Site Meter

Det finns en allé...


Det finns en päronträdsallé ute på Färingsö som fastnat i mina drömmar. När jag förra våren vandrade runt Eldgarnsö där ute på Färingsö fick jag syn på en fantastiskt allé som var vildvuxen, halvt förfallen och helt underbar.

En vänlig boende på ön lovade att maila mig när träden blommade så att jag kunde komma ut och fotografera dem. Tyvärr så blommade päronträden väldigt dåligt förra året, men i år skummar det av härlig  päronblomning överallt. Det kändes som om det idag skulle vara en perfekt tid att fånga den här gamla alléns blomning och även om träden börjat blomma så skulle jag ha kommit tre-fyra dagar senare för att få se dem blomma fullt ut.
Eftersom jag fullständigt älskar den här allén så kanske att jag åker ut en sen eftermiddag/kväll i veckan för att komma mer rätt i tid.
Mer allé

15392-268

Dagens jordspråk

Små träd bär också frukt

Svenskt ordspråk
Slottsparkens allé

 
 
 
Vår lindallé
En allé har alltid varit en välkomnande och pampig infart till ett slott eller herrgård och oftast har lind använts, det är ett perfekt alléträd som klarar sig bra från sjudomar och som ofta växer ihop som ett valv över vägen vilket ger en vacker rumskänsla. Vår lindallé är ca. hundra år gammal och mår riktigt bra. Den planterades 1915 i samand med att slottet byggdes och parklindarna inköptes från Tyskland. Träden står med 9 meters mellanrum och är 2 meter i omkrets - brösthöjd. Vid hårda vindar rensas träden från torra grenar på ett naturligt sätt. 

På försommaren är allén vacker med sin skira grönska för att på sommaren bilda ett mörkare och svalt valv. Under soliga dagar på hösten, lyser vår allé som guld. En morgon för några år sedan hade en av de stora lindarna lagt sig tvärs över vägen och det blev en hastig uppsågning så att trafik kunde ske in i parken. Den linden stod på den lägsta punkten i allén där det på senare år har varit en del problem med dräneringen. Antagligen hade rötterna mått dåligt på grund av syrebrist och när det så blev hård vind så kunde den inte hålla sig upprätt längre.
 
 
15392-261
Vår allé i början av 1930-talet - här kan man se att träden inte har fått någon direkt uppbyggnadsbeskärning som är så viktig och det syns faktsikt på träden idag. Flera träd har inte genomgående stam utan har som ung fått konkurrentskott som följt med till vuxen ålder och det ger inte ett stabilt och bra träd. Trots det så är allén en av de vackraste jag sett eftersom den inte utsatts för någon som helst beskärning egentligen, utan har genom åren endast beskurits så att grenar inte hängt över vägen. På så sätt har även jag beskurit träden och att vandra under valvet av lindar blir nästan en religiös känsla. 
RSS 2.0
Related Posts with Thumbnails