Site Meter

Centralbadets trädgård i början av 1900-talet

Centralbadets trädgård 1901. Till höger Wilhelm Klemming (Stadsmuseets bild)
 
Centralbadet med den vackra trädgården på Drottninggatan 88, invigdes 1904. Den Hårlemanska malmgårdens huvudbyggnad som vetter både mot Drottninggatan och mot parken, byggdes däremot mellan åren 1709 och 1710 åt trädgårdsarkitekten Johan Hårlemans änka och en trädgård har funnits här sedan dess. Sonen Carl Hårleman hade ibland besök av sin vän Carl von Linné som med all säkerhet trivdes här i trädgården mitt i staden. Carl Hårleman blev med tiden en av landets mest berömda arkitekter och hade bland annat huvudansvaret för Stockholms slotts färdigställande.
 

När Centralbadet invigdes 1904 hade man sparat en hel del av de gamla fruktträden från förr och även två stora almar som funnits i trädgården sedan 1830-talet. Dessa almar bildade med tiden ett högt grönt tak över gården och en av dem finns fortfarande kvar. Klemming, som var Centralbadets arkitekt, skapade även den nya trädgården där han lät flytta några av de äldre fruktträden för att de skulle passa in i den nya anläggningen och för att behålla känslan av en uppvuxen trädgård. På så vis var det en lummig och vacker grön plats redan vid invigningen. Nya växter hade också planterats, som till exempel japanska körsbärsträd och stamsyrener som skapade en vacker vårblomning utefter gången mot badets entré. I den vackra dammen simmade guldfiskar runt statyn Triton som rider på en delfin och i planteringen runt dammen växte myskmadra, blåsippor och svärdsliljor. Mitt i trädgården låg en vattenkiosk där man sålde mineralvatten och 2004 när Centralbadet fyllde 100 år återuppfördes vattenkiosken som nu står i trädgården, tyvärr utan någon försäljning av  vare sig mineralvatten eller något annat. 

 

Första gången den här trädgården nämns i skrift var i stockholmshistorikern Johan Elers Stockholmsguide från början av 1800-talet, där han beskriver platsen som ´´vacker trädgård´´.  På en bild från år 1900 ser man spår av en barockliknande trädgård med en lång rad fruktträd i en mittaxel mot Hårlemanska huset. När arkitekt Klemming började rita på den nya badanläggningen, var den lummiga trädgården stängd för allmänheten. Dagens infart från Drottninggatan var vid den tiden stängd med ett högt staket och buskar.

Klemming ville föra in grönska i storstaden och förespråkade det som vi idag kallar stadsodling, med odlingar på balkonger, terrasser och innergårdar. Den typ av stadsträdgård som Klemming anlade på Centralbadets gård, var inte så vanlig i Stockholm på den tiden, så som det var i England och i USA.

 

Cenralbadets trädgård idag - se här!

 
Centralbadet 1905-1915. (Stadsmuseets bild)
 
1904-05 Stadsmuseets bild.
 
Bild från 1904 - (Stadsmuseets bild)
 
 Centralbadets trädgård 1905. (Stadsmuseets bild)


RSS 2.0
Related Posts with Thumbnails