Site Meter

Svenska träd

Jag har kommit över en bok som heter ´´Grundbok för skogsbrukare´´ . Nu ska jag inte bli någon skogsbrukare men jag är intresserad av träd och hittar mycket intressant här. Bl.a. presenteras våra inhemska träd på ett bra sätt. Jag tar mig friheten att skriva av presentationen lite förkortat.

15392-1278
 • Gran - Granen är skuggtålig, vill ha god mark och jämn vattentillgång. Den har ett grunt rotsystem som har svårt att nå vatten på djupet. Barren fälls efter 8-10 år. Granen kan bli 200-300 år gammal men når produktionsmognad vid 80-100 år. Granens ved används till pappersmassa och till byggnation där det inte krävs tålighet mot röta.
 • Tall - Tallen vill ha mycket ljus och har ett djupgående rotsystem och kan då klara vattenförsörjningen även på torra marker. Tallen kan bli 300-500 år gammal. Produktionsmaximum uppnår tallen i mellersta Sverige vid 100-120 år. Barren faller av efter tre år. Den passar till konstruktionsvirke, snickerivirke, paneler, golv, dörrar och ledningsstolpar men även till pappersframställning.
 • Björk - Björken vill ha ljus och gott om plats. Den blir sällan mer än 120 år gammal och produktionsmaximum uppnås vid 60-70 år. Björkens ljusa ved passar till inredningar och möbler.
 • Asp - Aspen växer snabbt i ungdomen och är mycket ljuskrävande. Aspen blir sällan mer än 100 år gammal och produktionsmaximum nås vid 40.60 års ålder. Virket används till specialändamål som tändsticksvirke och bastulavar. Den långa ljusa fibern passar också utmärkt till vissa massa- och papperskvalitéer.
 • Al - Det finns två alarter i Sverige, klibbal och gråal. Alarna har rotknölar med vilka de kan tillgodogöra sig luftens kväve. På hösten faller alen sina gröna blad fulla med näring, på detta sätt är alen en utmärkt markförbättrare. Klibbalen blir sällan mer än 120 år medan gråalen kan bli 200 år. Produktionsmässigt når alen sitt maximum efter 40-60 år. Alvirket är kanske mest förknippad med träskotillverkning men virket passar även för snideri.
 • Ek - Eken trivs bäst på djup mullrik, lerhaltig mark och kronan behöver mycket ljus. Eken kan bli uppemot 1000 år gammal och en omkrets på över 6 meter finns uppmätta på flera ekar i Sverige. I produktionsskogsbruket skördas den vid 120-150 års ålder. Eken har ett starkt, vackert och mycket röttåligt virke och används bl.a. till möbler, båtar och parkett.
 • Bok - Boken kan bli 200-300 år gammal men skördas i skogsbruket efter 100-120 år. Virket är mycket omtyckt i möbeltillverkning. Genom att bokvirket saknar smak lämpar det sig för vissa specialområden såsom glasspinnar. Virket passar även för massatillverkning och bränsle.
 • Ask - Asken är det svenska trädslag som är mest näringskrävande och växer snabbt. Asklöven är mycket näringsrika och har genom hamling utnyttjatssom kreaturfoder i gångna tider. Virket är starkt och segt och användes tidigare bl.a. till skaft. Numera används det mest till finsnickeri, parkettgolv och möbeltillverkning.
 • Alm - Trivs på näringsrika friska marker. Almen har drabbats svårt av almsjukesvampen som helt kan döda träden. Almens virke används som snickerivirke, främst till möbeltillverkning.
 • Lind - Linden har höga markkrav och kan i gynnsamma lägen bli mycket grov. Virket har liten ekonomisk betydelse, men används för snideri. Tidigare användesbarkens sega bast till rep och mattor.
 • Lönn - Liksom linden bildar lönnen sällan egna bestånd, utan förekommer spridd, främst i lövblandskogar. Den kräver bördig mullrik mark. Lönnens virke har liksom lindens liten ekonomisk betydelse och används främst till finsnickeri.
Tidigare inlägg om träd här. Här kan vissa faktauppgifter skilja sig något då källorna är olika.

Kommentarer
Postat av: Parkarbetaren

Vilken bra bok för nybörjare! Den hade jag gärna upptäckt i mina barns skolväskor. När Per härjade som värst föll här bl a en avenbok. Då blev jag påmind om hur mycket mer jag borde lära mig om mina parkträd. Jag hittade den här skogssidan: http://www.skogforsk.se/KunskapDirekt. Efter Per steg allmänhetens intresse för träden i sta'n och det tycker jag är roligt. Vi diskuterar träd mycket mer nu.

2007-11-04 @ 15:43:03
Postat av: Slottsträdgårdsmästaren

Parkarbetaren: Boken är en grundkurs i skogsbruk utgiven av Skogsstyrelsen och beskrivningen av träden som jag gjorde var meningen att vara enkla. Om man vill ha tips på bra stadsträd kan jag rekommendera ´´Stadsträd från A-Z´´ av Rune Bengtsson som beskriver 400 arter och sorter i boken.

2007-11-04 @ 17:16:31
Postat av: 1

-1'

2012-08-19 @ 13:18:04
Postat av: -1'

1

2012-08-19 @ 13:18:05
Postat av: 1

1

2012-08-19 @ 13:18:06
Postat av: 1

1

2012-08-19 @ 13:18:07
Postat av: 1

1

2012-08-19 @ 13:18:08
Postat av: 1

1

2012-08-19 @ 13:18:09

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback

RSS 2.0