Site Meter

Lindhagenplanen - Birger Jarlsgatan och Stureplan

 Birger Jarlsgatan 1908. Bild från Stadsmuseet
 
 Den här underbara bilden med stensättarna vid Birger Jarlsgatan har jag sett så många gånger när jag läst om Stockholms historia. Nu lånar jag den från Wikipedia. Bilden är tagen 1898.
 
Lindhagenplanen var en generalplan för Stockholm framlagd i ett Utlåtande med förslag till gatureglering i Stockholm år 1866 av en kommitté under ledning av juristen och politikern Albert LindhagenVid seklets mitt började industrialismen nå Stockholm och staden blev på kort tid Sveriges ledande fabriksstad med en massiv invandring av arbetskraft från landsbygden. Befolkningen ökade från cirka 100 000 individer år 1856 till 200 000 individer år 1884. Stockholms stadsplan från 1600-talet fylldes nu i snabb takt med bostäder och människor och nådde snart sina gränser. Lindhagenplanen antogs aldrig i sin helhet av Stockholms stadsfullmäktige, endast delar genomfördes efter hårda strider och revideringar. Ändå skulle Lindhagens generalplan få stor betydelse för Stockholms omdaning under det sena 1800-talet. Enligt konsthistorikern Ragnar Josephson är det genom Lindhagenplanen som det moderna Stockholm räknar sin uppkomst. Även Stockholms moderna parkhistoria kan sägas ha börjat med Lindhagenplanen. (Wikipedia) Mer om planen här!
 
Birger Jarlsgatan nuvarande nr. 39. Bild från 1890-1900. Ägare Stadsmuseet.
 
1860-talets Stockholm sågs inte som någon storstadsmetropol i Europa, utan hade en nästan lantlig miljö med flera stora trädgårdar där det mestadels odlades tobak. Gatubeläggningen var ojämn och dragkärrorna skramlade fram. Albert Lindhagens stora plan att förändra Stockholm sågs nog både som spännande och skrämmande för stockholmarna. Lindhagenkommittén sneglade som många andra stadsplanerare under den här tiden, på de franska boulevarderna och avenyerna! 
 
Den första stora, breda gatan som planerades i Stockholm var det som kom att bli Birger Jarlsgatan och som skulle gå från Nybroplan ända fram till Brunnsviken. I boken ´´Stockholmsliv´´ av Staffan Tjerneld kan man läsa:
 
Till stora delar skulle den nya boulevarden gå över öppen och rätt värdelös mark och för övrigt stod bara underhaltig bebyggelse i vägen. Perspektivet skulle bli grandiost. Då man vandrade mitt på boulovarden, som beräknades få en sammanlagd längd på en fjärdedels mil och efter hela sträckan vara planterad, kunde man i båda riktningarna se sjön och den långa obrutna raden av fasader måste bli imponerande.
 
Efter många, långa möten och kompromisser fick till slut Birger Jarlsgatan den utformning som vi ser idag, där gatan nästan slingrar sig fram från Roslagstull till Nybroplan och jag är glad att vi slapp den spikraka boulovarden! 
När marken köptes loss där gatan skulle dras fram, visade det sig att marken där Stureplan skulle anläggas köptes in för endast 68 000 kr - omräknat i dagens värde ungefär 3 miljoner, ungefär vad Nordamerikas indianer fick när dom sålde Manhattan! 
 
 
Om man kommer uppifrån Kungsgatan ner mot Stureplan så är det Bångska palatset man har framför sig. Den vackra byggnaden ritades 1883 av arkitekt A E Melander och var från 1950-talet fram till 2005 som en stor reklamplats där neonskyltar skymde arkitekturen. Fasadens dekor hade då skrapats bort och blev Sveriges dyraste reklamplats. Jag minns att jag tyckte att det var så befriande när fasaden blev rensat från reklamskyltarna 2005 och att en del av fasadens utsmyckning återställdes, då huset kom att ingå i  Sturegallerian. (Bilden som är från ca 1900 kommer från Wikipedia)
 
 
Birger Jarlsgatan-Erikbergsgatan. 1905. I fonden till höger skymtar Stureplan. Bild från Stadsmuseet
 
 
Birger Jarlsgatan nuvarande nr. 40-42. Bild från 1885-1909. Ägare Stadsmuseet.
 
Ute vid Roslagstull byggdes nya hus utefter den nyanlagda gatan på 1880-talet, medan sista sträckan fram till Nybroplan drog ut på tiden och det storstilade projektet med Birger Jarlsgatan tog 50 år att färdigställas. Den gamla rännilen som rann från Jarlaplan till Nybroviken fylldes igen och i samband med det kom ett helt underbart förslag av juveleraren Christian Hammer som tyckte att staden skulle anlägga en kanal från Brunnsviken till Nybroviken, kantad av trädplanteringar! Tänk er en vacker kanal tvärs genom Norrmalm, med caféer och gångvägar! Som i Amsterdam! Men nu var ju inte Lindhagenskommitteéns största intresse att skapa en vacker stad. Stockholm skulle i stället innehålla ett så strikt gatunät som möjligt och en kanal skulle nog ställa till det för planerarna. Stockholm skulle ju nu i stället förbereda sig för den kommande bil-åldern!
 
När så Birger Jarlsgatan stod färdig blev gatan stockholmarnas stolthet, med vackra byggnader och fina butiker. Här, liksom på Strandvägen, kom Stockholms förmögnaste familjer att bo. Numer finns det väl knappast några bostäder i byggnaderna mellan Stureplan och Nybroplan, den del av gatan som kom att kallas ´´snobbrännan´´
 
 


RSS 2.0
Related Posts with Thumbnails