Site Meter

Blomsterodlingens utveckling i Sverige

Avskrift ur Svenska Trädgårdar från 1939 där man beskrivit blomsterodlingens utveckling i Sverige fram till 1939.

 

Det var ju munkarna som på medeltiden började införa växter från Sydeuropa till Sverige. Det var först och främst kryddväxter och medicinalväxter men man tror att man även odlade blommor för sin skönhets skull.

Man vet att Gustav Vasa och även hans söner Johan III och Erik XIV intresserade sig för köksväxt- och fruktodling, men man odlade säkert även en del prydnadsblommor även då på 1500-talet. På den tiden var den franska trädgårdsmästaren Johan Allars anställd vid kungens trädgård på Norrmalm, det som nu är Kungsträdgården och han fick till uppdrag att han skulle plantera ´´åtskilliga utländska växter´´ och han fick 2000 daler till förfogande.

På 1600-talet, under Gustav II Adolf och drottning Kristina tilldelades de högre krigsbefälen marker runt om i landet där de byggde stora slott och där det anlades praktfulla trädgårdar.

 

Drottning Kristinas trädgårdsmästare André Mollet utgav Sveriges första trädgårdsbok som gavs ut på franska, tyska och svenska. I den kan man läsa att några av de växter som var populära på den tiden var nejlikor, pioner, liljor, iris, tulpaner och anemoner.

Det var även under drottning Kristinas tid som Botaniska Trädgården Uppsala började anläggas. Det är Sveriges äldsta botaniska trädgård och anlades 1655 av professorn i medicin, växtkännaren och trädgårdsodlaren Olof Rudbeck den äldre. Där odlades då 827 olika växter, de flesta prydnadsväxter, enligt den katalog som Rudbeck gav ut 1666.  År 1885 var antalet växter i katalogen 1873. Magnus Gabriel de la Gardie som hade kontakt med Rudbeck intresserade sig mycket för odling av prydnadsväxter vid sina gods Läckö, Höjentorp, Kägelholm, Mariedal, Ekholmen, Karlberg, Jakobsdal (nuvarande Ulriksdal( och Venngarn.

Under första hälften av 1800-talet var det inte vanligt med trädgårdar vid bondgårdar i Sverige. Villaträdgårdar fanns ännu inte, endast några borgare i städerna hade någon liten trädgård intill sin bostad. Parker och prydnadsanläggningar i städerna hade inte börjat anläggas då. Att odla blommor var en lyx som bara de rika kunde kosta på sig. I hemmen hade man heller inte börjat använda krukväxter eller snittblommor.  De trädgårdar av betydelse var under den tiden Drottningholm, Ulriksdal, Haga, Rosendal och Bergianska trädgården.

Men i mitten av 1800-talet ökade intresset då växter samlades in och togs in i landet från hela världen. Det var främst botaniska trädgårdar som stod för insamlandet men även privatpersoner var växtsamlare. Nu började även intresset att korsa olika arter och man drev upp många nya växtsorter i landet.

 

Utveckling från år 1800
Då man försöker gör sig en föreställning om blomsterodlingens ståndpunkt under förra delen av 1800-talet, kan man inte annat än förvånas över, att utvecklingen varit så oerhört kraftig under de senaste 100 åren och att tempot stadigt ökats. För 100 år sedan låg de flesta bondgårdar utan trädgårdar, endast enstaka borgare i städerna hade någon täppa, villaträdgårdar fanns inte och offentliga parker och prydnadsanläggningar i städerna var ännu okända. Krukväxter och snittblommor använde man inte i hemmen. Odlade blommor var en lyx, som nästan endast herremän och rika kostade på sig. 

Den korta uppräkning av betydelsefulla trädgårdar, som finns i uppropet till bildandet av Svenska Trädgårdsföreningen 1832, visar att dessa varit få. Där nämns: Drottningholm, Ulriksdal, Haga, Rosendal och Bergianska Trädgården. Av privata trädgårdar med växthus nämns endast följande ägare: Grosshandlaren och bryggaren Rosenblad, greve von Suchtelens och d:r Dubost.
Den snabba utvecklingen under 1800- och 1900-talen har naturligtvis många orsaker. Jag ska nedan framhålla de viktigaste.

Naturvetenskapernas frammarsch verkade givetvis i hög grad befrämjande på all växtodling och detta gäller särskilt botaniken för blomsterodlingen. Under senare delen av 1700-talet och 1800-talet infördes en massa arter från främmande länder. Insamlandet av dessa växter skedde i första hand för botaniska trädgårdar, men även många privatpersoner var växtsamlare. Intresset för korsning av arter och uppdrivning av nya sorter var mycket stort. Många av våra för blomsterodling under glas betydelsefullaste hybrider uppstod i början och mitten av 1800-talet. De sorter som då framkom har dock ersatts av värdefullare.
Man blir verkligen imponerad vid genomläsandet av denna förteckning över i Svenska Trädgårdsföreningens trädgård Rosendal odlade växter som finns i föreningens årsskrift 1845. Eller vad sägs om följande utdrag:
 • Acasia - 32 arter
 • Achimenes - 4 arter
 • Azalea indica - 31 varianter
 • Kaktus - 154 arter
 • Camellia japonica - 103 sorter
 • Canna - 7 arter
 • Chrysanthemum indicum - 49 sorter
 • Cineraria hybrida - 24 sorter
 • Fuchsia - 12 arter och 43 namnsorter
 • Lobelia - 7 arter
 • Mesembrianthemum - 39 arter
 • Oxalis - 18 arter
 • Passiflora - 8 arter
 • Pelargonium - 7 arter och 124 namnsorter
 • Verbena - 4 arter och 12 namnsorter
Detta intresse för blommornas mångfald och skönhet blev efterhand allt allmännare och är fortfarande i stark utveckling. De odlade blommorna finns nu överallt; i krukor och vaser i hemmen, i hem- och koloniträdgårdar, i offentliga parker och planteringar.
Först sedan detta intresse blivit väckt, började handelsmässig odling och detta är den grund, som all yrkesmässig blomsterodling vilar på.

Blomsterodlingen har även främjats av många föreningar och sammanslutningar. Den första var den redan omnämnda Svenska Trädgårdsföreningen, bildat 1832. Främst bland bildarna står 1:ste livmedikus af Pontin. Föreningen fick efterföljare ute i landet, av vilka Göteborgs Trädgårdsförening (1842) och Skånska Trädgårdsföreningen (1876) är de mest kända. Hushållningssällskapen har naturligtvis mest verkat för den matnyttiga trädgårdsodlingens utveckling, men även genom länsträdgårdsmästare och konsulter inverkat på blomsterodlingen vid lantbrukarhemmen.

Blomsterodlingen har även främjats av trädgårdsskolorna och trädgårdspressen.
Framstegen inom blomsterodlingen kunde givetvis inte uppnås utan den kraftiga utveckling inom teknik och industri som kännetecknar det sista århundradet. Denna har tillfört trädgårdsodlingen billiga förbrukningsartiklar. Särskilt intressant är att följa växthusbyggningens och uppvärmningens förändring, till vilket jag återkommer senare. Av största betydelse har väl dock kommunikationsmedlens förbättring varit. Tänk bara på vad bilismen betyder för våra dagars trädgårdsodling.

 

Blomsterodling under glas
Vi har sett hur blomsterodling under glas ii början av 1800-talet endast förekom vid botaniska trädgårdar samt i herrgårdsträdgårdar och liknande trädgårdar. Odlingen var inte intriktad på försäljning. Under 1800-talet började krukväxter användas i hemmen men länge drog husmödrarna själva upp största delen av dessa ifrån frö och stickling. Begravningskransar med blommor användes inte förrän i slutet av 1800-talet och ännu ett stycke in på 1900-talet var pärlkransarna allmänt använda.

Vi vet att i Köpenhamn förekom drivning av tulpaner och konvaljer till försäljning redan i början av 1800-talet, och det är troligt, att så varit fallet även i Sverige. Någon nämnvärd handelsmässig blomsterodling under glas kan vi dock inte tala om förrän på 1870-talet. Först på 1890-talet kom denna odlings verkliga genombrott, då många före detta herrgårdsträdgårdsmästare blev sina egna. Under detta årtionde blev även blomsteraffärerna allmänna. Tidigare hade försäljningen nästan uteslutande skett i trädgården eller på torget.

De första handelsträdgårdarna, fanns i eller intill de större städerna. På den tiden gällde det att bo så nära avnämarna som möjligt. Nya växthusnaläggningar växte upp i de mindre städerna och efter hand även i ganska små samhällen. Samtidigt omlades många herrgårdsträdgårdar till handelsträdgårdar fast blomsterodlingen under glas i dessa sällan varit av större omfattning.

Om man i stora drag följer ut vecklingen av blomsterodlingen i växthus under senaste århundradet, så frapperas man mest av den snabba utvecklingen under de senaste 50 åren. Denna utveckling har gått i ett allt hastigare tempo. Dessutom är det två saker, som är särskilt påfallande.
För det första odlades till att börja med för avsalu nästan uteslutande krukväxter. Av sådana kan nämnas:
 • Fuchsia
 • Pelargonium
 • Dianthus
 • Cineraria
 • Primula
 • Achimenes
 • Gloxinia
 • Gesneria
 • Coleus
 • Chrysanthemum
 • Hippeastrum
 • Lilium
 • Canna
 • Julkaktus
 • Reseda
 • Lövkojor
 • Ficus
 • Azalea
 • Rhododendron
 • Araucaria
 • Palmer
 • Aspidistra
 • Ormbunkar
 • En del perenna växter och blomsterbuskar samt lökväxter för gruppplantering.
I och med att kransbildningen blivit av så stor betydelse och allmänheten lärt sig uppskatta de avskurna blommorna har odlingen av sådana och snittgrönt, särskilt sedan 1920, ökat oerhört i omfattning. Denna omläggning av driften har dock inte skett i tillräckligt hastig takt.
Vi har under de senaste årtiondena (i början av 1900-talet) importerat mycket snittblommor och snittgrönt, samtidigt som odlingen särskilt av nejlikor och snittgrönt varit mycket mera lönande än odling av krukväxter.
Härtill har dock även bidragit, att dessa förstnämnda odlingar mera lämpat sig för storodling och rationalisering av driften.

För det andra bestod odlingen tidigare till långt större del i drivning av från utlandet hemköpta färdiga alster såsom lökar, konvaljer, azaleor Camellia, Araucaria och palmer. Visserligen ökas importen av lökar allt fortfarande men inte så mycket som förbrukningen av blommor under vintern i landet. Under de senaste åren har även svensk uppdragning av tulpaner och narcisser prövats och man torde kunna förutspå att det inte ska dröja så länge innan tulpan- och narcisslökar, i vart fall för den något senare drivningen, kommer att odlas inom landet.

Azalea drives fortfarande i stor utsträckning men Camellia numera mycket lite. Importen av Araucaria och palmer, som i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet var av sådan omfattning, har ju ni praktiskt taget upphört.
En god bild av utvecklingen torde erhållas vid betraktande av dels växthusbyggnadernas, dels några av de vanligaste kulturernas historia.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback

RSS 2.0