir upp till 4 meter hög och klarar sig bra upp till zon 6.
Plantavstånd - 2-3 st/meter. Se bild nedan.
 

Picea abies - En vanlig granhäck kan bli mycket vacker om den sköts på ett riktigt sätt, d.v.s. att man klipper den varje år. När man planterar en granhäck så beskär man inte höjden förrän den nått önskat höjd, däremot beskär man sidorna på årsskotten under sommaren. Se här om beskärningen.
Plantavstånd - 3 st/meter. Se bild nedan.
 


Taxus
- Idegran är den barrväxt som tål beskärning bäst. Häckarna blir mycket täta och är lika vackra året om. Taxus x media ´Hilli´ är härdig till zon 4 och Taxus cuspidata ´Adams´ som blir högre klarar zon 5. Man klipper idegranshäcken under våren eller hösten.
Plantavstånd - 3 st/meter. Se bild nedan.
 

Thuja occidentalis
- Thujahäckar blir upp till 4 meter höga och är städsegröna. De växer snabbt och klipps på höjden först då de nått önskad höjd. De här häckarna tillhör inte min favorit.
Den är härdig till zon 5.
Plantavstånd - 2-3 st/meter.

Kommentarer
Postat av: Cecilia

Hej!

Vad kul att du skriver om häckar, tittade idag i en del trädgårds böcker och funderade...vilken häck ska jag ha vid sommar stugan?? (Som för övrigt ligger ca 7 km från Älmsta, norr om Norrtälje.) Det kan vara fruktansvärt blåsigt ja rent av stormigt för vi har stora gärden runt tre av tomtens sidor. (Jag har funderat på att ha några havtorns buskar, för bär plockeri/kokeri). Vad är det för fina häckväxter på 1:a och 3:dje(häckoxbär?) bilden uppifrån? Jag fattar tyvärr inte det, vore super tacksam om du kan berätta/skriva det. De ser så fina ut. Drömmer om väggar och träd/tak på tomten.En klotlönn vore fin men den måste passa in också ....ja jag tänker så det knakar angående växtligheten. : ) Jag blev jätte glad när jag hittade din sida, massor med info och bilder..härligt!!! Tack! Glada hälsningar Cecilia

2012-02-15 @ 18:24:12
Postat av: Slottsträdgårdsmästaren

Hej Cecilia. Bilderna ligger under växtbeskrivningarna. Jag har tyvärr inte egna bilder till alla häckar men jag kommer att lägga till när jag fotat fler. På den översta bilden och den tredje är det avenbok. Lycka till med häcken!

2012-02-15 @ 18:50:43
Postat av: Hillevi Liljeström

Hej kompis!

Superbra inlägg, men jag skulle vilja tillägga / påtala att Avenboken inte alls har lika bra eller vacker vinterskrud som Bok, trots vad som står i alla böcker. Avenboken blir ganska "vinterkal" om man inte klipper den på rätt sätt (hårt) under uppbyggnaden, och dessutom blir den kalare med stigande ålder.Bilder finns här på olikheter mellan Bok och Avenbok..http://stocksundgarden.blogspot.com/2010/02/eller-b.htmlHa det gott, nu ska jag ut med Foffen en kvällsrunda. Kram H.

2012-02-15 @ 20:28:06
URL: http://stocksundgarden.blogspot.com/
Postat av: Slottstädgårdsmästaren

Hej kompis...visst är boklöven vackrare men jag tror att det beror lite på vilka förhållanden avenboken har för att löven ska sitta kvar och inte bli så fula. Möjligen att de häckar som har bättre - fetare och mer näringsrik jord...behåller löven bättre. Vi får forska vidare i det där. Ska kolla upp de avenbokhäckar jag vet nu i helgen. Men som sagt...boklöven är vackrare.

2012-02-15 @ 20:39:49
Postat av: Blomkärringen/Gullvivan

Vilket bra inlägg om olika häckar, den ska jag spara för kommande bruk. Jag funderar på att använda mårbär till klippta "bollar" tillsammans med en inramning av lägre häck till en liten sittplats. Borde väl funka? Borde man sätta t ex 3 häckplantor tillsammans om man vill ha en "boll" på ca 80 cm? Nackdelen är förstås att den inte är vintergrön men borde ju ändå ge "former" under vinterns snötäcke.

Ha en fin kväll!

2012-02-16 @ 19:26:23
URL: http://blomkarringen.blogspot.com
Postat av: Mariana

Precis vad jag behövde! att bi påmind om Näver och Ginnalalönn.2012-02-16 @ 20:08:12
URL: http://www.tradgardsdesign.blogspot.com
Postat av: Lars Forslin

Bra genomgång med fina bilder Hasse! Håller med Hillevi om att boken nog är snäppet finare på vintern, kanske även på sommaren - bladen blankare och färgerna klarare.Den här länken som du har postat går visst till ditt mejlkonto, så den får man inte upp.

2012-02-17 @ 12:51:27
URL: http://blogg.perenner.se
Postat av: Lars Forslin

Naverlönn är ju vanlig som häck i Danmark, men jag har även sett den i Järna (privatträdgård) där den går fint. Undrar om någon har testat att klippa ginnalalönn också? Det kanske funkar lika bra som naver och blir ett alternativ norrut?

2012-02-17 @ 12:53:32
URL: http://blogg.perenner.se
Postat av: Slottstädgårdsmästaren

Aha Lars, men finns din fina artikel online någonstans? Du kan väl skriva en kommentar med den länken i så fall. Och som sagt...bokens blad är vackrare!

2012-02-17 @ 12:55:15
Postat av: Slottstädgårdsmästaren

Det skulle ta emot att klippa ginnalalönn tycker jag...den är så vacker när den får växa vilt!

2012-02-17 @ 12:56:19
Postat av: Lars Forslin

Artikeln kommer upp i mars.

2012-02-18 @ 00:24:38
URL: http://blogg.perenner.se
Postat av: Piluren

Mycket bra info, tusentack! Håller på att planera en ny trädgård och fastnade för amerikansk hagtorn som häckväxt. Blir det bra att plantera den i september-oktober? Vi bor i Mälardalen.

2016-07-19 @ 22:49:24
Postat av: Hasse Wester

Det blir perfekt Piluren!

2016-07-29 @ 15:12:47
URL: http://gardener.blogg.se/
Postat av: Therese

Hej,

Mycket imponerande inlägg med otroligt vackra bilder av häckväxter!
Det är tyvärr sant att det finns stora problem med Buxbom.
I Holland har ett botemedel tagits fram som kan hjälpa till att stoppa sjukdommen. Om folk vill veta mer kan de alltid kontakta oss så berättar vi mer.
Det finns inget värre än en långsamtväxande buxbom som dör ... Idegran, Hilli eller Järnek används nu ofta i stället för Buxbom ....
Det kungliga palatset i Holland brukade också ha Buxbom, men nu har de tvingats ersätta allt med Järnek.

2017-01-09 @ 20:18:18
URL: http://https://www.plantinavia.se/blogg

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback

RSS 2.0